Efter pres fra KLF og andre faglige organisationer er beslutningen om forvaltningens indstilling, der lægger op til, at flere elever med særlige behov…

Vi ledere, lærere og forældre i den københavnske folkeskole er alarmerede over den ”inklusionsanalyse”, som Børne- og Ungdomsforvaltningen…

Onsdag skal I tale om inklusion i den Københavnske Folkeskole.

Det har tidligere været en udfordring at ændre skolelivet for de mest udfordrede.…

På et hasteindkaldt ekstraordinært møde torsdag den 6. juni drøftede KLF’s tillidsrepræsentanter den inklusionsanalyse, som Børne- og…

En ny medlemsundersøgelse blandt lærere og børnehaveklasseledere i Københavns Kommune peger på markante behov for investeringer i folkeskolens…

Snart valfarter borgere og beslutningstagere til Folkemødet på Bornholm for at deltage i spændende debatter, få ny viden, netværke og måske drikke en…

På Børne- og Ungdomsudvalgets møde i april blev det besluttet at godkende et budgetforslag, der reducerer tilskuddet til Københavns Lærerforenings…

På torsdagens møde for KLF’s tillidsrepræsentanter og suppleanter havde fagdirektør Gitte Lohse fra Københavns Børne- og Ungdomsforvaltning lagt vejen…

Endnu en københavnsk folkeskole er ramt af byggesjusk og uhensigtsmæssigheder. For to år siden undergik Bavnehøj Skole en stor renovering, hvor blandt…

Låneforeningen for lærere i Københavns Kommune ophører den 1. maj 2024, men eksisterende lån fortsætter uændret. Medlemmer kan fremover låne penge på…

Glædelig Store Bededag til alle. Bededagen har som bekendt en lang historie, og der er mange traditioner knyttet til helligdagen, ligesom der er til…

De populære feriekolonier for københavnske skolebørn søger køkken- og pædagogisk personale til kolonihold den kommende sommer. Måske venter alletiders…

Den overenskomstaftale for de næste to år, der er blevet indgået mellem de faglige organisationer og arbejdsgiverne på det offentlige område, er…

Vi kan som fagpersoner, der arbejder med børn og unge, ikke lukke øjnene for rædslerne i Gaza

 

8,8 % er et godt resultat, hører vi fra mange. Det er faktisk bedre end overenskomsten i 2008 (som var rigtig god), bliver det også sagt. Kan man så…

De pensionerede københavnske tjenestemænd fik ved en fejl fra Danmarks Lærerforening i første omgang ikke tilsendt mail om OK-afstemningen. Det blev…

Jeg stemmer NEJ til OK24. Det er der tre grunde til.

I dag starter afstemningen til overenskomst 24. Vi opfordrer alle medlemmer af Københavns Lærerforening til at bruge jeres stemme, og vi anbefaler, at…

Efter et langt forløb, hvor Danmarks Lærerforening lagde sig i selen i forhold at inddrage medlemmerne ad flere omgange, for at kongressen på denne…

Overenskomstaftalerne for alle offentligt ansatte, som er blevet indgået i løbet af foråret, kommer nu til afstemning blandt medlemmerne af de faglige…