Tillykke til alle, der arbejder med vejledning!

Tillykke til vejledernes dag

I Københavns kommune er der mange skoler, folkeskoler, privat- og friskoler, specialskoler og dagbehandlingsskoler, og til næsten hver eneste af dem er der knyttet en uddannelsesvejleder ansat i UU København. Vi er med andre ord en hel del, der hver dag arbejder med vejledning af børn og unge fra 7. klassetrin og op til det 25. år, eller til der er gennemført en ungdomsuddannelse. Men i virkeligheden er vi mange i forskellige professioner, der sætter perspektiv på og støtter op om børn og unges uddannelsesvalg og læring ind i det at skulle forme sig en karriere. I folkeskolen arbejdes der med emnet Uddannelse & Job, hvor et større korps af uddannelsesambassadører (UA) har til opgave at støtte op om at skabe kvalitet i dette emne fra 0-9. kl.

Tirsdag d. 30. januar deltog jeg sammen med vejlederkolleger, UA-pædagoger og UA-lærere i konferencen ”Karrierelæring i et helhedsperspektiv”, arrangeret af UU København. Her var oplæg af Ali, der er rollemodel i UUs rollemodekorps, Professor i karrierevejledning, Rie Thomsen, den første af sin slags og slutteligt besøg af Børne- og Ungdomsborgmester Jacob Næsager.  

På dagens konference lærte jeg blandt andet, at pædagoger, der er uddannelsesambassadører i Ungeværkerne, også sætter fokus på samtaler om både uddannelsesvalg og mange andre emner, og her kan vi samarbejde rundt om de unge med hver vores faglige perspektiv. På dagbehandlings- og specialskoler arbejdes der ligeledes med uddannelse og arbejdsmarked alt sammen for at hjælpe alle elever med at blive klogere på egen motivation og nysgerrighed samt for at præsentere alle elever for forskellige muligheder på arbejdsmarkedet.

Rie Thomsen har skrevet en lille tænkepause-bog Karriere, i hvilken hun bl.a. skriver om amerikaneren John D. Krumboltz, Professor i psykologi og uddannelse, som holder et oplæg for en større forsamling, hvor han proklamerer, ”følg ikke dine drømme”. ”Han forklarede, at unge, som skal til at vælge uddannelse eller befinder sig i begyndelsen af deres karriere, ofte bliver opfordret til at finde ud af, hvad deres brændende interesse er, og gøre alt for at gøre den til deres levevej. Men det valg skaber bare problemer, siger han. ”Hvis karrieren absolut skal begynde med og basere sig på en drøm, som har været den største passion gennem mange år, så er det næsten dømt til at gå galt. Det er for store krav at stille til karrieren for helt unge mennesker….” (s.7, Karriere).

En af hovedpointerne, jeg tog med mig fra karrierelæringskonferencen, var, at alle elever gerne skal opleve at have ”en krog i fremtiden”, det kunne f.eks være et besøg på en virksomhed, et praktikforløb eller lignende, hvor en elev kan opleve noget, der giver mening her og nu. Alle børn bør opleve at have en krog i fremtiden, og det frø kan vi være med til at så som fagprofessionelle via Uddannelse & og job i et skoleforløb. Ligeså, når børn bliver ældre, kan vi gennem et karrierelæringsfokus give et bredere og mere reflekteret fundament at stå på, når de skal foretage deres valg af ungdomsuddannelse og karriereveje fremad i livet.  Der er udarbejdet en kort video om faget uddannelse & Job, og den og andre materialer findes nu på UUs hjemmeside;

God dag til alle vejledere.

Mvh. Sussie Johansen, UU-vejleder og medlem af KLFs bestyrelse.

Få nyheder fra KLFnet.dk i din indbakke.
Tilmeld dig her.