Nyheds artikler

- Politikerne har lyttet, og sygeundervisningen bevares. Det er godt for den københavnske folkeskole og ikke mindst for Københavns mest udsatte…

I julen har KLF andre åbningstider end normalt. Se vores åbningstider her.

Det blev Ingrid Jespersens Gymnasieskole, der vandt en foodtruck for høj valgdeltagelse til hovedstyrelsesvalget i Danmarks Lærerforening.

Kl. 16.00 sluttede afstemningen om, hvem der skal have plads i Danmarks Lærerforenings Hovedstyrelse de kommende fire år.

 

Oprindeligt var sygeundervisning tiltænkt børn med fx kræft, der ikke kunne komme i skole. Men i dag er det primært børn med psykiske udfordringer,…

Der er valg til hovedstyrelsen i DLF, og ligesom tidligere trækker vi lod blandt KLF-afdelinger med høj stemmeprocent. Præmien er besøg af en…

I dag reagerer formænd og næstformænd for de faglige organisationer i hovedstaden på budgetsituationen i Børne- og Ungdomsforvaltningen i København.…

Københavns Lærerforening tager kraftigt afstand fra terrorangreb og krigshandlinger mod civile, børn og unge og opfordrer parterne til at stoppe…

Københavns Kommune skal spare 40 mio. kr. på børne- og ungdomsområdet ud over de nedskæringer, der i forvejen var lagt op til i budgetaftalen. Det er…

Danmarks Lærerforening skal have ny hovedstyrelse. Valget finder sted den 23. november til 5 december. Brug din københavner-stemme!

Hvordan kan KLF understøtte tillidsrepræsentanternes indsats for at sikre alle medlemmer af KLF gode arbejdsforhold?

Politikerne har skabt en folkeskole, som ikke længere er for alle børn. Måske skal vi til at skrive PPV'er og underretninger på skolesystemet og ikke…

KLF’s formand, Katrine Fylking, lægger nu pres på Københavns Kommunes Børne- og Ungdomsudvalg for at få sat gang i arbejdet med professionel kapital…

Et par hundrede medlemmer af Københavns Lærerforening var fredag eftermiddag samlet til foreningens årlige generalforsamling for at høre formandens…

Efter Københavns Lærerforenings ordinære generalforsamling, var tiden traditionen tro kommet til at uddele KLF’s gyldne pegepind, der er en årlig…

Kommunernes stramme økonomi blev omdrejningspunktet for store dele af debatten på de første dage af årets kongres i Danmarks Lærerforening. 

I Københavns Kommune har et stort flertal i Borgerrepræsentationen netop indgået en budgetaftale for 2024.

Positive ord til lærerne var der masser af i talerne til KLF’s medlemsfest i fredags. Rigtig mange festklædte medlemmer var mødt op for at fejre…

Lav statistik på, hvad medlemmerne ringer om. Giv enkle spørgsmål og svar øverst på KLFs hjemmeside. Lad os få et lynkursus for TR-suppleanter, der…

Stort velkommen til Bjarne Schultz Jensen, der starter som souschef i KLF i dag, den 15. august. Bjarne er uddannet cand.oecon. og kommer fra en…