KLF siger farvel til en velkendt konsulent gennem mange år, goddag til et landskendt ansigt blandt lærere som ny konsulent, og desuden velkommen til en nyopfindelse på halv tid samt endnu en dygtig regnskabsmedarbejder til holdet.

Med det nye skoleårs begyndelse er der også friske pust i Københavns Lærerforenings to huse på Frydendalsvej. I sekretariatet har Anne Lindegård valgt at gå på pension efter 25 år som konsulent i foreningen. Forinden var Anne i 16 år lærer på Ålholm Skole og tillidsrepræsentant. Efter Ålholm smuttede Anne først forbi Finansforbundet som konsulent, hvor hun beskæftigede sig med kurser og TR-uddannelse. Efter et lille år her blev hun ansat som konsulent i KLF.

Ud over at bistå medlemmerne i alle tænkelige problematikker og udfordringer gennem årene, har Anne videreuddannet sig på en række områder senest med en master i konfliktmægling fra KU. I KLF har Anne især beskæftiget sig med børnehaveklasselederne, SOSU-medlemmerne i KLF og TR-uddannelsen.

Fortid i Ballerup og DLF

Som ny konsulent i KLFs sekretariat er Jeanette Sjøberg blevet ansat. Jeanette vil være et kendt ansigt for mange lærere som et meget aktivt medlem af DLFs hovedstyrelse fra 2012 til 2019. Jeanette har været lærer i 25 år og har et særligt kendskab til arbejdet med tosprogede og udsatte unge.

Fra 2008 til 2018 var Jeanette Sjøberg medlem af Ballerup Lærerforenings bestyrelse og næstformand her fra 2010. Som konsulent i Københavns Lærerforening indgår hun i sekretariatets støtte til medlemmerne, KLF-næstformand Inge Thomsen uddyber:

”Dér hvor Jeanette er rigtig stærk, er området med elever med særlige behov og alt det arbejde, der har været omkring inklusion. Jeg ser meget frem til, at hun kan sparre med os i bestyrelsen. Hun kender de pædagogiske dagsordener fra sit tidligere arbejde i Danmarks Lærerforening. Det tror jeg, vi kan gøre god brug af.”

På spørgsmålet om man bare kan udskifte rollen som fagpolitiker til funktionen som embedsmand m/k, svarer Inge Thomsen, at man selvfølgelig skal skifte fokus, men at Jeanette har erfaring med en masse sagsbehandling for medlemmerne i sin tidligere lærerkreds i Ballerup.

”Jeg tror, vi har gavn af at have nogle konsulenter, der er godt inde i det fagpolitiske. Vores konsulenter er med i forarbejdet til de politiske dagsordener, og de er ofte med i arbejdsgrupper i forvaltningen. Derfor er det positivt, at konsulenterne er godt inde i både det fagpolitiske og det pædagogiske”, siger Inge Thomsen.

Satsning på sociale medier

Som nyeste og grønneste medarbejder på Frydendalsvej er Amanda Rindholt ansat i et halvtidsjob. Amanda er nyuddannet fra KEA, Københavns ErhvervsAkademi, og skal med sine kompetencer inden for it og design hjælpe med at udvikle foreningens aktiviteter på de sociale medier.

”Mange af os kan jo godt lave et opslag på facebook, men Amanda kan med sine kompetencer komme med ideer til, hvordan vi med de sociale medier kan nå længere ud, og hvilke målgrupper vi skal nå”, siger Inge Thomsen og glæder sig til inspiration fra nye folk, der kommer med nye tanker.

Administrationen styrkes med ny kvinde bag regnemaskinen

KLF er også yderligere styrket ved ansættelsen af Sussi Lykke Vessel, der kommer fra en ansættelse i Danmarks Lærerforening, hvor hun har arbejdet med medlemsadministration og regnskabsopgaver. Sussi er ansat pr. 1. august som administrativ medarbejder i KLF og skal primært have fokus på KLF's regnskaber samt regnskab og registrering i Låneforeningen for Lærere.

Denne artikel og tilhørende indhold udtrykker ikke nødvendigvis KLF´s synspunkter. Læs mere. 

Få nyheder fra KLFnet.dk i din indbakke. Tilmeld dig her.