Bliv klogere på Janne Riise Hansens kandidatur til Danmarks Lærerforenings hovedstyrelse, når hun svarer på medlemmernes spørgsmål i travle to…

Foto: August Klint Poulsen

Fjernundervisning har givet et fagligt efterslæb, vurderer Børne- og Ungdomsforvaltningen. Kurser og tests skal vise, hvordan niveauet er hos børnene.…

Torben Fleckner fik i dag sit første stik i armen med vaccinen mod Covid-19. Foto: Privatfoto

Specialskolelærere, der arbejder på de københavnske specialskoler med særligt sårbare elever, fik i sidste uge besked om, at det nu er muligt for dem…

Københavns Lærerforening ønsker i foråret at forhandle med Københavns Kommune om vilkårene for tillidsrepræsentanter. Som medlem af KLF’s bestyrelse…

Udover hinanden har klasselærerne Katrine Westhi Specht og Flemming Ettrup Petersen to andre lærere og en pædagog, som de samarbejder med i hverdagen. Resten af deres kolleger holder de stadig afstand til eller ser over Teams. Foto: Caroline Schrøder

Lige på falderebet til vinterferien fik de mindste elever lov til at komme tilbage i klasselokalerne. For 3.a på Lundehusskolen har klasselærerne…

Kviktest. Foto: Emil Helms, Ritzau

En misligholdt kontrakt mellem regionerne og SOS International betyder, at de ansatte på specialskolerne har måttet spejde forgæves efter ugentlige…

Dorte Andreas er næstformand i Skolelederforeningen. Foto: Skolelederforeningen

Det er skolelederens ansvar at sikre et godt arbejdsmiljø, men hvad angår seksuelt grænseoverskridende adfærd blandt lærere i København, vælger de…

Janne Riise Hansen stiller op ved suppleringsvalget til Danmarks Lærerforenings hovedstyrelse. Foto: Berit Jørgensen

En ledig plads i Danmarks Lærerforenings hovedstyrelse har allerede fået flere kandidater til at stille op til den centrale, politiske post. Nu melder…

En eller anden må påtage sig ansvaret for hurtigt at finde en løsning. Jeg og mine kollegaer på de københavnske specialskoler undrer os. Hvor bliver…

Katrine Fylking er medlem af Københavns Lærerforenings bestyrelse og hovedstyrelsen i Danmarks Lærerforening. Foto: Jan Klint Poulsen

Det første år som medlem af Danmarks Lærerforenings hovedstyrelse har været alt andet end roligt for Katrine Fylking, der blev valgt til den politiske…

Københavns Rådhus. Foto: Andreas Brøns Riise

Et stort flertal i Københavns Borgerrepræsentation vedtog torsdag i sidste uge, at kommunen skal søge Undervisningsministeriet om fritagelse fra de…

Fra på mandag vil der igen være børn og voksne i skolegårdene, når de mindste elever vender tilbage til fysisk skolegang. Arkivfoto: Ola Saltin

Lærerne i indskolingen skal nu igen mødes deres kolleger og tage imod elever. Selvom der er en vis bekymring over smitterisiko, bobler forventningens…

Grafik: Jan Klint Poulsen

Torsdag eftermiddag behandler Borgerrepræsentationen et forslag fra Enhedslisten, der ønsker de københavnske skoleelever fritaget fra de nationale…

Journalisterne Lasse Klinke og Karna Bunk-Jensen er i studiet for at tale om KLFnet's sexismeundersøgelse. Illustration: Lisbet Fredslund

I oktober 2020 foretog KLFnet en undersøgelse om sexisme og seksuelt grænseoverskridende adfærd blandt de ansatte på de københavnske folkeskoler og…

Aflyste brobygningsforløb og lukkede uddannelsesmesser har ikke gjort det nemt for de ældste elever i folkeskolen at få et overblik over deres…

Kolonien Vesterborg på Thorø ved Fyn set fra ov

Det er nu, der skal ansøges om koloniophold til sommer på Københavns Lærerforenings kolonier. Ansøgningsfristen er 21. februar. Kolonifolderen ligger…

Efter 20 års pædagogisk, didaktisk og skolepolitisk stormvejr er det nu igen muligt at tale om undervisning på en seriøs og realistisk måde, mener…

Afgangseleverne har brug for hjælp til uddannelsesvalget, mener to uddannelsesvejledere, der foreslår ekstraordinær, individuel vejledning til alle…

En årelang stræben efter i fællesskab at finde løsninger for de alvorlige problemer for folkeskolen i København er gået i stå.

Lærerne i København får fortsat en pulje med fleksibel forberedelsestid og den samme forberedelsesfaktor, når en ny arbejdstidsaftale træder i kraft…