Selvom andelen af medlemsberettigede medlemmer i Københavns Lærerforening samlet set er høj, er der alt for store udsving mellem arbejdspladserne.…

Udvidet vejledningstilbud til afgangseleverne i dette forår har været en succes, skriver to uddannelsesvejledere, der anbefaler, at politikerne åbner…

De første fire sommerkolonier er allerede aflyst grundet personalemangel. Nu efterlyser Københavns Lærerforenings Kolonier personale, der kan hjælpe…

Mads Joakim Rimer Rasmussen/Ritzau Scanpix

30.maj 1951 skete der noget skelsættende for elever og lærere i hovedstaden. Københavns Kommunelærerforening, Københavns Kommunelærerindeforening og…

Foto: Alexandros Michailidis / Shutterstock.com/ Grafik: Jan Klint Poulsen

Københavns Kommune har vedtaget en ny, grøn handleplan for folkeskolen. Men Københavns Lærerforening er ærgerlige over, ikke at være blevet inddraget…

De røde faner var med ved torsdagens bugtlovsmarkering på Bertel Thorvaldsens Plads. Foto: Jan Klint Poulsen

De københavnske fagforeningers fortsatte kamp for at afskaffe budgetloven blev torsdag eftermiddag markeret på Bertel Thorvaldsens Plads samtidigt med…

Speciallærer Michael sand har nu kun fem elever i sin klasse, og det har gjort en masse godt for både trivslen og den faglige indlæring. Foto: Torben Kloster

Kildevældsskolen skulle genhuses på grund af renovationer. Det har ført til kraftigt fald i vold og trusler mod lærerne. Elevernes drillerier hinanden…

Grafik: Jan Klint Poulsen

Det ser nu ud til, at Københavns Kommunes ellers droppede sexismeundersøgelse alligevel kommer til at finde sted, hvis partierne på rådhuset kan blive…

Grafik: Jan Klint Poulsen

I oktober blev politikerne på Københavns Rådhus enige om at igangsætte en sexismeundersøgelse blandt alle medarbejdere i kommunen. Nu er undersøgelsen…

Mon ikke mange af Københavns Lærerforenings pensionerede medlemmer har holdt hjemmeskole for deres børnebørn det seneste års tid? Nu er der kommet en…

Arkivfoto.

For bare tre dage siden fik skolerne besked om, at alle elever igen kan få fysisk undervisning på skolen. Nogle skoler i København har i dag fyldt…

Udsnit af Danmarkskort med oversigt over antallet af ikke-læreruddannede lærere i folkeskolen. Kilde: DLF.org (Arbejderbevægelsens Erhvervsråd).

Det er langt fra sikkert, at den lærer, eleverne i den københavnske folkeskole har i dansk, matematik eller natur/teknologi, er læreruddannet. En…

Foto: Jan Klint Poulsen

Kolonierne søger en københavnsk testklasse, der vil prøve konceptet Naturligvis på Koloni af, inden det udfoldes på årets sommerkolonier.

Et udvidet praksissamarbejde mellem folkeskolerne i København og Københavns Professionshøjskole bør ifølge Børne- og Ungdomsforvaltningen finansieres…

Den årlige budgetøvelse, hvor de politiske udvalg skal finde effektiviseringer i millionklassen, er i fuld gang på Københavns Rådhus. Onsdag skal…

Der skal igen findes besparelser på skolerne i København. Denne gang handler det blandt flere forslag om at erstatte uddannede lærere med HK’ere på…

En ny undersøgelse fra Københavns Kommune giver et broget billede af lærernes trivsel. For selvom lærerene svarer, at de trives lidt bedre, er der…

På linje med de øvrige kommuner, der har søgt om fritagelse fra de nationale test i indeværende skoleår, har København også fået afslag fra…

Overenskomsten kommer ikke med fælles løsninger på vores problemer.

Hvis der ikke er politisk vilje til at gøre noget ved dagpengesystemet nu, må vi lærere overveje andre muligheder. Nogle forbund har allerede sikret…