Debat artikler

Vi ledere, lærere og forældre i den københavnske folkeskole er alarmerede over den ”inklusionsanalyse”, som Børne- og Ungdomsforvaltningen…

Onsdag skal I tale om inklusion i den Københavnske Folkeskole.

Det har tidligere været en udfordring at ændre skolelivet for de mest udfordrede.…

Glædelig Store Bededag til alle. Bededagen har som bekendt en lang historie, og der er mange traditioner knyttet til helligdagen, ligesom der er til…

Vi kan som fagpersoner, der arbejder med børn og unge, ikke lukke øjnene for rædslerne i Gaza

 

8,8 % er et godt resultat, hører vi fra mange. Det er faktisk bedre end overenskomsten i 2008 (som var rigtig god), bliver det også sagt. Kan man så…

Jeg stemmer NEJ til OK24. Det er der tre grunde til.

I dag starter afstemningen til overenskomst 24. Vi opfordrer alle medlemmer af Københavns Lærerforening til at bruge jeres stemme, og vi anbefaler, at…

Efter et langt forløb, hvor Danmarks Lærerforening lagde sig i selen i forhold at inddrage medlemmerne ad flere omgange, for at kongressen på denne…

Jeg kan ikke se, at denne aftale for alvor kan sikre eller forbedre hverken medlemmernes løn eller arbejdsforhold.

OK24 - det gode arbejdsliv er titlen på det overenskomstforslag, som vi skal stemme ja eller nej til. Hvem kan stemme nej til det gode arbejdsliv?…

I DLF’s medlemsundersøgelse fra 2022 svarer ca. 70 % af de adspurgte lærere, at de ”ikke har forberedelsestid nok”.

Kvote to tallene for optagelse på velfærdsuddannelserne er netop kommet. Efter en lille stigning sidste år, ses der Igen i år et fald i optagelsen til…

Den 29/2 vedtog Borgerrepræsentationen et forslag fra Enhedslisten om at opdele Harrestrup Å Skole. Jeg motiverede Enhedslistens forslag med denne…

Tillykke til alle, der arbejder med vejledning!

Rekruttering og fastholdelse af lærere i alle faser af arbejdslivet er i disse år helt afgørende for at skabe en god folkeskole. Det kræver helt…

Åbent brev til Mattias Tesfaye

Lærernes arbejdsmiljø er presset, og Grøndalsvængets Skole er ingen undtagelse. Især i indskolingen opleves vold, trusler og sågar politianmeldelser.

Vi er glade for, at vores formand, Katrine Fylking, genopstiller til Danmarks Lærerforenings Hovedstyrelse, og vi anbefaler, at du stemmer på hende.

En lærer, der brænder for eleverne med særlige behov, som har øje for vilkårene og arbejdsmiljøet på området - Bør vi ikke have en fra det…

Nu er der valg til Hovedstyrelsen i Danmarks Lærerforening. Som pensionist i fraktion 4 vælger vi, hvem der skal repræsentere vores synspunkter. Denne…