Det går godt for de københavnske folkeskoler, når man sammenligner afgangselevernes karaktergennemsnit med landsgennemsnittet. Men skolerne er dårlige til at bryde den sociale arv, lyder det fra Enhedslisten.

”Karaktergennemsnittet i København ligger over landsgennemsnittet, men hvis man dykker ned i tallene og ser på forældrenes uddannelsesmæssige baggrund, er billedet et andet. Elever med uddannelsesfremmed baggrund klarer sig langt dårligere i København end på landsplan,” forklarer Gorm Gunnarsen, skoleordfører for Enhedslisten i København. 

(Elever med uddannelsesfremmed baggrund kommer fra hjem, hvor forældrenes højeste fuldførte uddannelse er grundskolen.)

Det er baggrunden for Enhedslistens forespørgsel på Børne- og Ungeudvalget på torsdag om ”Københavns manglende evne til at sikre et tilfredsstillende fagligt udbytte af den københavnske folkeskoles undervisning blandt elever med uddannelsesfremmed baggrund”.

”Det dårlige tal for elever med uddannelsesfremmed baggrund viser, at folkeskolereformen har fejlet på en af de helt centrale områder; nemlig at mindske betydningen af social baggrund,” siger Gorm Gunnarsen. ”Vi skal ikke bare løfte gennemsnittet – vi skal også løfte de svage for at undgå mere ulighed i samfundet.” 

Udover en folkeskolereform, der har slået fejl, peger Enhedslisten på andre faktorer, der kan have haft betydning for karaktergennemsnittet for elever med uddannelsesfremmed baggrund; coronanedlukning og mere standardiseret undervisning i især dansk og matematik, der tager mindre højde for den enkelte klasse og elev.

Enhedslisten håber med forespørgslen at lægge op til åben debat for at afdække, hvad der virker og hvad der ikke virker i den københavnske folkeskole. 

Du kan se forespørgslen her: 
 
Børne- og Ungdomsborgmesteren bedes redegøre for, 
 
1. Hvilke forklaringer borgmesteren har på det meget markante fald i fagligt niveau for elever med uddannelsesfremmed baggrund?
2. Hvilke konsekvenser borgmesteren ser for unges videre færd igennem ungdomsuddannelser og videre på arbejdsmarkedet, hvis de ikke kan bestå folkeskolens afgangseksamen i dansk og matematik?
3. Hvilken karakteristik borgmesteren vil påhæfte indsatsen for at modvirke forstærket social ulighed i uddannelsesudbyttet i de københavnske skoler?
4. Hvilke initiativer borgmesteren vil tage for at forbedre det faglige niveau blandt elever med uddannelsesfremmed baggrund?
 
(Stillet af Enhedslisten)
 

Få nyheder fra KLFnet.dk i din indbakke.
Tilmeld dig her.