Om KLF

Københavns Lærerforening, KLF, er dannet i 1967 efter en sammenslutning mellem Københavns Kommunelærerindeforening, som stiftedes i 1891, og Københavns Kommunelærerforening, som stiftedes i 1895. Pr. maj måned 2023 har Københavns Lærerforening 5.660 medlemmer heraf 4232 aktive. 

Københavns Lærerforening er en kreds i Danmarks Lærerforening, DLF. DLF er tilsluttet LC, FH, Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd.

Københavns Lærerforening er også tilsluttet KFF, Københavns og Frederiksbergs Fællesrepræsentation. KFF har til formål i sam­arbejde at udøve medlemsorganisationernes forhandlingsret i københavnske sager, der vedrører mere end én organisations medlemmer. 

I forbindelse med medlemskabet af DLF modtager medlemmer af KLF Danmarks Lærerforenings medlemsbladet ’Folkeskolen’. 

Københavns Lærerforenings administration har til huse i foreningens ejendom, Frydendalsvej 24, 1809 Frederiksberg C, telefon 33 22 33 22. Kontoret besvarer organisatoriske, tjenstlige og lønmæssige spørgsmål fra medlemmerne samt spørgsmål om pædagogik og uddannelse samt om skolens styrelse.

Pressekontakt - klik her.