I skal nu – mens I udarbejder jeres skoleplaner - beslutte, hvordan mentorordningen skal se ud på jeres skole.

 

Vi har alle et stort ansvar for at give vores nyuddannede lærere en god, tryg start på lærerlivet, og med mentorordningen for nyuddannede københavnske folkeskolelærere tager vi et stort skridt i den rigtige retning. I skal nu tage stilling til, hvordan I får det bedste ud af mentorordningen på jeres skole.

 

FAKTABOKS

Den kommunale redegørelse:

Alle skoler skal tilbyde medarbejdere, der er nyuddannede lærere en mentorordning samt timereduktion. 

Nyuddannede lærere skal have en reduktion på 1 ugentligt undervisningslektion inkl. forberedelse, og der skal være en mentorordning. Timereduktionen kræver, at en anden kan dække timer ind.

Der skal afsættes 45 klokketimer til den nyuddannede og 45 klokketimer til mentoren, hvis det er en mentor ansat på skole. Alternativt kan skolen bruge mentormidlerne til at betale en ekstern mentor. Hvis skolen allerede har implementeret en intro- og mentorordning til nyuddannede lærere som lever op til det, kan skolen bruge de ekstra midler, der er udmeldt til at finansiere den eksisterende ordning. 

 

Formandens anbefalinger

Her er en række anbefalinger fra formand Katrine Fylking til emner, I bør overveje:

  • Formål og funktion. Hvad skal ordningen bruges til, og hvordan skal den nyuddannede lærer og mentorlæreren bidrage?
  • Prioritering i ledelsen. Hvordan skal mentorordningen struktureres og organiseres (skemalagte tidspunkter)? Og hvordan holder I fast, så mentortiden prioriteres og ikke bruges på f.eks. tolærerordninger eller andet?
  • Mentoren. Hvordan udvælger I mentoren?Skal det være en tæt kollega eller mindre tæt kollega? Hvilke faglige kompetencer vil støtte den nyuddannede bedst (fx linjefag, aldersgruppe, specialpædagogiske kompetencer, erfaring eller kendskab til klassen)?
  • Tovejs-relationen. Hvordan sikrer I, at mentorordningen bliver en tovejs-relation, som er udviklende for både den nyuddannede og den erfarne lærer?
  • Uddannelse til mentoren. Hvordan understøtter Ikompetencerne hos mentoren – er der brug for uddannelse?
  • Emner til samtalerne. Hvordan sikrer I, at den nyuddannede lærer og den erfarne lærer sammen finder relevante emner - og at der samtidig er plads til, at den nyuddannede lærer selv kan definere det, som er svært?
  • Løsning af svære opgaver. Hvordan sikrer I, at den nye lærer får mulighed for at undersøge, hvordan den erfarne lærer løser opgaver (f.eks. ved forældremøder eller svære samtaler)?

 

Lad os sammen hjælpe de nyuddannede lærere godt i gang!
 

 

 

Få nyheder fra KLFnet.dk i din indbakke.
Tilmeld dig her.