”Tak fordi I vil være med til at sætte en tyk streg under, at regeringen skal slippe sit jerngreb om kommunernes og regionernes økonomi.” Sådan lød…

Tidligere på måneden sendte lærerkredsene fra de seks største byer i landet et brev til deres lokalpolitikere. Nu er der kommet svar – og politikerne…

Skoletjenesten udgav i sidste uge deres årlige katalog med eksterne læringsmiljøer. Der er omkring 300 tilbud. Kig dem igennem her – måske er der…

"Det kræver ressourcer at sætte ind med forebyggende indsatser, men det er langt dyrere at lade mistrivslen udvikle sig." Læs brevet som alle landets…

Sæt farten ned og giv os bedre arbejdsvilkår.

Første regnskabsprognose for Børne- og Ungdomsudvalgets regnskab 2023 viser et forventet merforbrug på 114 mio. kr. På udvalgsmødet 17. maj skal…

I skal nu – mens I udarbejder jeres skoleplaner - beslutte, hvordan mentorordningen skal se ud på jeres skole.

 

Helge Maarup, tidligere lærer og nu medlem af pensionistafdelingen i KLF, har skrevet et indlæg om rammerne for lærernes arbejde baseret på en…

”Der er ingen her i lokalet, der er i tvivl om Katrines engagement, og hvor meget hun brænder for KLF, folkeskolen og vores medlemmer”. Sådan lød det…

I slutningen af marts arrangerede KLF et to-dages ”inspirationskursus om bæredygtighed og klima med et undervisningsperspektiv”. Her inspirerede…

I dag har alle TRIOere og LokalMED på skolerne modtaget resultaterne af årets trivselsundersøgelse. Trivslen på de københavnske folkeskoler er gået…

Formændene for lærerforeningerne i 6-by-samarbejdet. Bagest Charlotte Holm (Odense), Dorthe Fisker (Aarhus), Leif Plauborg (Randers) og Karsten Simonsen (Aalborg). Forrest Maja Østergaard (Esbjerg) og Katrine Fylking (København).

”Vores elevers mistrivsel har store konsekvenser, ikke blot for det enkelte barn og for den enkelte familie, men for hele folkeskolen som institution.…

"I år markerer vi 10-året for lockouten. Det har kostet dyrt for både børn og voksne i skolen. Hvad har vi lært, og hvordan er vi kommet videre?"…

Tillidsrepræsentanter og suppleanter i BUF mødte talstærkt op til temadagen om samarbejde og konstruktiv forhandling. Dagen bød på masser af praktisk…

De populære feriekolonier for københavnske skolebørn søger køkken- og pædagogisk personale til forskellige kolonihold den kommende sommer.

Formandskaberne i Københavns Lærerforening og Skolelederne Københavns Kommune har sendt et brev til politikerne i Børne- og Ungdomsudvalget. Her…

Hvis Skoletjenestens partnerskaber lukker, vil det være et tab for lærere og elever i København. Vi opfordrer derfor politikerne til at droppe…

Christoffer Søe overtager stillingen som leder af Københavns Lærerforenings Kolonier efter Søren Freiesleben, der er gået på pension.

Opdateret med kommentar fra formandskabet - Begår KLF en fejl ved implicit at støtte lukning af læseklasserækkerne og bakke op om 100 procent…

Forhandlingerne til Københavns Kommunes budget for 2024 er i fuld gang. Københavns Lærerforening arbejder hele tiden for, at lærerne bliver hørt mest…