Debat artikler

I forrige uge blev der udsendt et hyrdebrev til samtlige kommunalbestyrelser i landet om kravene til basisundervisning i dansk som andetsprog til…

Esbjerg og Holbæk kommuner får frihed på skoleområdet. Folkeskolerne får mulighed for at sættes fri fra kommunale og statslige bindinger med den…

Mit bedste bud er, at solidariteten rækker til en normaliseringsaftale, og at vi som faggruppe selv skulle konflikte os til andet, og kan vi det…

Personligt havde jeg lige som mange andre ønsket mig endnu flere håndfaste og konkrete tiltag, men jeg kan alligevel godt se fidusen med aftalen.

Viljen til samarbejde må da for pokker være et absolut minimum, man kan forvente/forlange, når det vi skal samarbejde om, er vores fælles folkeskole -…

Lærerne vil få mere indflydelse på folkeskolen, vi vil opleve mere gennemsigtighed i kommunernes og ledelsernes prioriteringer. Aftalen anerkender, at…

Jeg kan se, at aftalen i københavnersammenhæng vil fungere godt sammen med værdierne i vores lokalaftale om arbejdstid.

"Er man lærer i en kommune, der ikke vil forhandle en aftale eller en kommune, der ikke har pengene - begge dele findes - så har man kun denne…

Stem nej til en samarbejdsaftale, der vil tvinge os til at samarbejde om nye forringelser.

Nød-, fjern- eller onlineundervisning? Hvordan skal det tolkes i den nuværende situation? Pædagogisk Udvalg giver en forklaring her.

Farvel L.409. Du bliver ikke savnet. Jeg vil gerne indlede OK21-debatten her på KLFnet.dk med 3 krav og ønsker. Hvad mener du?

Får vi mere af det samme, når nu hele bestyrelsen er genvalgt med en enkelt undtagelse, eller er der nye tider på vej? I valgkampen fornemmede jeg en…

Fagforeninger skal være vedkommende for deres medlemmer. Det bliver de nedefra. Det er medlemmerne, der samles om temaer: Det kan være af nød, det kan…

Er der nogen, der har trykket Københavns Lærerforening på navlen? Eller hvad er grunden til at foreningen er usynlig for medlemmerne?

I folkeskolens formålsparagraf fremgår det - i den korte version – at formålet er at give elever kundskaber og færdigheder, forberede dem til videre…

Debatten om KLF og vores allesammens bedste tager mere fart, når der er valg end på noget andet tidspunkt. Sådan også med Thomas og Peters indlæg: Et…

Læs Johan Elkjærs anden del af et debatindlæg.

Det har desværre vist sig, at rigtigt mange af jer ikke er MED. Den københavnske MED-aftale – senest revideret 1. januar 2015 – lever på skoleområdet…

For 20 år siden flyttede fra Tyskland til Danmark, inspireret af drømmen om den danske folkeskole, hvor der var plads til det hele menneske. Hverdagen…

Tanker om de igangværende periodeforhandlinger og en ny arbejdstidsaftale.