Kurser

Internatkursus for nyuddannede lærere

Københavns Lærerforening inviterer til kursus for foreningens nyuddannede medlemmer.

Kursusindhold:

Vi vil med oplæg, cases, spil og diskussioner blandt andet arbejde med:

  • teamsamarbejde
  • skole-hjemsamarbejde
  • urolige elever

Kurset tager udgangspunkt i de problemer og udfordringer du som nyuddannet lærer ofte møder i praksis – og er tilrettelagt, så der veksles mellem oplæg, gruppedrøftelser og debat. Du får lejlighed til at udveksle erfaringer om og synspunkter på, hvordan arbejdet som nyuddannet lærer opleves, og hvad der skal til for at ændre og forbedre arbejdslivet for den nyuddannede. Der vil også være en kort orientering om foreningens arbejde og diskussion af aktuelle fagpolitiske problemstillinger.

Vælg mellem:

  • Kursus 1: mandag 16. januar kl 13.30 til tirsdag 17. januar kl. 15.00
    (Ny tilmeldingsfrist 11. januar 2023)
  • Kursus 2: mandag 6. februar kl. 13.30 til tirsdag 7. februar kl. 15.00
    (tilmeldingsfrist 11. januar 2023)

Der er tale om to identiske kurser, så man kan kun optages på ét af kurserne-                  

Praktik:
Sted:
Sinatur Hotel Storebælt, Østerøvej 121, 5800 Nyborg, Sinatur Hotel Storebælt   
ransport:Fælles bustransport fra og til Københavns Lærerforening, Frydendalsvej.

Ophold, mad og transport dækkes af foreningen. Tilmeldingen er bindende og udeblivelse uden afbud kan medføre opkrævning af kursets kostpris.

Hvem kan deltage: Medlemmer af Københavns Lærerforening, der er uddannet indenfor de sidste par år, og som ikke har deltaget tidligere. Skulle der komme flere tilmeldinger, end der er pladser, vil ansættelsesanciennitet i Københavns Kommune blive prioriteret.

Du skal aftale deltagelse og bede om fri hos din leder, inden du tilmelder dig kurset.

Tilmelding: På KLF’s hjemmeside kursustilmelding – angiv, om  du tilmelder dig kursus 1 eller 2. Spørgsmål kan rettes til Dorthe Jensen doje@dlf.org eller 3322 3322.

Besked om kursusdeltagelse udsendes for kursus 1 i uge 1 og for kursus 2 i uge 3.