TR 21/22

Nr. 61Udlevering af opgaveoversigter
Nr. 60KLF´s kommende arrangementer
Nr. 59Åbningstider i KLF´s sekretariat i juli måned
Nr. 58Ekstraordinær reduktion i skolernes budgetter i 2022
Nr. 57Vedr. Får du løn i alle feriedage i ugerne 28,29 og 30 i juli
Nr. 56Lærermøde Askov Højskole
Nr. 55Aktivitetsoversigt 2022-2023
Nr.54 Invitation til Folkemødet på Bornholm
Nr. 53Invitation til møde om nye barselsregler med termin efter 2. august 2022 
Nr. 52

Invitation til konference om arbejdsfællesskaber i Københavns Kommune

Bilag: Invitation

Nr. 51Rådighedsbeløb til KLF-afdelinger for 2022
Nr. 50Resultatet af valget til bestyrelsen og yderligere kongresdelegerede i KLF
Nr. 49Valg af tillidsrepræsentant og suppleant
Nr. 48Kursus for børnehaveklasseledere og tale/hørekonsulenter
Nr. 47

Valgplakat

Bilag: Valgplakat

Nr. 46Valg af bestyrelse og yderligere kongresdelegerede i KLF – april 2022
Nr. 45Nye løntabeller på det kommunale område fra 1. april til 31. juli 2022
Nr. 44Resultatet af næstformandsvalget i KLF 
Nr. 43

Ny forhåndsaftale om løn for lærere og børnehaveklasseledere i BUF

Bilag: Forhåndsaftale lærere og børnehaveklasseledere

Nr. 42Inklusionsundersøgelse
Nr. 41Valget til næstformand i KLF 2022
Nr. 40Møde for TR og TR-suppleant i BUF
Nr. 39

Dokumenter til arbejdet med A20

Bilag: 

Kommunens redegørelse 2022/23

Bilag – oversigt over projekter skoleområdet 22-23

Aftale om arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere i København

Vejledning til udfyldelse af opgaveoversigt (bilag til aftale om arbejdstid)

A20 - Estimeret arbejdstid til elevpauser fra DLF InSite (med regneeksempler)

Nr. 38Invitation til Lars Sørensens afskedsreception
Nr. 37Opstillingsgeneralforsamlingen i Københavns Lærerforening
Nr. 36

Forhold vedr. kollektiv ferie i uge 7

Bilag: Skema til aftale om forskudsferie

Nr. 35

Møde for TR og TR-suppleanter og opstillingsgeneralforsamling 24. februar 2022

bilag: opstillingsgeneralforsamling

Nr. 34Opmærksomhed på muligheden for at udvide MED jvf. Ugepakke 2, 2022
Nr. 33Weekendkursus for medlemmer 18.-19. marts 2022
Nr. 32Ekstraordinært kursus om A20 7. marts 2022
Nr. 31Københavns Lærerforening søger en kommunikations- og pressemedarbejder
Nr. 30Løn til børnehaveklasseledere i kommuneskolerne
Nr. 29Information om forhandling af ny forhåndsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i BUF  
Nr. 28Corona og arbejdsmiljøforhold
Nr. 27Ansøgning om tilskud til lokale aktiviteter
Nr. 26Lars Sørensen har valgt ikke at genopstille som formand for KLF
Nr. 25Nyvalg til KLF´s bestyrelse
Nr. 24Vedrørende julegaver til medlemmer og tillidsvalgte - hvis de ikke allerede er afhentet i KLF
Nr. 23

Gavehilsen til alle medlemmer. Julegave til alle tillidsrepræsentanter og AMR

bilag: kvittering TR AMR
         kvittering medlemmer        

Nr. 22

Skolehold til sommerkolonierne 2022

bilag: Skolekoloni Brochure

Nr. 21

Internatkursus for nyuddannede lærere

kursusopslag 17.-18. januar 2022              

kursusopslag 7.-8. februar 2022

Nr. 20

Ekstraordinært kursus om opgaveoversigter 22. november 2021

OBS! KURSET ER FLYTTET TIL B!NGS, VESTERBROGADE 149, 1620 V

Nr. 19Møde for TR, TR-suppleanter og AMR
Nr. 18Nye løntabeller pr. 1. oktober på det kommunale område
Nr. 17Faglig konsulent søges til Københavns Lærerforening
Nr. 16Registrering af arbejdstiden - fristen er forlænget til 1. december 2021
Nr. 15Hjælp til at afslutte registreringen af arbejdstiden
Nr. 14

Konference om ledelse, kerneopgave, arbejdsfælleskaber og stress

bilag: Invitation til arbejdsfællesskabskonference 7. december 2021

Nr. 13

Invitation til valgmøde om den københavnske folkeskole

bilag: folder     

bilag: plakat

Nr. 12Weekendkursus 5.-6. november 2021
Nr. 11Informationsmøde om tjenestemandspension og efterløn
Nr. 10

Adgangskontrol til generalforsamlingen og Medlemsfest

bilag: adgangskontrol

Nr. 09Bestyrelsesmedlemmers besøg på skolerne
Nr. 08

Den ordinære generalforsamling 2021

Bilag: Folder

Bilag: Plakat

Bilag: Den gyldne Pegepind

Nr. 07

Den ordinære generalforsamling 2021

bilag: Praktiske forhold

bilag: Tilmeldingsliste til middag mv. 

Nr. 06TR tema 2021 11.-12. oktober 2021
Nr. 05

Invitation til de lærervalgte medlemmer af skolebestyrelsen

bilag: Invitation

Nr. 04TR møde fortrinsvis for valgte i BUF
Nr. 03

Invitation til årligt møde om lærernes arbejdstidsaftale

bilag: Invitation

Nr. 02

Gode råd og anbefalinger fra KLF i forhold til modtagelse af nye kolleger

bilag: samtaleark nyt medlem

Nr. 01Information til nye medlemmer