Skoleåret 2020/21 har været et anderledes skoleår med nedlukninger, coronatest på skolerne og online undervisning. Derfor har Folketinget og Københavns Kommune tilsammen givet 30 millioner kroner til de københavnske skoler og fritidsklubber, der skal sørge for, at eleverne ikke mistrives efter genåbningen af skolerne.  

En stor del af pengene har skolerne selv kunne bestemme over. Derfor har KLFnet talt med en række lærere for at høre, hvordan de har arbejdet med elevernes trivsel de seneste måneder. En af dem er Maria Sneftrup, som er kontaktlærer for 7.b og 7.v på Husum Skole.

”Da vi mødets igen, var de faktisk blevet ret generte overfor hinanden. De kiggede ned i jorden og havde hættetrøjerne helt oppe over ørerne. Og så var de også fuldstændig drænet for oplevelser. De havde intet oplevet sammen med familien eller hinanden. De havde bare spillet computer. Derfor blev strategien i vores team at give dem en masse oplevelser og ryste dem sammen,” siger hun.

Ærgerligt, at man ikke kan lave folkeskole på samme måde næste år  

Eleverne har blandt andet været på Planetariet, i Dyrehaven og rundt i København på et gyserforløb, hvor eleverne sminkede hinanden med drabelige sår med hjælp fra en sminkør fra Forsvaret. Og i sidste uge tog hele 7. årgang på en dagstur til Folkemødet.

”På sejlturen til Bornholm sad mange elever og kiggede ned i deres telefon. Men på vej hjem spillede de kort og hyggede sig sammen. Så der var et eller andet ved oplevelsen, der gjorde dem mere afslappede med hinanden,” siger Maria Sneftrup.

”På det seneste har vi kunne mærke, at deres generthed er forsvundet mere og mere. Og der er også elever, der til vores feedbacksamtaler er begyndt at fortælle os, at de sætter pris på klassefællesskabet på en helt ny måde.”

Derudover fortæller Maria Sneftrup, at hele teamet på Husum Skole virkelig har sat pris på at kunne give 7. årgang oplevelser, som der normalt ikke er råd til på budgettet.

”Nogle elever er rejsevante, men for andre er det første gang, de sejler med en færge. Der er også elever, der aldrig nogensinde selv ville tage på Folkemødet. Jeg synes, at det er enormt vigtigt, at vi i folkeskolen har mulighed for at danne eleverne og give dem livserfaringer, de måske ellers ikke ville få. Men det kræver midler, som skolerne og lærerne selv råder over,” siger hun

”Derfor er jeg også ærgerlig over, at det ikke bliver sådan at lave folkeskole næste år. Det har været meget sjovere, og der har virkelig været en gejst i teamet. Ideerne er virkelig blomstret, efter vi fik mulighed for at lave nogle andre aktiviteter med eleverne.”

Det er en omvæltning at komme syv timer i skole igen

På Nørre Fælled Skole har eleverne også været på mange ture rundt i København, fortæller Martin Mejdahl Andersen, der er teamlærer for 7.I.

Blandt andet har alle elever fra 5. klasse og opefter fået tilbuddet om at tage ud på Amager Forbrænding og kælke sammen med Copenhill. En dag, som i den grad var tiltrængt.
”For det første var det skidesjovt at kælke. For det andet var det også godt for eleverne at hjælpe hinanden, se hinanden smile og opleve, at man gør noget i fællesskab,” siger Martin Mejdahl Andersen. ”Vi har forsøgt at have fokus på trivsel online, men det har ikke været det samme. Vi har også haft elever, der har følt sig ensomme.”

Martin Mejdahl Andersen har lavet orienteringsløb i Dyrehaven med 7.I og haft dem med ude hos Øresunds Miljøskole. Derudover har han sammen med sin makker holdt elevsamtaler med eleverne for at sikre, at alle er kommet godt tilbage i hverdagen.

”Det er jo en stor omvæltning at gå fra at have fem timers onlineundervisning til at skulle møde fysisk i syv timer hver dag. Derfor har vi talt med eleverne om, hvordan de har det, og vi har lavet individuelle aftaler omkring, hvad de gerne vil arbejde på nu, og når de kommer tilbage fra sommerferien,” siger han.

”Langt størstedelen er dog kommet godt tilbage. Og de har rigtig glade for at se hinanden og få mulighed for at spille fodbold, Ost og Firkant i frikvarterne. Det er bare helt vildt rart at se som lærer.”

Lærernes trivsel smitter af på eleverne

På Sundbyøster Skole har man arbejdet med elevtrivsel på skolen. Her har der været arrangeret tolærerordning i de klasser, der havde særligt brug for et fagligt- eller socialt løft efter genåbningen. Det har særligt været i indskolingen, fortæller Rikke Nielsen, der er klasselærer i 5.b.

”Men alle har haft fokus på elevtrivsel. Især fordi vores ledelse virkelig har bakket det op. Der er tydeligt blevet sagt til os lærere, at vi skulle prioritere elevernes trivsel – og så måtte fagligheden komme i anden række,” siger hun.

”Der har også været brug for, at få trivslen tilbage. Der har været elever, som har haft svært ved at skulle møde fysisk i skole igen. Og elever, som har bedste venner i andre klasser og har haft brug for hjælp til at få gode relationer i deres egen klasse. Derudover har mange faktisk glemt, hvordan det er at gå i skole, så det har vi repeteret.”

Hele Sundbyøster Skole har også planlagt at tage alle eleverne med til Sagnlandet Lejre efter sommerferien. Og så har hele personalegruppen på Sundbyøster Skole været på mountainbiketur, fortæller lærer og arbejdsmiljørepræsentant Betina Lott.

”Elevtrivsel hænger ikke sammen, hvis de voksne ikke trives. Og for os har det også været et underligt år. Der har ikke været noget liv på skolerne – og vi er en personalegruppe, som trives bedst, når vi får lov til at være sammen. Det har vores ledelse heldigvis været gode til at forstå,” siger hun.

Klasselærer Rikke Nielsen er enig:

”Vi har manglet det sociale samvær, når vi har siddet foran computeren. Mange vælger jo at blive lærere, fordi de kan lide at være sammen med andre mennesker. Derfor var det rigtig dejligt, at vi kom på tur og lavede noget sammen igen om kollegaer.”

 

Faktaboks: Så mange penge har skolerne fået til elevtrivsel

Købehavns Kommune har uddelt 17 mio. kr. til elevtrivsel.

  • 10, 5 mio. kr. til byens skoler og fritidshjem – også specialskoler
  • 2,0 mio. kr. til lejrskoleophold
  • 4,5 mio. kr. til en trivselspakke til klubområdet

Folketinget har uddelt 88 mio. kr. til elevtrivsel. Ud af de 88. mio. kroner har Københavns Kommune modtaget:

  • 10,9 mio. kr. til byens skoler
  • 0,5 mio. kr. til skolernes elevråd
  • 1,6 mio. kr. til klubområdet 

Skolebestyrelserne, forældreråd, skoleledelse mm. bestemmer selv, hvordan pengene bedst bliver brugt ude på den enkelte skole. 

I starten af juni blev Folketinget også enige om at uddele 41. mio. kr. til elevtrivsel gennem sommerferieaktiviteter, lejrskoler, åben skole aktiviteter mm. 7,5 mio. kr. er øremærket til naturoplevelser og heldagsudflugter og 5. mio. kr. skal bruges på ferielejre for udsatte børn. Børne- og Ungdomsforvaltningen ved ikke endnu, hvordan pengene bliver fordelt i København.

Kilder: UVM.dk og Københavns Børne- og Ungdomsforvaltning

Denne artikel og tilhørende indhold udtrykker ikke nødvendigvis KLF´s synspunkter. Læs mere. 

Få nyheder fra KLFnet.dk i din indbakke.
Tilmeld dig her.