Låneforeningen lukker, men eksisterende lån fortsætter uændret

Låneforeningen for lærere i Københavns Kommune ophører den 1. maj 2024, men eksisterende lån fortsætter uændret. Medlemmer kan fremover låne penge på lignende vilkår via Danmarks Lærerforening.

På den ordinære generalforsamling den 21. marts 2024 blev det besluttet, at låneforeningen skulle indstille sin virksomhed og lukke den 1. maj 2024. Beslutningen blev bekræftet på en ekstraordinær generalforsamling den 8. april 2024.

Lukningen af foreningen kommer ikke til at betyde noget for medlemmer, der har et eksisterende lån gennem låneforeningen. Lånene fortsætter med uændrede betingelser, indtil de er endeligt indfriet.

Lærerne i København kommer ved lukningen ikke til at stå uden lignende lånemuligheder, da Danmarks Lærerforening har et tilbud, der i det store og hele matcher de betingelser, den nu nedlagte låneforening har kunnet tilbyde. Læs mere om mulighederne her.

Låneforeningen blev oprettet i 1907 og har i de forløbne 117 år formidlet lån til utallige lærere i den københavnske folkeskole. På et tidspunkt havde foreningen op mod 1000 medlemmer, et antal der i løbet af de seneste 20 år er faldet støt til 165 medlemmer.

Det – og en række andre forhold – har betydet, at grundlaget for foreningens eksistens er bortfaldet. Og derfor valgte foreningens bestyrelse at indstille til generalforsamlingen at lukke foreningen.