På en opstillingsgeneralforsamling den 29. februar blev KLF’s formand, Katrine Fylking, og næstformand Janne Riise Hansen, genvalgt. Nu venter valget…

I vinterferien - uge 7 - har Københavns Lærerforening også åbent. Men vi har andre åbningstider end normalt. Se åbningstiderne her.

Tillykke til alle, der arbejder med vejledning!

Rekruttering og fastholdelse af lærere i alle faser af arbejdslivet er i disse år helt afgørende for at skabe en god folkeskole. Det kræver helt…

Nu har du mulighed for at besøge Arbejdermuseet gratis.

Åbent brev til Mattias Tesfaye

Lærernes arbejdsmiljø er presset, og Grøndalsvængets Skole er ingen undtagelse. Især i indskolingen opleves vold, trusler og sågar politianmeldelser.

Nu skal hele KLFs bestyrelse på valg for de næste to år. Det gælder både formand, næstformand og resten af bestyrelsen. Hvis du har lyst til at blive…

Regeringens såkaldte ”omstillingsfond” giver nu mulighed for at søge om tilskud til videreuddannelse for op til 10.000 kr. årligt.

I dag blev der taget hul på de politiske forhandlinger om fornyelse af overenskomsterne på det kommunale område. Repræsentanter fra KLF var mødt op…

- Politikerne har lyttet, og sygeundervisningen bevares. Det er godt for den københavnske folkeskole og ikke mindst for Københavns mest udsatte…

I julen har KLF andre åbningstider end normalt. Se vores åbningstider her.

Det blev Ingrid Jespersens Gymnasieskole, der vandt en foodtruck for høj valgdeltagelse til hovedstyrelsesvalget i Danmarks Lærerforening.

Kl. 16.00 sluttede afstemningen om, hvem der skal have plads i Danmarks Lærerforenings Hovedstyrelse de kommende fire år.

 

Oprindeligt var sygeundervisning tiltænkt børn med fx kræft, der ikke kunne komme i skole. Men i dag er det primært børn med psykiske udfordringer,…

Der er valg til hovedstyrelsen i DLF, og ligesom tidligere trækker vi lod blandt KLF-afdelinger med høj stemmeprocent. Præmien er besøg af en…

I dag reagerer formænd og næstformænd for de faglige organisationer i hovedstaden på budgetsituationen i Børne- og Ungdomsforvaltningen i København.…

Københavns Lærerforening tager kraftigt afstand fra terrorangreb og krigshandlinger mod civile, børn og unge og opfordrer parterne til at stoppe…

Vi er glade for, at vores formand, Katrine Fylking, genopstiller til Danmarks Lærerforenings Hovedstyrelse, og vi anbefaler, at du stemmer på hende.

En lærer, der brænder for eleverne med særlige behov, som har øje for vilkårene og arbejdsmiljøet på området - Bør vi ikke have en fra det…