Nyheds artikler

To lange tove er bundet sammen, så der trækkes i fire retninger. Overborgmesteren slap fra dysten med æren i behold. Foto: Peter Garde

Pilotprojekt til gavn for børn fra fattige familier i og omkring Urbanplanen er med i budgetaftalen for 2022 i København. Uformelt samarbejde med…

Næstformanden i KLF, Inge Thomsen, mener, at skolerne og lærerne skal bruge de frihedsgrader, der nu er mulige i dette skoleår. Foto: Jan Klint Poulsen

Lærerne bør presse på ude på skolerne for at få indført kortere skoledage med flere tolærer-timer, mens muligheden for større frihedsgrader er der,…

Det ser sort ud for lærernes deltagelse i den traditionsrige DHL Stafet. Grafik: Jan Klint Poulsen

Når DHL Stafetten finder sted næste uge, bliver det uden lærerne fra Bellahøj Skole. Børne- og Ungdomsforvaltningen i København har nemlig besluttet,…

Der blev lyttet intenst og spurgt nysgerrigt og åbent ind til sygeplejerskernes strejke, da to repræsentanter fra Dansk Sygeplejeråd fredag…

Foto: Alexandros Michailidis / Shutterstock.com/ Grafik: Jan Klint Poulsen

Københavns Kommune har vedtaget en ny, grøn handleplan for folkeskolen. Men Københavns Lærerforening er ærgerlige over, ikke at være blevet inddraget…

Grafik: Jan Klint Poulsen

Det ser nu ud til, at Københavns Kommunes ellers droppede sexismeundersøgelse alligevel kommer til at finde sted, hvis partierne på rådhuset kan blive…

Grafik: Jan Klint Poulsen

I oktober blev politikerne på Københavns Rådhus enige om at igangsætte en sexismeundersøgelse blandt alle medarbejdere i kommunen. Nu er undersøgelsen…

Arkivfoto.

For bare tre dage siden fik skolerne besked om, at alle elever igen kan få fysisk undervisning på skolen. Nogle skoler i København har i dag fyldt…

Udsnit af Danmarkskort med oversigt over antallet af ikke-læreruddannede lærere i folkeskolen. Kilde: DLF.org (Arbejderbevægelsens Erhvervsråd).

Det er langt fra sikkert, at den lærer, eleverne i den københavnske folkeskole har i dansk, matematik eller natur/teknologi, er læreruddannet. En…

Et udvidet praksissamarbejde mellem folkeskolerne i København og Københavns Professionshøjskole bør ifølge Børne- og Ungdomsforvaltningen finansieres…

Den årlige budgetøvelse, hvor de politiske udvalg skal finde effektiviseringer i millionklassen, er i fuld gang på Københavns Rådhus. Onsdag skal…

En ny undersøgelse fra Københavns Kommune giver et broget billede af lærernes trivsel. For selvom lærerene svarer, at de trives lidt bedre, er der…

På linje med de øvrige kommuner, der har søgt om fritagelse fra de nationale test i indeværende skoleår, har København også fået afslag fra…

Der kommer flere penge ind på lønkontoen, end prisudviklingen i butikkerne forventes at stige i den kommende overenskomstperiode. Det er det stærkeste…

Damhusengens Skole. Arkivfoto: Ola Saltin

Et tilskud til en lejrtur, en klassefest eller måske en særlig temadag for klassen bliver nu en mulighed, efter at budgetparterne på Københavns Rådhus…

Der skal gang i det faglige fællesskab som som det første, mener Christina Rinaldo, der er lærer på Randersgades Skole. Hun har ikke lyst til at…

Bliv klogere på Janne Riise Hansens kandidatur til Danmarks Lærerforenings hovedstyrelse, når hun svarer på medlemmernes spørgsmål i travle to…

Foto: August Klint Poulsen

Fjernundervisning har givet et fagligt efterslæb, vurderer Børne- og Ungdomsforvaltningen. Kurser og tests skal vise, hvordan niveauet er hos børnene.…

Torben Fleckner fik i dag sit første stik i armen med vaccinen mod Covid-19. Foto: Privatfoto

Specialskolelærere, der arbejder på de københavnske specialskoler med særligt sårbare elever, fik i sidste uge besked om, at det nu er muligt for dem…

Kviktest. Foto: Emil Helms, Ritzau

En misligholdt kontrakt mellem regionerne og SOS International betyder, at de ansatte på specialskolerne har måttet spejde forgæves efter ugentlige…