Debat på KLFnet

Regler og retningslinjer for debat, kommentarer og debatindlæg på foreningens hjemmeside KLFnet.dk

Alle kan indsende debatindlæg til KLFnet.dk’s redaktion. Den digitale redaktør vurderer almindelige debatindlæg ud fra kriterier som aktualitet, relevans og emne.

Det er et krav, at debatindlæg skal have indhold, som relaterer sig til de områder, Københavns Lærerforening beskæftiger med. Debatindlæg må ikke bruges som reklame for aktiviteter eller tilbud til KLF’s medlemmer. Dette gælder også indlæg, hvor redaktøren vurderer, at indholdet har karakter af skjult reklame eller lignende.

Et debatindlæg sendt til KLFnet.dk må ikke samtidig være sendt til andre medier. Såfremt redaktionen konstaterer, at et debatindlæg er udgivet andre steder, vil det blive fjernet og skribenten underrettet.

Et fremsendt debatindlæg kan som udgangspunkt ikke redigeres eller slettes efter, at det er udgivet på KLFnet.dk. Redaktøren vil ikke imødekomme anmodninger om at få slettet et indlæg, medmindre helt særlige forhold taler for det. Såfremt skribenten ønsker at få korrigeret tal, udtalelser mv., kan redaktøren i nogle tilfælde tilbyde, at der over teksten i debatindlægget bringes en korrektion. Men selve debatindlægget vil fremstå som tilsendt til redaktionen.

Redaktionen retter ikke stave-, sprog- eller grammatiske fejl. Såfremt et debatindlæg indeholder for mange fejl, optages det ikke. Det samme gælder, hvis skribenten bruger store bogstaver (råber) i teksten i større omfang. Dette meddeles afsenderen.

I alle tilfælde er det redaktørens ansvar at vurdere forholdene omkring debat, kommentarer og debatindlæg på KLFnet.dk og tilhørende sociale medier.

Alle debatindlæg skal overholde gældende lovgivning. Debatindlæg, der sendes til redaktionen, hører under medieansvarslovens regler, og er dermed en del af det medieindhold, som Pressenævnet kan behandle klager over. Derfor kan redaktøren afvise debatindlæg, der ikke lever op til reglerne og som beskriver forhold, der ikke kan føres dokumentation for. Debatindlæg eller tilhørende kommentarer må ikke være injurierende, nedsættende, racistiske eller på anden vis grove. I så fald kan redaktøren moderere debatten og fjerne kommentarer, der overtræder reglerne for debat på KLFnet.dk og tilhørende sociale medier.

Debatindlæg må ikke indeholde personfølsomme oplysninger.

Debat i valgkampe

I forbindelse med valgkampe i foreningen vil det være muligt at indsende indlæg af en lidt anden karakter. Disse indlæg skal ligeledes være holdt i en god tone. 

Når du sender et debatindlæg til KLFnet.dk:

  • Skal du sende det direkte til sekretariatschefen: jhu@dlf.org
  • Skal du i mailen tydeligt angive dit navn, adresse, tlf.nr., arbejdssted og titel, så redaktøren kan komme i kontakt med dig som afsender
  • Er det hensigtsmæssigt, at dit debatindlæg indeholder en overskrift, en underrubrik og så selve debatindlægget

Du er velkommen til at medsende et vellignende foto af dig selv. Billedet skal være under 1,5 mb, når det fremsendes.