Om KLF

Københavns Lærerforening, KLF, er dannet i 1967 efter en sammenslutning mellem Københavns Kommunelærerindeforening, som stiftedes i 1891, og Københavns Kommunelærerforening, som stiftedes i 1895. Pr. januar måned 2019 har Københavns Lærerforening 5.500 medlemmer heraf 4200 aktive. 

Københavns Lærerforening er en kreds i Danmarks Lærerforening. DLF er tilsluttet LC, FH, Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd.

Københavns Lærerforening er også tilsluttet KFF, Københavns og Frederiksbergs Fællesrepræsentation. KFF har til formål i sam­arbejde at udøve medlemsorganisationernes forhandlingsret i københavnske sager, der vedrører mere end én organisations medlemmer. 

Københavns Lærerforening har ansat en digital redaktør, der med frihedsbrev, skriver artikler om den københavnske folkeskole, som kan læses på KLFnet.dk

I forbindelse med medlemskabet af DLF modtager medlemmer af KLF Danmarks Lærerforenings medlemsbladet ’Folkeskolen’. 

Københavns Lærerforenings administration har til huse i foreningens ejendom, Frydendalsvej 24, 1809 Frederiksberg C, telefon 33 22 33 22. Kontoret besvarer organisatoriske, tjenstlige og lønmæssige spørgsmål fra medlemmerne samt spørgsmål om pædagogik og uddannelse samt om skolens styrelse.