KLF artikler

Nu kan du indstille kandidater til dette års gyldne pegepind, som er Københavns Lærerforenings hæderspris. Prisen uddeles til én eller flere personer,…

Har du spørgsmål vedr. sygdom eller løn i ferien, kan du læse mere her.

Vi kan kontaktes telefonisk på mandage i tidsrummet kl. 10.30.-15.00 i løbet…

Rigtig god sommer!

Gyldendal har netop udgivet podcasten Velfærdens Vogtere. I første afsnit er Katrine Fylking gæst, hvor de diskuterer spørgsmålet: Har vi ødelagt…

Snart mødes borgere og beslutningstagere på solskinsøen for at dyrke dialogen. KLF er vært for debatten ”Folkestyret tilbage til folkeskolen”, hvor vi…

Stort velkommen til Jan Hulevad, der starter som ny kommunikationskonsulent i KLF den 1. juni. Jan kommer fra en stilling som kommunikationskonsulent…

”Tak fordi I vil være med til at sætte en tyk streg under, at regeringen skal slippe sit jerngreb om kommunernes og regionernes økonomi.” Sådan lød…

"Det kræver ressourcer at sætte ind med forebyggende indsatser, men det er langt dyrere at lade mistrivslen udvikle sig." Læs brevet som alle landets…

I skal nu – mens I udarbejder jeres skoleplaner - beslutte, hvordan mentorordningen skal se ud på jeres skole.

 

”Der er ingen her i lokalet, der er i tvivl om Katrines engagement, og hvor meget hun brænder for KLF, folkeskolen og vores medlemmer”. Sådan lød det…

I slutningen af marts arrangerede KLF et to-dages ”inspirationskursus om bæredygtighed og klima med et undervisningsperspektiv”. Her inspirerede…

I dag har alle TRIOere og LokalMED på skolerne modtaget resultaterne af årets trivselsundersøgelse. Trivslen på de københavnske folkeskoler er gået…

Formændene for lærerforeningerne i 6-by-samarbejdet. Bagest Charlotte Holm (Odense), Dorthe Fisker (Aarhus), Leif Plauborg (Randers) og Karsten Simonsen (Aalborg). Forrest Maja Østergaard (Esbjerg) og Katrine Fylking (København).

”Vores elevers mistrivsel har store konsekvenser, ikke blot for det enkelte barn og for den enkelte familie, men for hele folkeskolen som institution.…

"I år markerer vi 10-året for lockouten. Det har kostet dyrt for både børn og voksne i skolen. Hvad har vi lært, og hvordan er vi kommet videre?"…

Tillidsrepræsentanter og suppleanter i BUF mødte talstærkt op til temadagen om samarbejde og konstruktiv forhandling. Dagen bød på masser af praktisk…

Formandskaberne i Københavns Lærerforening og Skolelederne Københavns Kommune har sendt et brev til politikerne i Børne- og Ungdomsudvalget. Her…

Forhandlingerne til Københavns Kommunes budget for 2024 er i fuld gang. Københavns Lærerforening arbejder hele tiden for, at lærerne bliver hørt mest…

Torsdag aften var vi på en medrivende og bevægende tur tilbage i tiden, da vi mindedes 10-året for lockouten af lærerne i Arbejdermuseets smukke og…

Omkring 80 mennesker var mødt op på Frydendalsvej for at sige farvel til Søren Freiesleben, der går på pension efter 25 år hos Københavns…