Haven bag foreningens hus på Frydendalsvej på Frederiksberg var her til eftermiddag fyldt med glade medlemmer, der tilsammen slog publikumsrekorden ved det traditionsrige grillarrangement. Mere end hundrede deltagere havde fundet vejen til Københavns Lærerforenings hus.

Sidste år var arrangementet aflyst, så ønsket om en ordentlig revanche var stor hos KLF’s bestyrelse. I anledningen af det kommende kommunalvalg var forskellige politikere fra rådhuset inviteret til at diskutere skole- og uddannelsespolitik med medlemmerne af foreningen.

Blandt politikerne, der havde takket ja til invitationen til at deltage, var Jes Vissing Tiedemann fra Radikale Venstre, Sofie Seidenfaden og børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen fra Socialdemokratiet, Klaus Mygind fra Socialistisk Folkeparti og Gorm Anker Gunnarsen fra Enhedslisten.

På de opsatte bord-bænkesæt rundt om i haven lå der små dialogstartere i form af nogle kort med forskellige emner, som dagens gæster til grillarrangementet kunne bruge til at få samtalerne på gled. Både med hinanden ved bordene eller med de indbudte politikere.

Emnerne var lærernes arbejdsmiljø, vigtigheden af uddannede lærere i folkeskolen og sammenhængen mellem krav og resurser.

”Fedt, at de lytter”

Ved nogle opstillede, høje caféborde stod politikerne klar til samtaler med KLF’s medlemmer i den ene ende af haven. En af dem, der benyttede chancen for en direkte dialog, var Mathias Wolf, der er lærer på Bavnehøj Skole på sit andet år.

Mathias Wolf ville blandt andet gerne høre de forskellige politikeres holdning til nationale tests og elevplaner og fik svar fra både Enhedslistens Gorm Anker Gunnarsen og Radikale Venstres Jes Vissing Tiedemann. Han var glad for muligheden for at tale direkte med dem, der bestemmer store dele af de ting, som berører hans arbejdsliv:

 ”Jeg synes, det er fedt, at de kommer og vil lytte til os. Det er tydeligt, at der er sket et skifte de seneste år, hvor politikerne faktisk tager os alvorligt”.

De to socialdemokrater Sofie Seidenfaden og Jesper Christensen fik begge en en-til-en snak med lærer Monica Edelmann, der er koordinator for modtageklasserne på Bavnehøj Skole. Hun ville gerne tale med politikerne om sin skolepolitiske hjertesag om at samle modtagerklasserne på færre og større skoler, så man i højere grad kan give eleverne et stærkere fagligt undervisningstilbud, end man kan på små skoler, og styrke fællesskabet.

”Modtageklasserne er spredt ud over for mange folkeskoler i København,” forklarede Monica Edelmann. ”Jeg mener, man skal samle dem på færre skoler, hvor der også er mange almenklasser. Når man samler modtageklasserne, giver det samtidigt skolerne bedre muligheder for at tilbyde eleverne et højere fagligt niveau.”

Hun håber meget, at politikerne vil arbejde for, at flere modtageklasser samles allerede fra næste skoleår. ”Jo længere tid vi venter, desto flere elever bliver tabt undervejs,” lød budskabet fra Monica Edelmann.

Også lærernes arbejdsmiljø blev et samtaleemne henover de opsatte, politiske samtalepladser i haven. Lærer og arbejdsmiljørepræsentant Nils Ole Koefoed fra Dyvekeskolen benyttede muligheden for at tale med Sofie Seidenfaden om de fysiske overgreb, som kollegerne ude på skolerne udsættes for, når nogle elever ikke fungerer i skolen.

Dialogkort indbød til gode samtaler

Mens pølser, ristede løg og kolde øl blev langet ud til den konstante kø ved grillbuffeten, var der også godt gang i samtalerne ude ved bordene. En gruppe lærere fra Grøndalsvængets Skole havde taget dialogkortene i brug og fik således drøftet arbejdsmiljø og vigtigheden af faglighed i klasselokalet imellem de mere uformelle kollegiale samtaler.

Ved politikerbordene havde Mette Grand fra Lergravsparkens Skole udset sig muligheden for en længere samtale med Radikale Venstres Jes Vissing Tiedemann. Hun ville gerne vide, hvornår politikerne tog sig sammen og krævede flere resurser til de mindre klasser, så man kan få udredt nogle af de særligt udsatte elever, så der ikke går flere år af deres skoleliv, uden at de får den støtte, de har behov for.

Jes Vissing Tiedemann havde medbragt sin iPad, som fik tilføjet adskillige linjer med noter af vigtig viden set med lærerøjne.

Ifølge den radikale politiker blev det til en spændende og indsigtsfuld samtale med konkrete løsningsforslag til, hvordan man sikrer en god og hurtig udredning af børn med særlige udfordringer. Ideer, som han vil tage med videre i sit arbejde på rådhuset.

Inden politikerne takkede pænt farvel for at tage retur til Københavns Rådhus til møde i Borgerepræsentationen, sagde Sofie Seidenfaden til KLFnet, at det havde været nogle gode timer i uformelle rammer.

”Det her er jo det bedste ved at være politiker. Når man møder mennesker og taler om de emner, vi oplever som de vigtigste. Jeg synes, det har været godt at få en tryktest ude fra skolerne og høre om lærernes oplevelser og syn på tingene.”

I de kommende måneder vil Københavns Lærerforening sætte fokus på en række skolepolitiske områder frem mod kommunalvalget. I dag var således startskuddet i forsøget på at involvere medlemmerne og de københavnske politikere i samtalen om folkeskolen.

Der er kommunalvalg 16. november 2021.

Denne artikel og tilhørende indhold udtrykker ikke nødvendigvis KLF´s synspunkter. Læs mere. 

 

Få nyheder fra KLFnet.dk i din indbakke. Tilmeld dig her.