Debat artikler

Københavns Lærerforening har brug for klare målsætninger og stærke strategier for at lykkes med arbejdet for bedre arbejdsvilkår for medlemmerne. Men…

Antallet af lærere uden en læreruddannelse i den københavnske folkeskole er stigende. Det er svært at fastholde læreruddannede og at rekruttere…

Jeg vil gerne stå i spidsen for vores fællesskab og stiller mig til rådighed for formandsposten, når der er valg til februar. Jeg ønsker en stærk,…

KLF skal have ny formand. Jeg genopstiller som næstformand. Kontinuitet i formandskabet, en stærk fagforening, fortsættelse af arbejdet med…

Flere pedeller og rengøringsfolk kan åbne byens skolegårde yderligere, mener Enhedslistens Gorm Anker Gunnarsen.

I valgkampen har det lydt, at vi i København skal have landets bedste folkeskole. Den ambition deler jeg, og hvis den skal føres ud i livet, er det…

Mange børn bliver i dag tabt på bageste række, fordi de ikke passer ind i de rammer, som vi i dag udstikker. Og de børn kan være meget forskellige.…

Skolerne bør i højere grad indtænke de eksterne undervisningstilbud i den daglige undervisning. Det er mit håb, at vi ud over styrkelse af den…

Langt det meste af den tid lærerne bruger sammen med eleverne er i undervisningen. Derfor er forberedelsen af undervisningen central. Forberedelsen…

Kaffen og en halv croissant var ved at ryge i den gale hals, da jeg forleden læste et interview i Folkeskolen med skoleledernes formand Jeanne…

Politikerne på Københavns Rådhus vil give skolerne frihed til at forkorte skoledagen. Men hvad kan vi egentlig bruge den frihed til, når den kun varer…

Opdateret med svar fra bestyrelsen i KLF.

 

"Dansk Sygepleje Råd, sygeplejerskernes fagforening, afholdt lørdag d. 14. august demonstration foran…

Principiel modstand kan blokere for etablering af en overenskomstbaseret kompetencefond, som kan give os lærere i kommunerne bedre muligheder for…

Udvidet vejledningstilbud til afgangseleverne i dette forår har været en succes, skriver to uddannelsesvejledere, der anbefaler, at politikerne åbner…

Der skal igen findes besparelser på skolerne i København. Denne gang handler det blandt flere forslag om at erstatte uddannede lærere med HK’ere på…

Overenskomsten kommer ikke med fælles løsninger på vores problemer.

Hvis der ikke er politisk vilje til at gøre noget ved dagpengesystemet nu, må vi lærere overveje andre muligheder. Nogle forbund har allerede sikret…

Der er nu indgået forlig på alle områder, og medlemmerne af Danmarks Lærerforening skal stemme om overenskomstresultatet 2021. Det har været nogle…

"I 2017 konkluderede DTU og Realdania, at 91% af de danske klasselokaler har problemer med indeklimaet grundet manglende ventilation", skriver…

Der er lagt flere opgaver i TR-bunken. Derudover er flere opgaver blevet mere krævende og dilemmafyldte. Vores KLF-bestyrelse bør derfor snarest…