I dag har alle TRIOere og LokalMED på skolerne modtaget resultaterne af årets trivselsundersøgelse. Trivslen på de københavnske folkeskoler er gået tilbage på 9 ud af 10 områder.

Københavns Lærerforening konstaterer, at undersøgelsen viser, at trivslen samlet på de københavnske skoler er gået tilbage i 9 ud af 10 temaer sammenlignet med trivselsundersøgelsen 2021. Det ser vi på med alvorlig bekymring.

Det er et også et resultat, som desværre bekræfter budskabet i det åbne brev om mistrivsel, der blev sendt til kommunalpolitikerne den 2. maj. Brevet var skrevet af KLF’s formand Katrine Fylking, sammen med formændene for lærerkredsene i de fem andre største byer i landet og DLF-formand Gordon Ørskov.

Det er et resultat, som vi ikke kan sidde overhørig, og vi skal gøre alt for at ændre det.

Det er nu, skolerne skal arbejde med og drøfte undersøgelsens resultater for den enkelte arbejdsplads. Københavns Lærerforening vil i den næste tid også arbejde grundigt med undersøgelsen, ligesom vi vil rejse problematikkerne i alle de politiske fora, vi bevæger os i.

Dette års resultat af trivselsundersøgelsen kalder i den grad på politisk handling, hvis vi skal indfri de politiske mål om, at skolerne i København skal være gode, sunde og attraktive arbejdspladser, hvor vi kan fastholde og rekruttere uddannede lærere.

Få nyheder fra KLFnet.dk i din indbakke.
Tilmeld dig her.