Debat artikler

Tillykke til alle, der arbejder med vejledning!

Rekruttering og fastholdelse af lærere i alle faser af arbejdslivet er i disse år helt afgørende for at skabe en god folkeskole. Det kræver helt…

Åbent brev til Mattias Tesfaye

Lærernes arbejdsmiljø er presset, og Grøndalsvængets Skole er ingen undtagelse. Især i indskolingen opleves vold, trusler og sågar politianmeldelser.

Vi er glade for, at vores formand, Katrine Fylking, genopstiller til Danmarks Lærerforenings Hovedstyrelse, og vi anbefaler, at du stemmer på hende.

En lærer, der brænder for eleverne med særlige behov, som har øje for vilkårene og arbejdsmiljøet på området - Bør vi ikke have en fra det…

Nu er der valg til Hovedstyrelsen i Danmarks Lærerforening. Som pensionist i fraktion 4 vælger vi, hvem der skal repræsentere vores synspunkter. Denne…

Pernille kæmper for arbejdstidsoverenskomster med rettigheder til alle medlemmer af DLF.

 

Katrine arbejder for indflydelse og resultater, at lærernes stemme høres helt ind på både Københavns Rådhus og på Christiansborg, og at…

Pernille Gaarde Bendix har god gennemslagskraft og faglig indsigt. Jeg vil anbefale at stemme på Pernille til DLF’s hovedstyrelse.

Når vi afholder gamle elevers fest på min skole, er det som lærer en fornøjelse at møde sine tidligere elever og høre dem stolt fortælle om deres liv,…

Det går godt for de københavnske folkeskoler, når man sammenligner afgangselevernes karaktergennemsnit med landsgennemsnittet. Men skolerne er dårlige…

Alt for mange børn mistrives i folkeskolen. En af grundene er visitationen af elever med særlige behov. Vi ser desværre, at flere børn visiteres til…

Folkeskolen skal uddanne og danne eleverne til at være aktive og demokratiske borgere i vores samfund.

For mange skolebørn er toiletbesøg en daglig udfordring. Færre end hver sjette af de københavnske elever mener, at deres skoletoiletter er pæne og…

Tillidsrepræsentanter i KLFs specialnetværk ser muligheder i professionel kapital.

Næste uge er der Folkemøde på Bornholm, og jeg har i den forbindelse fået lov at holde et kort oplæg om, hvorledes vi fremmer et attraktivt lærerjob…

Sæt farten ned og giv os bedre arbejdsvilkår.

Hvis Skoletjenestens partnerskaber lukker, vil det være et tab for lærere og elever i København. Vi opfordrer derfor politikerne til at droppe…

Opdateret med kommentar fra formandskabet - Begår KLF en fejl ved implicit at støtte lukning af læseklasserækkerne og bakke op om 100 procent…