Glædelig Store Bededag til alle. Bededagen har som bekendt en lang historie, og der er mange traditioner knyttet til helligdagen, ligesom der er til f.eks. juledag eller pinsemorgen. Vi spiser hveder Store Bededags aften, og i København går man tur på volden.

Sidste år besluttede regeringen at afskaffe Store Bededag som helligdag for dermed at sætte alle lønmodtageres samlede arbejdstid op med en arbejdsdag om året. Angiveligt på grund af krigen i Ukraine. Alligevel var der dog også råderum til markante skattelettelser. Der var tale om et helt uhørt regeringsindgreb i forhold, som vi normalt – som en central del af den danske model – aftaler mellem arbejdsmarkedets parter. Samtlige lønmodtagerorganisationer var ikke overraskende imod indgrebet.

Det virker helt absurd, at vi i tiåret for lærerlockouten og regeringens indgreb i form af lov 409 igen skulle opleve en socialdemokratisk ledet regering, som ikke anerkender værdien af den danske model og i stedet trumfer forringelser for arbejdstagerne igennem med et flertal i Folketinget. Der er tale om et opgør med vores samfundsmodel og aftalesystem, som på mange måder er grundlaget for vores stabile arbejdsmarked og velfærdssamfund, der bygger på aftaler mellem parterne.

Eftersom antallet af skoledage i folkeskolen er uændret, vil en udvidelse af arbejdstiden som udgangspunkt betyde færre lærerstillinger. I Københavns Kommune har man vejledt skolerne til at beslutte, at eleverne fortsat holder fri Store Bededag, mens lærerne er på arbejde de fleste steder.

Før afskaffelsen af Store Bededag var det aftalt i de fleste kommuner, at årsnormen var fast på 1680 timer. Lidt flere timer end ved en konkret optælling, men et godt rundt tal. I mange kommuner har man nu på retfærdig vis indgået aftaler om årsnormer på 1685 timer, hvilket svarer til gennemsnitsarbejdstiden efter afskaffelsen af Store Bededag for et gennemsnit over de næste ti år.

Det har desværre ikke været muligt i København, hvor vores kommunale arbejdsgivere har valgt at holde fast i lovens bogstav og forhøje lærernes arbejdstid med 7,4 timer årligt, så lærerne dermed skal arbejde 1687,4 timer. Resultatet er, at vi lige nu har fået en væsentligt ringere løsning end alle andre kommuner rundt om hovedstaden. Jeg håber, at det bliver muligt at finde en bedre og mere retfærdig løsning. Vi kommer ikke til at underskrive den aftale, som kommunen ønsker, og ellers vil jeg foretrække en konkret optælling af arbejdstiden.

Man kan godt få den mistanke, at regeringen valgte at gennemføre denne svinestreg af et indgreb i den danske model i starten af regeringsperioden i håb om, at en så upopulær beslutning nok ville blive glemt med tiden. Og inden næste valg. I år skal vi så for først gang fejre Store Bededag som en almindelig arbejdsdag. Og vi har ikke glemt. For mit eget vedkommende vil dagen minde mig om, at vi har en regering, som ikke respekterer den danske model på arbejdsmarkedet. At regeringen ikke tøver med at gribe ind i overenskomstforhold. Og at det fremover kan være meget svært at indgå aftaler på arbejdsmarkedet, hvis en regering efterfølgende kan slå en streg over dem ved et lovindgreb. Det vil jeg huske på, mens jeg spiser mine hveder. God Store Bededag.

Få nyheder fra KLFnet.dk i din indbakke.
Tilmeld dig her.