Debat artikler

Det er sundt for Københavns Lærerforening, at der afholdes kampvalg om næstformandsposten. Det giver medlemmerne mulighed for at træffe et aktivt valg…

"Jeg har i løbet af særligt de sidste to år ikke været enig i den måde vores forening er blevet ledet på – både internt og eksternt. Jeg har manglet…

Et usundt og for stort arbejdspres gennem flere år og to år med konstante og uforudsigelige forandringer på grund af Corona kan tydeligt aflæses i…

"Under kommunalvalgkampen i efteråret lovede politikerne alt fra to-lærer- timer, over bedre resurser til inklusion, til bedre lokaler og faciliteter…

Vi har samlet alle debatindlæg på KLFnet lige her. Klik på billedet.

Hvis intet sker, så kommer der ødelæggende nedskæringer i folkeskolen til næste år.

Det vil være virkeligheden, hvis forvaltningens besparelsesforslag får politisk opbakning i kommunens Børne- og Ungdomsudvalg. En sådan beslutning vil…

I en fagpolitisk valgkamp skærpes holdninger og synspunkter selvklart. Jeg tror dog fortsat, at der er god ide i at holde tungen lige i munden og…

”Du har ingen ledelseserfaring”. ”Du er ikke vant til at forhandle med forvaltningen”. ”Din politiske rygsæk er for let”.

Alting har sin begyndelse,…

I København er der folkeskoler, hvor 10 eller flere lærere ikke er medlem af KLF. Samtidigt har vi skoler, hvor alle er medlem. Hvis vi som…

For mine kollegaer betyder de små hverdagsting noget. Vores kopimaskine var konstant i stykker. Selvom det måske er en ”lille ting” i lærerne- og…

Da jeg begyndte i mit første job i 2004 som nyuddannet lærer på en skole i Ishøj, fik jeg en hest. Hun hed Kirsten og havde været lærer i 25 år. Jeg…

Det måtte komme: Vores gamle formand har sendt sig selv til tælling. Heldigvis har vi en ny, stærk og dygtig formandskandidat! Katrine Fylking.…

På Københavns Lærerforenings generalforsamling, der blev afholdt i efteråret 2021, var flere centrale emner til debat. Dét, der gjorde størst indtryk…

Der skal lyde et stort og varmt velkommen fra uddannelsesvejlederne i København til det nye hold i Børne- og Ungdomsudvalget – og en særlig varm…

Jeg så gerne en hel del forandringer i den københavnske folkeskole, og det bliver der med stor sandsynlighed mulighed for med statsministerens forslag…

"Når ikke den understøttende undervisning, to-voksen-undervisning eller de lange skoledage har øget hverken faglighed eller trivslen, så kunne…

Københavns Lærerforening har brug for klare målsætninger og stærke strategier for at lykkes med arbejdet for bedre arbejdsvilkår for medlemmerne. Men…

Antallet af lærere uden en læreruddannelse i den københavnske folkeskole er stigende. Det er svært at fastholde læreruddannede og at rekruttere…

Jeg vil gerne stå i spidsen for vores fællesskab og stiller mig til rådighed for formandsposten, når der er valg til februar. Jeg ønsker en stærk,…