"Det kræver ressourcer at sætte ind med forebyggende indsatser, men det er langt dyrere at lade mistrivslen udvikle sig." Læs brevet som alle landets lærerkredse har sendt til Christiansborg.

Alle landets lærerkredse er gået sammen om et brev, som de har sendt de relevante politikere på Christiansborg. Fordi "folkeskolen står i en dybt alvorlig situation", skriver de. Brevet bakker op om et andet åbent brev, som tidligere på måneden blev sendt til lokalpolitikere i landets seks største byer.

I brevet lyder det blandt andet, at "som lærere oplever vi overalt i landet en folkeskole præget af stigende mistrivsel blandt børn og unge, udfordringer med at rekruttere og fastholde uddannede lærere og rekordhøje udgifter til specialområdet. Aldrig har flere elever haft behov for massiv støtte og specialiserede tilbud, og det presser skolerne i hele Danmark."

Kredsformændene kommer også med flere eksempler på, at det ser skidt ud med kommunernes budget for i år. Flere steder er der overskridelser og derfor må budgetter genåbnes og besparelser findes hurtigt. I Københavns skal man finde 114 millioner kroner på skoleområdet, Aalborg skal spare 113 millioner kroner på børneområdet, og Esbjerg har et underskud i skolevæsenet på 28 millioner kroner fra sidste år - i år skal de spare yderligere 11 millioner kroner.

"Lærerne oplever konsekvenserne af den manglende inklusion på tæt hold. Vi ser som formænd i Danmarks Lærerforening dagligt langtidssygemeldinger og både nyuddannede og erfarne lærere, der ender med at kaste håndklædet i ringen og forlade folkeskolen, fordi rammerne ikke gør det muligt at være den lærer, man ønsker at være. De dårlige historier om lærernes arbejdsmiljø breder sig og gør det endnu sværere at rekruttere til læreruddannelserne og lærerarbejdet. Det er ikke det, eleverne og folkeskolen har brug for," står der i brevet, efterfulgt af:

"Det kræver ressourcer at sætte ind med forebyggende indsatser, men det er langt dyrere at lade mistrivslen udvikle sig. Både for de enkelte børn og familier, for folkeskolen og for samfundet. Hver gang vi taber et barn på gulvet, har det store konsekvenser - både menneskeligt og samfundsøkonomisk."

Læs brevet i dets fulde længde her.

Få nyheder fra KLFnet.dk i din indbakke.
Tilmeld dig her.