Efter et langt forløb, hvor Danmarks Lærerforening lagde sig i selen i forhold at inddrage medlemmerne ad flere omgange, for at kongressen på denne baggrund kunne opstille de endelige krav til forhandlingerne med arbejdsgiverne, er forhandlerne landet på et resultat, som vi nu skal stemme om.

Når jeg ser samlet på processen op til forhandlingerne samt de ydre omstændigheder som bl.a. inflation og indgåelsen af trepartsaftalen, som også har haft betydningsfuld indflydelse på forhandlingernes resultat, er jeg kommet frem til, at dette resultat er et kompromis, som jeg mener, at medlemmerne bør stemme ja til.

Jeg ser gode takter i resultatet med en ramme på 8,8 % over kun to år samt en muligt ekstra lønudmøntning i 2025. Det er også meget værd, at en stor del af udmøntningen sker så tidligt i perioden, og det har stor betydning, at vi overgår til et nyt og mere præcist lønindeks.

Herudover er jeg positiv overfor, at vores pensionister nu er overenskomstdækket, samt at medlemmer med erfaring fra arbejde som lærer med særlige kvalifikationer nu kan overføre denne anciennitet til et nyt lønforløb, når en læreruddannelse gennemføres. Dette vil også betyde mere i lønningsposen for den enkelte.

Kongressen opstillede krav om kompetenceudvikling, og dette krav blev under forhandlingerne omsat til en kompetencefond. Jeg er positiv overfor, at medlemmerne får bedre muligheder for at vedligeholde og udvikle deres faglige kompetencer på aftalte vilkår. Jeg bliver dog nødt til at tilføje, at jeg ikke er helt tilfreds med, at finansieringen af kompetencefonden udelukkende er OK-midler. Der burde også have været et supplement af statsfinansierede midler.

Herudover indeholder aftalen også bedre organisering for TR-struktur, bedre vilkår i forbindelse med barsel, større fleksibilitet i forhold til 6. ferieuge, en praktik-aftale samt forbedringer i gruppelivsordningen.

Hvis DLF's kongres havde kunnet bestemme, så havde aftalen også indeholdt forbedrede seniorrettigheder og en lærerstartsordning – to utroligt vigtige krav fra kongressen, som vi ikke kom igennem med i denne omgang. Det er krav, som ville have haft positiv betydning for både arbejdstid og arbejdsvilkår, og derfor er det krav, som jeg håber, at vi vil få indfriet, hvis ikke før, så gerne i OK26.

På trods af at vi ikke fik seniorer og nyuddannede med i OK24, så mener jeg, at det bedste perspektiv og de bedste muligheder for det enkelte medlem opnås ved at stemme ja. 

Men det allervigtigste er, at vi får debatteret aftalen, og at så mange som muligt stemmer, så vi på den måde viser vores opbakning til aftalesystem og den danske model.
 
Du kan læse mere om aftalens elementer her.

Få nyheder fra KLFnet.dk i din indbakke.
Tilmeld dig her.