KLF artikler

Det overordnede tema ved årets folkemøde på Bornholm var klima. Og klimaet i folkeskolen i alle dets afskygninger bød på mange debatter med…

De nationale test i folkeskolen skal droppes, mener Københavns Lærerforening. Det budskab har foreningen taget med til Folkemødet på Bornholm, hvor de…

Hvad vil politikerne med folkeskolen? Skal der være mindre styring og færre tests eller skal staten have mere kontrol over indholdet i skolen? Vi gir'…

1. maj for mange mennesker er en fast tradition med øl og god musik i Fælledparken, men lige så mange er også kommet for at møde kollegaer og bekendte…

Anders Bondo Christensen lagde i sin 1. maj-tale vægt på, at fagbevægelsen har et ansvar for at sikre et demokratisk samfund, og ikke mindst for…

Lærerarbejdet er presset, viser ny medlemsundersøgelse foretaget af KLF. Samtidigt understreger undersøgelsen, at medlemmerne bakker klart op om…

Forhandlingerne om en lokal arbejdstidsaftale er fortsat igang. Lars Sørensen giver her en orientering til medlemmerne om status på forhandlingerne…

TR-MØDE: BUF ser ud til at være tilfreds med den midlertidige aftale, der udløber til sommer. Men de uløste arbejdstidsproblemer ender med at få…

Der var masser af informationer til foreningens tillidsrepræsentanter, der alle var samlet i torsdags til TR-møde på Scandic Hotel i Vester Søgade.…

Skole-/hjemsamarbejdet er med de digitale platforme rykket længere ind i hjemmet, og stiller større krav til forældrene end nogensinde tidligere. Men…

Mandag 14. januar var der fokus på samarbejdet mellem forældre og skolen set i lyset af de digitale muligheder. Men aftenen havde også plads til en…

En fusion mellem de to erhvervsskoler SOSU C og SOPU betyder, at Københavns Lærerforening fra 1. januar 2019 har fået 39 nye medlemmer, der tidligere…

KLFnet.dk's udsendte journalist Peter Garde, leverer her et indblik fra det årlige TR/AMR-møde i Københavns Lærerforening. Der er både budskaber til…

Trods gentagne forsøg er det ikke lykkedes at opnå overenskomstdækning med Sputnik. Derfor iværksætter Danmarks Lærerforening nu blokade mod Skolen…

Lærerne pålægges flere og flere opgaver, uden der prioriteres i de eksisterende. Derfor anbefaler KLF, at alle lærere registrerer deres arbejdstid.…

Det hænger ikke sammen, når kommunen med den ene hånd sparer på velfærd og med den anden hånd giver de kommunalt ansatte flere opgaver. Sådan lød det…

KLF opfordrer medlemmerne til at registrere deres arbejdstid. Det er den enste sikring mod det grænseløse arbejde. Få hjælp til registreringen her.

Mere end hundrede af Københavns Lærerforenings medlemmer havde nappet cyklen med kurs mod foreningens hus på Frederiksberg for at deltage i årets…

I en miniserie i tre dele giver de københavnske fagforeninger et indblik i medlemmernes arbejdsliv. Se, hvad de ansatte i Københavns Kommune brænder…

KLF's formand Lars Sørensen ønsker medlemmerne en god sommer og giver samtidig en status på foreningens arbejde.