Skoleleder Max Ulrich Larsen, Damhusengens Skole. Foto: Jan Klint Poulsen

Med varme pizzaslices og kolde sodavand inviterede Damhusengens Skole tirsdag til åbent hus for interesserede ansøgere til flere lærerstillinger på…

I dag skal eleverne så og vande efter flere dage med sol og få regndråber. Foto: Peter Garde

Med 7-8 års tilløb kunne Skolehaven Islands Brygge holde indvielse i begyndelsen af maj. Nu står en velorganiseret skolehave klar med ren…

De populære feriekolonier for københavnske skolebørn søger køkken- og pædagogisk personale til forskellige kolonihold den kommende sommer. Måske…

I en ny spørgeskemaundersøgelse om sexistisk kultur og adfærd blandt alle ansatte i Københavns Kommune skiller folkeskolen sig ud med uønskede…

Der skal alligevel ikke ansættes andre faggrupper på skolerne for at spare på lærerlønningerne og Ungdomsskolen i Utterslev og Uddannelsesvejledningen…

Foto: Jan Klint Poulsen

Tillidsrepræsentanten skal sammen med lærerne blive dygtige til at bruge de muligheder som arbejdstidsaftalen sikrer dem, til at få indflydelse på…

Børns umiddelbare nysgerrighed og lyst til at udforske og undersøge ting er omdrejningspunktet for et naturprojekt, der allerede sidste sommer viste…

Det er forår, og der er momentum for fællesskab, og vi går til 1. maj 2022.

Den nye udskolingsbygning på Skolen på Islands Brygge. Foto: Rasmus Hasager

I sommer slog Skolen på Islands Brygge dørene op for deres nye udskolingsafdeling. Nu knap ni måneder senere, har matriklen allerede bøvlet med en…

Øverst: Katrine Fylking, Janne Riise Hansen, Sussie Johansen, Jessica Uebelin,  Nederst: Kjell Nilsson, Anders Kildahl Juul, Thomas Roy Larsen, Peter Jensen, Pernille Bendix

Det netop afsluttede valg i KLF byder både på gengangere og to nye medlemmer i bestyrelsen. Læs mere om valgresultatet her.

Lige nu har vi de største stigninger i forbrugerpriserne i 30 år – vores løn er bundet i 3 år med små lønstigninger.

Vi har ofte taget fanen i hånden, når vi ikke har formået at forhandle os frem til brugbare løsninger. Spørgsmålet er, om vi udvander vores egen…

"For at kunne løse opgaven, så de unge ikke lades i stikken, og vi som lærere ikke ender med stress, vil det kræve, at man fra kommunens side…

"... der sker altid noget i løbet af et skoleår, der ændrer ved det forventede. En masse ”bare-lige-opgaver” kan komme ind fra højre og venstre."…

Hvem skal tegne Københavns Lærerforenings profil og hvordan skal der arbejdes i bestyrelsen i den kommende periode? Og hvem skal repræsentere KLFs…

Københavns Kommune har i en længere periode ført sparekniven med enten kynisk excel-præcision eller pinlig uvidenhed.

Vi lærere står med en række problemer og udfordringer, som ikke forsvinder af sig selv. Hverken KLF eller DLF kan klare de problemer alene, uanset…

Efter en næsten måned lang valgkamp og en uges intens valgdebat på KLFnet og Facebook er valget om næstformandsposten nu afgjort. Janne Riise Hansen…

Efter lange forhandlinger, som startede i december, er der nu indgået en ny forhåndsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i BUF. Jeg er meget…

På tiårs-jubilæet for inklusionsloven, ser det ikke godt ud med inklusionen. I København - og resten af landet - er antallet af børn der undervises i…