Forhandlingerne til Københavns Kommunes budget for 2024 er i fuld gang. Københavns Lærerforening arbejder hele tiden for, at lærerne bliver hørt mest muligt.

 

På Københavns rådhus er der gang i forhandlingerne om næste års budget. De forhandlinger har naturligvis stor betydning for de københavnske folkeskoler i 2024. Og her arbejder bestyrelsen i Københavns Lærerforening hele tiden for, at lærerne og børnehaveklasselederne har en tydelig stemme.

”Vi mødes med alle de politiske partier i Børne- og Ungdomsudvalget, hvor vi forsøger at klæde dem på til at tage de rigtige beslutninger – med blik for den virkelige verden ude på skolerne,” siger Janne Riise Hansen.

Hun er næstformand i Københavns Lærerforening, og sidder desuden i foreningens budgetgruppe. Med i gruppen er også tre øvrige bestyrelsesmedlemmer: Anders Kildahl Juul, Kjell Nilsson og Sussie Johansen.

Hver uge mødes gruppen for at diskutere budgettet for skolerne og hvordan lærerne får mest mulig indflydelse. På denne tid af året handler møderne primært om de budgetforslag, som forvaltningen i kommunen allerede er kommet med. Senere på året, når dette budget er vedtaget, kan gruppen være mere proaktive og komme med input til de kommende budgetforslag.

”Vi arbejder hele tiden på at få mere indflydelse. Vi vil gerne endnu længere ind i maskinrummet omkring udarbejdelsen af budgettet, end vi er nu. Vi har den samme dagsorden – vi ønsker en god skole og nogle attraktive arbejdspladser,” siger Janne Riise Hansen.

Det kommende års besparelser

I 2024 skal der i København findes nye effektiviseringer for 60,3 millioner kroner på børne- og ungdomsområdet. En del af de penge skal findes på skolerne. Her er nogle af de forslag til effektiviseringer, som budgetgruppen i KLF er særligt opmærksomme på:
 

  • Skolerne skal ansætte HK’ere til IT-understøttelse fremfor lærere i skolernes Pædagogisk Læringscenter
  • Der skal være færre lærere i den understøttende undervisning. Nu er fordelingen 50/50 mellem lærere og pædagoger, men forvaltningen lægger op til, at fordelingen skal være 60/40 eller 70/30 med størst andel af pædagoger
  • Skolerne skal selv prioritere besparelse. Det vil sige, at forvaltningen kommer med et beløb, og så skal skolen selv bestemme, hvor der skal spares.
  • Særbevillingerne til Tingbjerg Skole, Nørre Fælled Skole, Rådmandsgade Skole, Tagensbo Skole og Blågårds Skole fjernes helt eller delvist.
  • Tilskuddet til Skoletjenesten bortfalder.
  • Øget deltagerbetaling til KLFs Feriekolonier
     

”Vi er bekymrede for fagligheden og trivslen i skolen,” siger Janne Riise Hansen i forhold til budgetforslagene ” og vi tænker på, hvad det er for en skole, man vil stå tilbage med efter sådanne besparelser? Vi arbejder for en skole, der lever op til lovgivningen, hvor elever trives fagligt og socialt, og som samtidig er en god og attraktiv arbejdsplads for lærere og børnehaveklasseledere.”

Når hun ser på forslagene, peger meget mod ”grønthøstermodeller”, hvor skolernes budget bliver mindre og det er meget bekymrende.

”Uanset om effektiviseringsforslagene handler om at lærere skal erstattes af andre faggrupper eller at prioriteringerne skal findes lokalt, så fører det til, at budgettet på skolerne bliver mindre. Det vil gå ud over fagligheden og trivslen hos både medarbejdere og elever,” siger Janne Riise Hansen.

Hun tilføjer desuden, at budgetgruppen også er meget opmærksom på de stigende udgifter til specialområdet. Sidste år betød det, at skolernes budget blev skåret midt på året for at finansiere de stigende udgifter. Det vil KLF meget gerne undgå sker igen.

Arbejder indtil beslutningen er taget

Det skal understreges, at effektiviseringsforslagene ikke er besluttet endnu. De skal gennem en 2. behandling hos Børne- og Ungdomsudvalget den 26. april. Derfor kan der stadig nås at gøre indsigelser og skrives høringssvar til politikerne i Børne- og Ungdomsudvalget. Det endelige budget for 2024 bliver vedtaget i oktober.

”Vi kommer til at fortsætte arbejdet for de bedste vilkår for vores medlemmer helt frem til beslutningen af budgettet. Vi bliver også ved med at have kontakt til politikerne sammen med de organisationer, vi samarbejder med,” siger Janne Riise Hansen og tilføjer:

”På et andet plan arbejder vi også imod budgetloven i det hele taget. Vi vil ikke have besparelser på velfærdsområdet. Der er derimod brug for flere penge til folkeskolen.”

Du kan selv følge med i Børne- og Ungdomsudvalgets arbejde på deres hjemmeside. Her kan du også se, hvilke budgetforslag der kommer på skoleområdet frem mod vedtagelsen af budgettet i efteråret. Den slags vil fremgå af mødernes referater, som du finder på samme side.

Få nyheder fra KLFnet.dk i din indbakke.
Tilmeld dig her.