Skoleleder Marco Damgaard (tv.) og tillidsrepræsentant Jørn Husum fra Tingbjerg Skole. Foto: Jan Klint Poulsen

Sygefraværet på skolerne har formentligt ikke været højere tidligere. Det store mandefald sætter et stort pres på driften, fordi undervisningen skal…

Lersøparkens Skolehave er en af Københavns syv skolehaver. Foto: Karna Bunk-Jensen

Alle børn skal have ret til en skolehave. Det mener formanden for Københavns Skolehaver, og nu får hun opbakning fra overborgmesterkandidat Sophie…

Fra næste år bliver Kirsebærhavens Skole og Lykkebo Skole i Valby til Harrestrup Å Skole. De to skoler skal fra 2027 fungere som indskolingsafdelinger…

7. årgang fra Husum Skole på Bornholm. Udover at ryste eleverne sammen, er Folkemødet også en mulighed for at kickstarte samfundsfag, som eleverne skal have efter sommerferien. Foto: Husum Skole

De Københavnske skoler har sammenlagt modtaget 30 millioner til elevtrivsel efter genåbningen. KLFnet har snakket med lærerne om, hvad de har brugt…

Klasselærer Tais Edelslund Von Benzon tager en spurt på bakkerne på Amager Fælled sammen med sine elever fra 5.U på Peder Lykke Skolen. Det er første gang siden december 2019, at klassen er fysisk sammen. Foto: Caroline Schrøder

Efter tre måneder med onlineundervisning kunne 5.U fra Peder Lykke Skolen på Amager endelig mødes udenfor til deres allerførste undervisningstime.…

Det kan blive en kold og våd oplevelse, når eleverne i 5. - 8. klasse fra næste uge skal tilbage på skolerne én dag om ugen udendørs. Mobilfoto: Peter Bugge

I næste uge kan de ældste elever få fysisk undervisning udenfor én gang om ugen. Men ordningen efterlader flere spørgsmål end svar hos en række…

Udover hinanden har klasselærerne Katrine Westhi Specht og Flemming Ettrup Petersen to andre lærere og en pædagog, som de samarbejder med i hverdagen. Resten af deres kolleger holder de stadig afstand til eller ser over Teams. Foto: Caroline Schrøder

Lige på falderebet til vinterferien fik de mindste elever lov til at komme tilbage i klasselokalerne. For 3.a på Lundehusskolen har klasselærerne…

Mandag åbnede indskrivningen til næste års skolestart. De næste tre uger kan forældre indskrive deres børn i de københavnske folkeskoler og…

Der blev spejdet rundt i alle kroge af idrætshallen, da 82 nysgerrige og spændte 0. klasser tirsdag havde første skoledag. På Peder Lykke Skolen…

Der har været færre konflikter end sædvanligt på skolerne i de seneste uger, hvor 0. til 5. klasse har genoptaget skolegangen. Sådan lyder det både…

Der er mange skolebørn ved stranden på Amager for tiden. Naturcenter Amager Strand har indtaget det meste af området til nødundervisning – og lige i…

Det er i krisetider, at samarbejdet skal stå sin prøve. Vi har besøgt to folkeskoler i København, hvor de lykkedes under den aktuelle coronakrise at…

For første gang gik prisen til en renovering. Helhedsrenoveringen til 82 mio. kroner har blandt andet løst svære problemer med indeklimaet. Med en…

Ipads, apps, læringsportaler, fagportaler, interaktive quizzer og smartboards. Nutidens klasseværelse er digitaliseret, og det bliver næppe mindre i…

Politiken gav i år en særpris til tre lærere fra Hanssted Skole i Valby for deres fremragende måde at dele ansvaret på i deres teamsamarbejde. Britt…

Seks københavnske skoler afholdte tirsdag Skolefolkemøde, hvor besøgende kunne opleve feminismedebat, en såkaldt twerkshop og Bertel Haarder dele ud…

Mens de politiske debatter fyldte højtalerne kunne de besøgende til Skolefolkemødet gå på opdagelse i de mange telte, hvor klasser fra seks…

Hvordan oplever børn med særlige behov virkeligheden, og hvem har patent det rigtige? Disse spørgsmål forsøger fire kunstnere at indfange gennem en…

Elevrepræsentanter fra seks københavnske skoler forbereder sig i disse uger til at lede debatter med kendte såvel som ukendte debattører, events med…

Fire specialskoler vil have fælles kvalitetsstandarder på det vidtgående specialområde. For at igangsætte en national debat inviterer Øresundskolen nu…