Udvidet vejledningstilbud til afgangseleverne i dette forår har været en succes, skriver to uddannelsesvejledere, der anbefaler, at politikerne åbner…

Der skal igen findes besparelser på skolerne i København. Denne gang handler det blandt flere forslag om at erstatte uddannede lærere med HK’ere på…

Overenskomsten kommer ikke med fælles løsninger på vores problemer.

Hvis der ikke er politisk vilje til at gøre noget ved dagpengesystemet nu, må vi lærere overveje andre muligheder. Nogle forbund har allerede sikret…

Der er nu indgået forlig på alle områder, og medlemmerne af Danmarks Lærerforening skal stemme om overenskomstresultatet 2021. Det har været nogle…

"I 2017 konkluderede DTU og Realdania, at 91% af de danske klasselokaler har problemer med indeklimaet grundet manglende ventilation", skriver…

Der er lagt flere opgaver i TR-bunken. Derudover er flere opgaver blevet mere krævende og dilemmafyldte. Vores KLF-bestyrelse bør derfor snarest…

Politikerne på Københavns Rådhus skal snart beslutte, hvilke besparelser og effektiviseringer skoleområdet skal udsættes for i 2022. Inge Thomsen er…

Børne- og Ungdomsudvalget i Københavns Kommune har besluttet at give mulighed for, at personalet på special- og dagtilbudsområdet kan tage en…

I disse dage afholdes der suppleringsvalg til Danmarks Lærerforenings hovedstyrelse. Marianne Giannini anbefaler her en stemme på Pia Jessen.

KLF's formand giver sin anbefaling til hovedstyrelseskandidat Janne Riise Hansen i dette indlæg.

Pia Henriksen i hovedstyrelsen, fordi hun stiller op for at gøre det svære arbejde, og fordi hun ved, hvad en overenskomst skal give os medlemmer.

Københavns Lærerforening ønsker i foråret at forhandle med Københavns Kommune om vilkårene for tillidsrepræsentanter. Som medlem af KLF’s bestyrelse…

En eller anden må påtage sig ansvaret for hurtigt at finde en løsning. Jeg og mine kollegaer på de københavnske specialskoler undrer os. Hvor bliver…

Afgangseleverne har brug for hjælp til uddannelsesvalget, mener to uddannelsesvejledere, der foreslår ekstraordinær, individuel vejledning til alle…

En årelang stræben efter i fællesskab at finde løsninger for de alvorlige problemer for folkeskolen i København er gået i stå.

"Mit ønske for 2021 er, at I, de københavnske kommunalpolitikere, vil samarbejde tæt med os lærere om at gøre den københavnske folkeskole endnu bedre.…

Hvordan kan det være, at Københavns Kommune ikke tager den samme beslutning som Frederiksberg Kommune om at udskyde den fysiske skolestart til 11.…

Torben Fleckner

Vores, og andre offentligt ansattes, løn- og arbejdsvilkår forhandles i øjeblikket. Denne gang foregår forhandlingerne uden forudgående medlemsdebat…

SF i København mener, at beslutningen om hvordan dansk som andetsprogs-timerne fordeles, skal tages ude på skolerne ud fra elevernes behov og indenfor…