Der er valg til hovedstyrelsen i DLF, og ligesom tidligere trækker vi lod blandt KLF-afdelinger med høj stemmeprocent. Præmien er besøg af en…

I dag reagerer formænd og næstformænd for de faglige organisationer i hovedstaden på budgetsituationen i Børne- og Ungdomsforvaltningen i København.…

Københavns Lærerforening tager kraftigt afstand fra terrorangreb og krigshandlinger mod civile, børn og unge og opfordrer parterne til at stoppe…

Vi er glade for, at vores formand, Katrine Fylking, genopstiller til Danmarks Lærerforenings Hovedstyrelse, og vi anbefaler, at du stemmer på hende.

En lærer, der brænder for eleverne med særlige behov, som har øje for vilkårene og arbejdsmiljøet på området - Bør vi ikke have en fra det…

Nu er der valg til Hovedstyrelsen i Danmarks Lærerforening. Som pensionist i fraktion 4 vælger vi, hvem der skal repræsentere vores synspunkter. Denne…

Pernille kæmper for arbejdstidsoverenskomster med rettigheder til alle medlemmer af DLF.

 

Katrine arbejder for indflydelse og resultater, at lærernes stemme høres helt ind på både Københavns Rådhus og på Christiansborg, og at…

Pernille Gaarde Bendix har god gennemslagskraft og faglig indsigt. Jeg vil anbefale at stemme på Pernille til DLF’s hovedstyrelse.

Københavns Kommune skal spare 40 mio. kr. på børne- og ungdomsområdet ud over de nedskæringer, der i forvejen var lagt op til i budgetaftalen. Det er…

Danmarks Lærerforening skal have ny hovedstyrelse. Valget finder sted den 23. november til 5 december. Brug din københavner-stemme!

Hvordan kan KLF understøtte tillidsrepræsentanternes indsats for at sikre alle medlemmer af KLF gode arbejdsforhold?

Politikerne har skabt en folkeskole, som ikke længere er for alle børn. Måske skal vi til at skrive PPV'er og underretninger på skolesystemet og ikke…

KLF’s formand, Katrine Fylking, lægger nu pres på Københavns Kommunes Børne- og Ungdomsudvalg for at få sat gang i arbejdet med professionel kapital…

Når vi afholder gamle elevers fest på min skole, er det som lærer en fornøjelse at møde sine tidligere elever og høre dem stolt fortælle om deres liv,…

Det går godt for de københavnske folkeskoler, når man sammenligner afgangselevernes karaktergennemsnit med landsgennemsnittet. Men skolerne er dårlige…

Et par hundrede medlemmer af Københavns Lærerforening var fredag eftermiddag samlet til foreningens årlige generalforsamling for at høre formandens…

Efter Københavns Lærerforenings ordinære generalforsamling, var tiden traditionen tro kommet til at uddele KLF’s gyldne pegepind, der er en årlig…

Alt for mange børn mistrives i folkeskolen. En af grundene er visitationen af elever med særlige behov. Vi ser desværre, at flere børn visiteres til…