Generalforsamling 2023

Referat fra generalforsamlingen 2023

Her på siden kan du se dagsorden til generalforsamlingen i Københavns Lærerforening 2023. 

Den ordinære generalforsamling 2023 bliver afholdt fredag 6. oktober kl. 15.30 – 19.00 i Tivoli Congress Center, Arni Magnussonsen Gade 2-4, København.
 

Dagsorden til generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent og hjælpedirigent

2. Valg af referenter

3. Vedtagelse af forretningsorden

4. Valg af 6 stemmetællere

5. Formandens beretning, herunder beretning for kolonierne, formandens mundtlige beretning og resolution vedrørende Professionel Kapital

6. Foreningens regnskaber (herunder fond og kolonivirksomhed). (Se hele regnskabet her).

7. Fastsættelse af kontingent

8. Opstilling af mindst 2 kandidater til valg af 2 revisorer samt mindst 1 kandidat til valg af revisorsuppleant for en 2-årig periode

9. Eventuelt

 

Efter formandens beretning vil generalforsamlingen blive midlertidigt suspenderet, mens der er temadrøftelser.
 

Praktiske forhold i forbindelse med afviklingen af generalforsam­lingen:

  • Fredag 15. september kl. 15.30 er seneste frist for indsendelse af forslag til dagsordenen.
  • Forslag til, hvem der skal tildeles foreningens hæderspris ´KLF´s Gyldne Pegepind´, skal være indsendt til KLF´s kontor senest 13. september kl. 12.00.
  • KLF-afdelingerne opfordres til at indsende eventuelle forslag til resolutio­ner til KLF's kontor senest fredag 15. september.
  • Mandag 18. september udsendes indkomne resolutionsforslag fra KLF's kontor, således at der er mulighed for at behandle dem i KLF-afdelingerne. Resolutionsforslag fra be­styrelsen udsendes i videst muligt omfang samtidig.

Den skriftlige beretning vil blive offentliggjort på foreningens hjemmeside fredag 22. september.

Den endelige dagsorden bekendtgøres på foreningens hjemmeside 22. september.

 

Følg med her på siden op til den ordinære generalforsamling, hvor bilagene til de enkelte punkter løbende vil blive lagt på.

 

Herunder kan du høre optagelsen fra generalforsamlingen 2023. Pausen er taget ud af optagelsen. Det samme er temadrøftelsen, da den ikke var en del af selve generalforsamlingen.