Debat artikler

Sæt farten ned og giv os bedre arbejdsvilkår.

Hvis Skoletjenestens partnerskaber lukker, vil det være et tab for lærere og elever i København. Vi opfordrer derfor politikerne til at droppe…

Opdateret med kommentar fra formandskabet - Begår KLF en fejl ved implicit at støtte lukning af læseklasserækkerne og bakke op om 100 procent…

Et jobopslag til en lærerstilling har sat følelserne i kog hos Rikke Johansen. Hun frygter, at ligegyldigheden får overtaget, hvis formuleringer som…

Lærer Rikke Johansen leder forgæves efter debatten om vores folkeskole i den igangværende valgkamp. Der er nok af problemer at tage fat på for…

Flere og flere elever i den københavnske folkeskole har brug for et specialtilbud. Også flere end Københavns Kommune har beregnet. Merudgiften på knap…

Tænk jer en ekstra gang om på Rådhuset – bevar folkeskolen i København.

Det er forår, og der er momentum for fællesskab, og vi går til 1. maj 2022.

Lige nu har vi de største stigninger i forbrugerpriserne i 30 år – vores løn er bundet i 3 år med små lønstigninger.

Vi har ofte taget fanen i hånden, når vi ikke har formået at forhandle os frem til brugbare løsninger. Spørgsmålet er, om vi udvander vores egen…

"For at kunne løse opgaven, så de unge ikke lades i stikken, og vi som lærere ikke ender med stress, vil det kræve, at man fra kommunens side…

"... der sker altid noget i løbet af et skoleår, der ændrer ved det forventede. En masse ”bare-lige-opgaver” kan komme ind fra højre og venstre."…

Hvem skal tegne Københavns Lærerforenings profil og hvordan skal der arbejdes i bestyrelsen i den kommende periode? Og hvem skal repræsentere KLFs…

Københavns Kommune har i en længere periode ført sparekniven med enten kynisk excel-præcision eller pinlig uvidenhed.

Vi lærere står med en række problemer og udfordringer, som ikke forsvinder af sig selv. Hverken KLF eller DLF kan klare de problemer alene, uanset…

På tiårs-jubilæet for inklusionsloven, ser det ikke godt ud med inklusionen. I København - og resten af landet - er antallet af børn der undervises i…

En attraktiv københavnsk folkeskole, hvor det er muligt at rekruttere og ikke mindst fastholde lærere og børnehaveklasseledere, er en dagsorden…

"Der skulle så gå 23 år før den første kvinde blev formand og altså hele 55 år før både formand og næstformand er kvinder. Ting tager virkelig tid."

"Det ville være trist, hvis nogle nysgerrige medlemmer fik fortalt, at de skal holde sig væk fra KLF’s medier, fordi valgdebatten bare er…

"Der er brug for, at KLF’s bestyrelse arbejder sammen som et hold. Og der er behov for åbent at drøfte, hvilke ændringer der skal til, for at…