Persondatapolitik for KLFnet.dk

Databeskyttelsespolitikken gælder for indsamling og brug af personoplysninger for KLFnet.dk.

KLFnet.dk er dataansvarlig

KLFnet.dk er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Virksomhedens kontaktoplysninger er:
Københavns Lærerforening - KLFnet.dk
CVR: 65809311
Adresse: Frydendalsvej 24,1809 Frederiksberg C
Telefon: 27115545
Mail: jamo@dlf.org

Du er altid velkommen til at kontakte KLFnet.dk, hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger.


Personoplysninger KLFnet.dk behandler

KLFnet.dk behandler følgende kategorier af personoplysninger:

 • Navn og telefonnummer på personer, der skriver sig op til KLFnet.dk's SMS-tjeneste
 • Navn og e-mailadresse til modtagere af nyhedsbreve
 • Oplysninger om personens adfærd på KLFnet.dk i form af cookies (se cookie-politik)
 • Navn og emailadresse på personer som selv skriver i et kommentarfelt på KLFnet.dk.
 • Kontaktplysninger på medarbejdere hos KLFnet.dk og medlemmer af bestyrelsen af Københavns Lærerforening


KLFnet.dk bruger personoplysninger til

KLFnet.dk bruger dine personoplysninger til følgende formål:

 • Navn og telefonnummer på brugere af KLFnet.dk's SMS-tjeneste bruges til at sende informationer fra Københavns Lærerforening
 • Navn og e-mailadresse registreres og opbevares på modtagere af KLFnet.dk's nyhedsbrev, så KLFnet.dk kan sende nyhedsmail til personen
 • Personens adfærd (Cookies) på KLFnet.dk bruges til at videreudvikle hjemmesiden
 • Oplysninger som personen selv har givet i et kommentarfelt bruges til at angive afsender på en kommentar
 • Navn, emailadresse og telefonnummer på bestyrelsesmedlemmer i Københavns Lærerforening opbevares, da besøgende på KLFnet.dk skal kunne komme i kontakt med bestyrelsen.
 • KLFnet.dk opbevarer oplysninger på medarbejdere for at kunne opfylde aftaler, herunder udbetaling af løn.


Retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger

Når KLFnet.dk behandler personoplysninger om dig, vil det ske efter følgende behandlingsgrundlag:

 • Behandlingen af oplysninger på medarbejdere, som for eksempel kontaktoplysninger og kontooplysninger, sker på baggrund af et samtykke fra personen efter databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1 litra a og bruges i overenstemmelse med databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1 litra b.
 • Behandlingen af oplysninger abonnenter på nyhedsbrevet og personer, der er tilmeldt sms-tjeneste, sker på baggrund af et samtykke fra personen efter databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1 litra a og bruges i overenstemmelse med databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1 litra b.


Videregivelse af personoplysninger

KLFnet.dk videregiver dine oplysninger, hvis det er nødvendigt for at opfylde en aftale med dig, du har givet samtykke til.

 • Oplysninger på personer, der er tilmeldt KLFnet.dk's SMS-tjeneste videregives til inMobile ApS, som vi har databehandleraftale med.
 • Oplysninger på personer, der er tilmeldt KLFnet.dk's nyhedsbrev videregives til T3CMS, som vi har databehandleraftale med.
 • Oplysninger på medarbejdere hos KLFnet.dk videregives til Københavns Lærerforening, efter databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1. litra b.


Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

KLFnet.dk overfører ikke dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.
 

Dine personoplysninger stammer fra

Oplysningerne stammer fra KLFnet.dk's tilmeldinger til SMS-service, nyhedsbrev og kommentarfeltet på KLFnet.dk. Oplysninger på ansatte og bestyrelsesmedlemmer stammer fra personen selv, efter databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b.
 

Opbevaring og sletning af dine oplysninger

KLFnet.dk opbevarer din personoplysninger, så længe det er nødvendigt for KLFnet.dk at kunne behandle dine oplysninger, jf. KLFnet.dk's slettepolitik, som findes nederst på siden her.
 

Ansvar for politikken

Den ansvarshavende redaktør er ansvarlig for denne politik hos KLFnet.dk. Den ansvarshavende redaktør kan udstede supplerende retningslinjer for overholdelse af politikken, herunder fx om håndtering af de registreredes rettigheder, fortegnelser og anden dokumentation.

Hver medarbejder hos KLFnet.dk er ansvarlig for at sikre, at persondatapolitikken overholdes i det daglige arbejde. Hver medarbejderopretholder den dokumentation for overholdelse af reglerne, som chefredaktøren kræver samt indarbejder i deres daglige arbejdsprocesser, som er nødvendig for en korrekt efterlevelse af persondatapolitikken.


Opfølgning og revision

Medarbejdere der konstaterer forhold, der kan være i strid med denne politik, har pligt til at gøre den ansvarshavende chefredaktør opmærksom herpå.

Revision af KLFnet.dk's efterlevelse af politikken og tilhørende retningslinjer sker løbende.

Konkrete konstateringer, der kræver handling og/eller ændringer af persondatapolitikken, skal meddeles til den ansvarshavende redaktør, der kan fastsætte nærmere procedurer herfor.
 

Dine rettigheder

Når KLFnet.dk behandler dine personoplysninger, har du følgende rettigheder:

 • Ret at trække dit samtykke tilbage:
  Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte KLFnet.dk telefonisk eller pr. e-mail eller brev til virksomhedens adresse. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det ikke betydning for lovligheden af de behandlinger, som virksomheden allerede har foretaget på baggrund af dit samtykke.
   
 • Ret til at få indsigt i dine oplysninger:
  Du kan til enhver tid få indsigt i, hvilke oplysninger virksomheden behandler om dig, og hvordan dine oplysninger behandles. Det kan du gøre ved at kontakte KLFnet.dk telefonisk eller pr. e-mail.
   
 • Ret til at få berigtiget dine oplysninger:
  Du har ret til at få dine oplysninger rettet, hvis virksomheden har urigtige oplysninger om dig.
   
 • Ret til at få slettet dine oplysninger:
  I visse tilfælde kan du have ret til, at virksomheden sletter dine oplysninger inden det tidspunkt, hvor oplysningerne almindeligvis ville blive slettet.
   
 • Ret til at få begrænset behandlingen af dine oplysninger
  I visse tilfælde kan du have ret til at få behandlingen af dine oplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må virksomheden fremover kun behandle oplysningerne, bortset fra opbevaring, med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
   
 • Ret at gøre indsigelse mod behandlingen
  I visse tilfælde har du ret til at gøre indsigelse mod virksomhedens behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
   
 • Dataportabilitet
  I visse tilfælde har du ret til få flyttet dine personoplysninger fra virksomheden til en anden dataansvarlig eller at få dem udleveret i et struktureret og maskinlæsbart format.
   

Ønsker du at gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte KLFnet.dk enten skriftligt eller telefonisk.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder på datatilsynets hjemmeside.

Klage til Datatilsynet

Du har mulighed for at klage over KLFnet.dk's behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet på tlf. 33193200 eller e-mail: dt@datatilsynet.dk.

Ikrafttræden

Databeskyttelsespolitik for Københavns Lærerforening - KLFnet.dk er revideret den 05.02.2020.


Slettepolitik

Oplysninger

 

Slettefrist

Personer som tilmelder sig KLFnet.dk's SMS-tjeneste

 

Informationen slettes automatisk når personen afmelder tjenesten

Personer som tilmelder sig KLFnet.dk's nyhedsbrev

 

Informationen slettes når personen afmelder sig nyhedsbrevet

Personer der har skrevet kommentarer på KLFnet.dk

Ved særlige tilfælde kan man få slettet sine kommentarer på KLFnet.dk, hvis ikke det vurderes, at kommentaren undtages som journalistik.

Personer der besøger KLFnet.dk

Statistik indsamles i anonymiseret form, jf. vores cookiepolitik

Medlemmer af Københavns Lærerforenings bestyrelse

3 år efter udtrædelse, jf. rådgiveransvar. Kontaktinformation på KLFnet.dk fjernes straks efter udtrædelse

Freelancere hos KLFnet.dk

5 år fra det regnskabsår, hvor dere senest er udbetalt honorar

Fastansatte hos KLFnet.dk

 

5 år efter ansættelsen er ophørt

Medarbejderes emailkonti

12 måneder efter fratrædelse

Ansøgere til stillinger på KLFnet.dk's redaktion

6 måneder, med mindre der indhentes særligt samtykke. Artikel-ideer gemmes i tre år af hensyns til loven om ophavsret

Cookiepolitik

KLFnet.dk anvender cookies, som er små filer, der gemmes på din computers harddisk, smartphone eller andet it-udstyr. De gør det muligt at samle information om, hvilke sider og funktioner du besøger. Cookies sikrer desuden at tjenester og services fungerer optimalt på hjemmesiden.
Når du besøger www.klfnet.dk, modtager du en cookie. Der er ingen personlige oplysninger i cookierne - hverken e-mailadresse, bruger-id eller andre oplysninger.
KLFnet.dk bruger cookies til:

1)      At generere statistik og analyser over brugen af vores hjemmeside gennem Google Analytics, som udelukkende indsamler på anonymiseret vis - det vil sige, at Google ikke modtager nogen oplysninger om dig, inklusiv din IP-adresse.

2)      Når vi indlejrer indhold fra tredjepart, herunder Youtube, Vimeo, Twitter, Instagram og Facebook, kan det betyde, at disse sætter en cookie på din enhed, når du klikker på indholdet. Vi er ikke ansvarlige for cookies fra tredjepart.

Du kan altid vælge om du vil acceptere eller afvise cookies, fx. kan du tillade cookies fra specifikke hjemmesider. Indstillingerne justeres i din browser. Du skal dog være opmærksom på, at der kan være funktioner eller services du ikke kan bruge, hvis du ikke tillader cookies.
Se følgende links for at få vejledning til at slette cookies fra din browser:

Explorer
support.microsoft.com/da-dk/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

Chrome
support.google.com/chrome/answer/95647

Firefox
support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Safari
support.apple.com/da-dk/guide/safari/sfri11471/mac

Safari på IOS (iPhone, Ipad)
support.apple.com/da-dk/HT201265