Smitten med coronavirus stiger på skolerne i København. Grafik: Jan Klint Poulsen

Selvom Covid-19 igen betragtes som en samfundskritisk sygdom af sundhedsmyndighederne, skal de ansattes fravær i forbindelse med corona fortsat…

Aid Sarcevic (t.v.), Simon Nagel og Amalie Rydholt læser alle på Københavns Professionshøjskole. En gang om ugen har de en hel dag sammen med deres skolementor Maria Bertelsen, hvor de følger hendes undervisning og andre arbejdsopgaver.

Som et nyt forsøg får lærerstuderende fra Københavns Professionshøjskole en ugentlig dag på en folkeskole. Ordningen skal mindske de studerendes…

I valgkampen har det lydt, at vi i København skal have landets bedste folkeskole. Den ambition deler jeg, og hvis den skal føres ud i livet, er det…

Mange børn bliver i dag tabt på bageste række, fordi de ikke passer ind i de rammer, som vi i dag udstikker. Og de børn kan være meget forskellige.…

Skolerne bør i højere grad indtænke de eksterne undervisningstilbud i den daglige undervisning. Det er mit håb, at vi ud over styrkelse af den…

Lærernes opgaveoversigter er på mange skoler mangelfulde og utilstrækkeligt beskrevet og lever dermed ikke op til kravene i overenskomsten. Det blev…

Henrik Svendsen fortalte, at Dansk Folkeparti vil gøre op med skolereformen ved at forkorte skoledagen og give lærerne mere forberedelsestid. Dansk Folkeparti vil også have mere praksisfaglighed ind i folkeskolen. Foto: Nils Meilvang

Københavns Lærerforenings valgmøde rundede emner som inklusion og lærermangel, der blev diskuteret mellem de fremmødte lærere og kommunalpolitikerne…

Langt det meste af den tid lærerne bruger sammen med eleverne er i undervisningen. Derfor er forberedelsen af undervisningen central. Forberedelsen…

Den københavnske folkeskole skal være en attraktiv arbejdsplads for uddannede lærere, der oplever rammer for arbejdet, der gør det muligt at lykkes…

Københavns Lærerforenings kongresdelegerede samlet til gruppefoto. Foto: Jan Klint Poulsen

I de næste dage skal de kongresdelegerede i Danmarks Lærerforening sætte retningen for foreningens arbejde i de kommende år. KLFnet har talt med nogle…

Jesper Christensen (S) har stået i spidsen for Børne- og Ungdomsforvaltningen siden januar 2018. Han var også borgmester på området i en kortere periode i 2013, da Anne Vang (S) stoppede i politik. Foto: Jan Klint Poulsen

Selvom medarbejdertrivslen er stigende, kæmper Københavns Kommune med at fastholde og tiltrække uddannede lærere til folkeskolen. Hver fjerde lærer i…

Foto: Nils Meilvang

Som noget nyt prøvede Københavns Lærerforening at afholde temadrøftelser i små grupper ved årets generalforsamling. ”Vi håber at kunne bruge…

Foto: Nils Meilvang

Flere elever med særlige behov skal blive i folkeskolen, og det stiller store krav til lærerne, der føler sig pressede på tid, ressourcer og…

Lærer Maj-Britt Termansen er årets modtager af Den Gyldne Pegepind. Foto: Nils Meilvang

Den Gyldne Pegepind går i år til lærer Maj-Britt Termansen for hendes store indsats med elevernes læsefærdigheder på Gerbrandskolen. En indsats, der…

Næstformand Inge Thomsen er grundlæggende tilfreds med budgettet for skolerne til næste år. Foto: Jan Klint Poulsen

”Det er svært at sige, at vi er utilfredse, for politikerne har lyttet til os,” siger KLF’s næstformand Inge Thomsen om det indgåede budgetforlig i…

”Ofte kræser mine film om mine egne personlige fortællinger. Som ung var jeg den meget nørdede, homoseksuelle teenager, der ikke passede ind. Det er stadig den position, jeg fortæller ud fra,” siger Tone Ottilie til KLFnet.

Instruktørtalentet Tone Ottilies nye kortfilm ”Katastrofer,” fik premiere på dette års Buster Filmfestival, der netop er i gang i København. Med…

Kommunikationsmedarbejder Amanda Rindholt (tv.9 og konsulent Jeanette Sjøberg (th.). Foto: Jan Klint Poulsen

KLF siger farvel til en velkendt konsulent gennem mange år, goddag til et landskendt ansigt blandt lærere som ny konsulent, og desuden velkommen til…

Hans Jørgen Schanz mente, at det er socialisternes ”ekstreme fejl”, at man har overladt hele kampen om åndsfriheden til de konservative. Foto: Erik Schmidt

Længe har der ikke været talt om pædagogik, men om uddannelsesøkonomi. Imens er kravet om frihed i skolen vokset, og ånd er blevet et kampbegreb. Det…

I 2022 skal Københavns Kommune undersøge omfanget af sexisme blandt kommunens omkring 45.000 medarbejdere. Undersøgelsen var ellers i første omgang…

Kira Rosander troede ikke, at hendes graviditet ville påvirke hendes jobsøgning som folkeskolelærer. Men to gange blev hun afvist af netop den grund.…