En ny opgørelse fra Danmarks Lærerforening viser, at andelen af medlemsberettigede, der er medlem af foreningen, er meget høj. Hele 92 procent er medlem af fagforeningen. Det er højt sammenlignet med de øvrige fagforeninger i Fagbevægelsens Hovedorganisation, der traditionelt ligger lavere.

Også I København ser tallene gode ud. Her er 9 ud af 10 medlemsberettigede medlem af Københavns Lærerforening, KLF. Ser man isoleret på medlemsandelen blandt lærerne og børnehaveklasselederne i folkeskolen er 93 procent medlem af foreningen.

De flotte tal er næstformand i KLF, Inge Thomsen, glad for:

”Det er rigtig godt, at så mange faktisk oplever, de har gavn af fagforeningen. Når der ikke er corona, laver vi mange aktiviteter, hvor medlemmer kan møde os i bestyrelsen og hinanden. Det tror jeg har stor betydning for den enkelte og fællesskabet.”

Bekymrende forskelle

Selvom tallene for medlemsandelen overordnet ser flotte ud, så er der også grund til opmærksomhed på de 10 procent, der ikke er medlem af foreningen.

Dykker man ned i tallene for de enkelte arbejdspladser, hvor Københavns Lærerforening har medlemmer, er der nemlig store udsving i medlemsandelen fra arbejdsplads til arbejdsplads.

Ud af 57 folkeskoler og specialskoler i København har 18 skoler mere end fem medlemsberettigede ansatte, der ikke er medlem af Københavns Lærerforening. På én enkelt skole er der 13 ikke-medlemmer, mens to andre skoler begge har 10 ikke-medlemmer. De tal er alt for høje, mener Inge Thomsen:

”Vi skal have undersøgt grundigt, hvad årsagen er til, at så mange på deres arbejdspladser ikke er med i fagforeningen. Det er jo alt, alt for mange. Fagforeningen har sikret alle ansatte lærere mange rettigheder gennem tiden, og det håber jeg også, at ikke-medlemmerne påskønner. Derfor skal de også være med i fællesskabet. De får jo ikke nogen hjælp til løn, faglige rådgivning eller vejledning i tilfælde af sygdom, hvis de ikke er medlem.”

Mere synlighed på arbejdspladserne

På de private grundskoler, voksenunderviseruddannelsen og på social- og sundhedsskolerne, er arbejdspladserne i højere grad præget af mange medlemsberettigede, som ikke er organiserede i Københavns Lærerforening. Her er der i særlig grad brug for en øget indsats for at få alle organiseret, mener Inge Thomsen:

”Vi skal blive meget bedre til at få fortalt, hvad medlemmerne på arbejdspladserne kan bruge os til. Vi skal også være mere synlig omkring, hvad vi faktisk laver, der har betydning for deres arbejdsvilkår og løn. Jeg tror også, det vil være godt, hvis bestyrelsen kommer ud og besøger skolerne, så vi kan tale med medlemmerne om, hvad de har behov for.”

Undersøgelsen som Danmarks Lærerforening har foretaget som spørgeskema til alle tillidsrepræsentanter i hele landet peger på forskellige grunde til, hvorfor de medlemsberettigede, ikke er medlem af fagforeningen.

Som den væsentligste grund til ikke at melde sig ind i Danmarks Lærerforening peger tillidsrepræsentanterne på økonomi. Men en del menes også at have et medlemskab af en anden fagforening, som grund til ikke at melde sig ind I Danmarks Lærerforening. Kun ca. 10 procent af ikke-medlemmerne ser ingen grund eller fordele ved medlemskabet af fagforeningen. Undersøgelsen afdækker også, at der er en overvægt af yngre ansatte, som fravælger at være medlem af fagforeningen.

Professionel rådgivning til medlemmerne

Det ærgrer sekretariatschef i Københavns Lærerforening, Ivan Jespersen, som peger på mange gode grunde til et medlemskab af den aftaleberettigede fagforening.

”Vi yder en god og professionel rådgivning gennem specialiseret viden på vores område. Hvis man fx er nyansat, har man brug for at få tjekket sin ansættelseskontrakt eller sin lønseddel for at se, om man får de tillæg, man har krav på. På samme måde indeholder ens opgaveoversigt også en masse informationer, man som nyansat lærer, ikke altid har et overblik over. Det hjælper vi også med.”

Ivan Jespersen fortæller, at mange medlemmer drager som nytte af at kunne ringe til sin fagforening, der kender reglerne og kan hjælpe med at sikre medlemmets rettigheder over for arbejdsgiveren.

”Det kan også ske det ulykkelige, at man bliver alvorligt syg. Så har man måske brug for hjælp til at navigere i det sociale system. I KLF har vi en socialrådgiver, der kender lovgivningen, og som har hjulpet mange medlemmer, som har stået i en svær situation. Den hjælp får man ikke, hvis man ikke er med i fagforeningen, og man er dårligt stillet, hvis man er medlem af en fagforening, der ikke er forhandlingsberettiget på vores område.”

Denne artikel og tilhørende indhold udtrykker ikke nødvendigvis KLF´s synspunkter. Læs mere. 

Få nyheder fra KLFnet.dk i din indbakke. Tilmeld dig her.