Arbejdsmiljø

Sundt arbejdsmiljø er essentielt

Nyttige henvisninger for de københavnske skoler:

I introduktionsskrivelsen for nye arbejdsmiljørepræsentanter, som kan ses i menuen til venstre, er henvisninger til en række web-adresser med gode råd i forhold til arbejdsmiljøet fra såvel fagforeningen som forvaltningen:

Vedrørende generelle (landsdækkende) forhold kan der findes en lang række gode råd og anbefalinger under arbejdsmiljø på DLF's hjemmeside.

Vedrørende specielle københavnske forhold på skoleområdet udsender KLF nyhedsbreve.

Arbejdsmiljøorganiseringen og de mange tiltag i Børne- og Ungdomsforvaltningen kan findes på Arbejdsmiljø og MED i BUF (kk.dk)

og på Arbejdsmiljø Københavns hjemmeside findes bl.a. en lang række henvisninger og gode råd på tværs af forvaltningsområderne, arrangementer i årets løb, prioritering af årets afsatte midler m.m. Alt dette kan findes på www.amk.kk.dk