Det var med stor sorg, at kollegerne på Øresundsskolen i julen modtog den triste besked om Torben Fleckners alt for tidlige død. Ledelsen og de øvrige…

Lærerne har svært ved at få øje på de tildelte ressourcer, når elever med særlige behov har krav på ekstra støtte ude i klasserne. Sådan lyder nogle…

Med udgangen af december siger konsulent Vinni Hertz farvel og tak efter mere end 30 år som faglige aktiv og ansat i Københavns Lærerforening.

De unge pensionister er klar til julefrokost, Helge Maarup (tv) og Niels Jensen. Foto: Peter Garde

Så blev det alligevel jul – efter sidste års corona-aflysning lykkedes det forleden dag at afholde julefest for pensionisterne.

Lærernes opgaveoversigter er på mange skoler mangelfulde og utilstrækkeligt beskrevet og lever dermed ikke op til kravene i overenskomsten. Det blev…

Foto: Nils Meilvang

Som noget nyt prøvede Københavns Lærerforening at afholde temadrøftelser i små grupper ved årets generalforsamling. ”Vi håber at kunne bruge…

Kommunikationsmedarbejder Amanda Rindholt (tv.9 og konsulent Jeanette Sjøberg (th.). Foto: Jan Klint Poulsen

KLF siger farvel til en velkendt konsulent gennem mange år, goddag til et landskendt ansigt blandt lærere som ny konsulent, og desuden velkommen til…

Gensynsglæden var tydelig at få øje på, da KLF i dag lod flammerne tænde i grillen og inviterede til pølser, øl og snacks i haven på Frydendalsvej. I…

Selvom andelen af medlemsberettigede medlemmer i Københavns Lærerforening samlet set er høj, er der alt for store udsving mellem arbejdspladserne.…

De røde faner var med ved torsdagens bugtlovsmarkering på Bertel Thorvaldsens Plads. Foto: Jan Klint Poulsen

De københavnske fagforeningers fortsatte kamp for at afskaffe budgetloven blev torsdag eftermiddag markeret på Bertel Thorvaldsens Plads samtidigt med…

Kampen om den ledige plads i DLF's hovedstyrelse er afgjort. Det bliver Lars Buur Holmboe fra Vejle, der løb med valgsejren.

PRESSEMEDDELELSE: Statsministerens pressemøde 29. december får nu tre københavnske fagforeninger til at gå sammen i et fælles opråb på vegne af…

Helge Maarup måtte bruge sin overlærerstemme, da han holdt sin tale. Foto: Jan Klint Poulsen

Vi skal blive længere på arbejdsmarkedet, hvis det står til regeringen og flere af Folketingets partier, der i disse uger forhandler om danskernes…

Dorrit Ljungstrøm er formand for pensionisterne i KLF. Foto: Peter Garde

KLFs pensionister må give afkald på normalt velbesøgte sociale møder, sangkor, rejser, julefest og andre arrangementer i en tid, hvor befolkningen…

Ordene var forbløffende få fra talerstolen i Tivoli Congress Center, da knap 90 medlemmer deltog i Københavns Lærerforenings generalforsamling fredag…

Birgitte Rasmussen fra Strandparksskolen blev dette års modtager af KLF's Gyldne Pegepind. Foto: Berit Jørgensen

En årelang indsats for de svageste elever med multiple funktionsnedsættelser blev i dag belønnet med KLF’s Gyldne Pegepind, som blev uddelt ved…

Zoologisk Have har fyret 14 medarbejdere, hvoraf den ene er mangeårig tillidsrepræsentant. På baggrund af TR-fyringen har KLFs bestyrelse opsagt…

I år er det 26. gang, at Den Gyldne Pegepind uddeles. Det er medlemmerne af foreningen, der kan indstille kandidater til prisen, og sidste frist er…

Det blev en grundig omgang informationer og oplæg, der blev serveret for de københavnske tillidsrepræsentanter i KLF, da der i sidste uge var TR-møde…

Selvom smitterisikoen fortsat er begrænset i København, har KLF’s bestyrelse af sundhedsmæssige grunde besluttet at aflyse det traditionsrige…