Nyheds artikler

De pensionerede københavnske tjenestemænd fik ved en fejl fra Danmarks Lærerforening i første omgang ikke tilsendt mail om OK-afstemningen. Det blev…

Overenskomstaftalerne for alle offentligt ansatte, som er blevet indgået i løbet af foråret, kommer nu til afstemning blandt medlemmerne af de faglige…

Der er indgået forlig for alle offentligt ansatte, og vi skal stemme om overenskomsterne på alle tre områder. Jeg skriver her om mine overvejelser og…

Syv partier har besluttet, hvad de midler, der ikke blev anvendt sidste år, skal bruges til. Desværre bliver skoleområdet ikke højt prioriteret i…

Valget til KLF’s bestyrelse og som kongresdelegerede er afgjort. 2041 stemte ved valget. Det gav en stemmeprocent på 35,93. Formand, Katrine Fylking,…

Spørgelysten var stor, da professor, Lene Tanggaard, og formand for KLF, Katrine Fylking, deltog i en debat om dannelse i skolen under overskriften…

Fra torsdag d. 14. marts kl. 8.00 til torsdag 21. marts kl. 16.00 afholder KLF bestyrelsesvalg samt valg af yderligere kongresdelegerede. Disse valg…

3F Byggegruppen har taget initiativ til nye undervisningsmaterialer om den danske model på arbejdsmarkedet. Det skriver Fagbladet 3F.

På en opstillingsgeneralforsamling den 29. februar blev KLF’s formand, Katrine Fylking, og næstformand Janne Riise Hansen, genvalgt. Nu venter valget…

I vinterferien - uge 7 - har Københavns Lærerforening også åbent. Men vi har andre åbningstider end normalt. Se åbningstiderne her.

Nu har du mulighed for at besøge Arbejdermuseet gratis.

Nu skal hele KLFs bestyrelse på valg for de næste to år. Det gælder både formand, næstformand og resten af bestyrelsen. Hvis du har lyst til at blive…

Regeringens såkaldte ”omstillingsfond” giver nu mulighed for at søge om tilskud til videreuddannelse for op til 10.000 kr. årligt.

I dag blev der taget hul på de politiske forhandlinger om fornyelse af overenskomsterne på det kommunale område. Repræsentanter fra KLF var mødt op…

- Politikerne har lyttet, og sygeundervisningen bevares. Det er godt for den københavnske folkeskole og ikke mindst for Københavns mest udsatte…

I julen har KLF andre åbningstider end normalt. Se vores åbningstider her.

Det blev Ingrid Jespersens Gymnasieskole, der vandt en foodtruck for høj valgdeltagelse til hovedstyrelsesvalget i Danmarks Lærerforening.

Kl. 16.00 sluttede afstemningen om, hvem der skal have plads i Danmarks Lærerforenings Hovedstyrelse de kommende fire år.

 

Oprindeligt var sygeundervisning tiltænkt børn med fx kræft, der ikke kunne komme i skole. Men i dag er det primært børn med psykiske udfordringer,…

Der er valg til hovedstyrelsen i DLF, og ligesom tidligere trækker vi lod blandt KLF-afdelinger med høj stemmeprocent. Præmien er besøg af en…