Nyheds artikler

Københavns Lærerforenings Kolonier startede som en svagbørnskoloni for underernærede børn, der trængte til at få sul på kroppen og frisk luft. I år…

På et ekstraordinært møde i Københavns Kommunes Børne- og Ungdomsudvalg den 26. juni blev det besluttet at droppe planerne om et måltal for, hvor…

Kort før kolonisæsonen starter er tidligere forretningsfører Lars Fabricius afgået ved døden.

Efter pres fra KLF og andre faglige organisationer er beslutningen om forvaltningens indstilling, der lægger op til, at flere elever med særlige behov…

På et hasteindkaldt ekstraordinært møde torsdag den 6. juni drøftede KLF’s tillidsrepræsentanter den inklusionsanalyse, som Børne- og…

En ny medlemsundersøgelse blandt lærere og børnehaveklasseledere i Københavns Kommune peger på markante behov for investeringer i folkeskolens…

Snart valfarter borgere og beslutningstagere til Folkemødet på Bornholm for at deltage i spændende debatter, få ny viden, netværke og måske drikke en…

På Børne- og Ungdomsudvalgets møde i april blev det besluttet at godkende et budgetforslag, der reducerer tilskuddet til Københavns Lærerforenings…

På torsdagens møde for KLF’s tillidsrepræsentanter og suppleanter havde fagdirektør Gitte Lohse fra Københavns Børne- og Ungdomsforvaltning lagt vejen…

Endnu en københavnsk folkeskole er ramt af byggesjusk og uhensigtsmæssigheder. For to år siden undergik Bavnehøj Skole en stor renovering, hvor blandt…

Låneforeningen for lærere i Københavns Kommune ophører den 1. maj 2024, men eksisterende lån fortsætter uændret. Medlemmer kan fremover låne penge på…

De populære feriekolonier for københavnske skolebørn søger køkken- og pædagogisk personale til kolonihold den kommende sommer. Måske venter alletiders…

Den overenskomstaftale for de næste to år, der er blevet indgået mellem de faglige organisationer og arbejdsgiverne på det offentlige område, er…

De pensionerede københavnske tjenestemænd fik ved en fejl fra Danmarks Lærerforening i første omgang ikke tilsendt mail om OK-afstemningen. Det blev…

Overenskomstaftalerne for alle offentligt ansatte, som er blevet indgået i løbet af foråret, kommer nu til afstemning blandt medlemmerne af de faglige…

Der er indgået forlig for alle offentligt ansatte, og vi skal stemme om overenskomsterne på alle tre områder. Jeg skriver her om mine overvejelser og…

Syv partier har besluttet, hvad de midler, der ikke blev anvendt sidste år, skal bruges til. Desværre bliver skoleområdet ikke højt prioriteret i…

Valget til KLF’s bestyrelse og som kongresdelegerede er afgjort. 2041 stemte ved valget. Det gav en stemmeprocent på 35,93. Formand, Katrine Fylking,…

Spørgelysten var stor, da professor, Lene Tanggaard, og formand for KLF, Katrine Fylking, deltog i en debat om dannelse i skolen under overskriften…

Fra torsdag d. 14. marts kl. 8.00 til torsdag 21. marts kl. 16.00 afholder KLF bestyrelsesvalg samt valg af yderligere kongresdelegerede. Disse valg…