Generalforsamling 2022

Indvarsling er offentliggjort 12. august 2022 på klfnet.dk

Den ordinære generalforsamling 2022 afholdes fredag 7. oktober kl. 15.30 – 19.00 i Tivoli Hotel og Congress Center, Arni Magnussonsen gade 2-4, København V

Den foreløbige dagsorden til generalforsamlingen:

1: Valg af dirigent og hjælpedirigent.

2: Valg af referenter.

3: Vedtagelse af forretningsorden.

4: Valg af 6 stemmetællere

5: Formandens beretning, herunder beretning for kolonierne

6: Foreningens regnskaber (herunder fond og kolonivirksomhed). (Se hele regnskabet her).

7: Fastsættelse af kontingent.

8: Eventuelt

Praktiske forhold i forbindelse med afviklingen af generalforsam­lingen:

  • Fredag 16. september kl. 15.30. Seneste frist for indsendelse af forslag til dagsordenen.
  • Her finder du en guide til Generalforsamlingen.
  • Forslag til hvem der skal tildeles foreningens hæderspris ´KLF´s Gyldne Pegepind´ skal være indsendt til KLF´s kontor senest 23. september.
  • KLF-afdelingerne opfordres til at indsende eventuelle forslag til resolutio­ner til KLF's kontor senest fredag 16. september.
  • Mandag 19 september udsendes indkomne resolutionsforslag fra KLF's kontor, således at der er mulighed for at behandle dem i KLF-afdelingerne. Resolutionsforslag fra be­styrelsen udsendes i videst muligt omfang samtidig.

Den skriftlige beretning vil blive offentliggjort på foreningens hjemmeside fredag 23. september.
Den endelige dagsorden bekendtgøres på foreningens hjemmeside 23. september. Følg med her på siden op til den ordinære generalforsamling, hvor bilagene til de enkelte punkter løbende vil blive lagt på.

Under Generalforsamlingen er der også tid til temadrøftelser.

I år skal vi drøfte: Inklusion, A20, psykisk arbejdsmiljø og fastholdelse og rekruttering. Se oplæggene her

TILMELDING til medlemsfest:

Pris: 100 kr.
Tilmelding til din Tillidsrepræsentant.
Er du medlem, men ikke tilknyttet en skole: Indbetal 100 kr. på Mobilepay: 779091.