Psykologhjælp

Hvis du er ansat i Københavns Kommune eller i en af de selvejende institutioner med driftsoverenskomst med kommunen er du omfattet af følgende tilbud

Akut krisehjælp

Du kan få akut krisehjælp hos Falck Healthcare, hvis du har været ude for eller har overværet en voldsom hændelse i forbindelse med dit arbejde. Det kan fx være en ulykke, overfald, vold, trusler eller pludselig dødsfald. Formålet er at få bearbejdet det, der er sket, og hjælpen ydes af autoriserede krisepsykologer.

Psykologisk bistand i forbindelse med mistrivsel og/eller sygefravær

Du kan få psykologisk bistand, hvis du ikke trives i dit arbejde. Det kan fx være ved stress, mobning, chikane, konflikter eller funktionsproblemer. Der er to muligheder. Du kan enten selv kontakte Falck Healthcare på 70 20 74 10. Arbejdspladsen får ikke besked, men du skal fremvise en lønseddel hos Falck Healthcare, som dokumentation for at du er ansat i Københavns Kommune. Eller du kan tale med din leder om et forløb i Tidlig Indsats. Det er lederen, der skal tilmelde dig til et sådant forløb. Du kan læse mere om Tidlig Indsats her.

Begge typer hjælp er gratis for dig, men problemstillingen skal være arbejdsrelateret.

Hvis du ikke er ansat i Københavns Kommune har du mulighed for at få hjælp via Danmarks Lærerforening. Ring direkte på tlf. 3369 6300/Rådgivningen.