Nyheds artikler

Grafik: Jan Klint Poulsen

I oktober blev politikerne på Københavns Rådhus enige om at igangsætte en sexismeundersøgelse blandt alle medarbejdere i kommunen. Nu er undersøgelsen…

Arkivfoto.

For bare tre dage siden fik skolerne besked om, at alle elever igen kan få fysisk undervisning på skolen. Nogle skoler i København har i dag fyldt…

Udsnit af Danmarkskort med oversigt over antallet af ikke-læreruddannede lærere i folkeskolen. Kilde: DLF.org (Arbejderbevægelsens Erhvervsråd).

Det er langt fra sikkert, at den lærer, eleverne i den københavnske folkeskole har i dansk, matematik eller natur/teknologi, er læreruddannet. En…

Et udvidet praksissamarbejde mellem folkeskolerne i København og Københavns Professionshøjskole bør ifølge Børne- og Ungdomsforvaltningen finansieres…

Den årlige budgetøvelse, hvor de politiske udvalg skal finde effektiviseringer i millionklassen, er i fuld gang på Københavns Rådhus. Onsdag skal…

En ny undersøgelse fra Københavns Kommune giver et broget billede af lærernes trivsel. For selvom lærerene svarer, at de trives lidt bedre, er der…

På linje med de øvrige kommuner, der har søgt om fritagelse fra de nationale test i indeværende skoleår, har København også fået afslag fra…

Der kommer flere penge ind på lønkontoen, end prisudviklingen i butikkerne forventes at stige i den kommende overenskomstperiode. Det er det stærkeste…

Damhusengens Skole. Arkivfoto: Ola Saltin

Et tilskud til en lejrtur, en klassefest eller måske en særlig temadag for klassen bliver nu en mulighed, efter at budgetparterne på Københavns Rådhus…

Der skal gang i det faglige fællesskab som som det første, mener Christina Rinaldo, der er lærer på Randersgades Skole. Hun har ikke lyst til at…

Bliv klogere på Janne Riise Hansens kandidatur til Danmarks Lærerforenings hovedstyrelse, når hun svarer på medlemmernes spørgsmål i travle to…

Foto: August Klint Poulsen

Fjernundervisning har givet et fagligt efterslæb, vurderer Børne- og Ungdomsforvaltningen. Kurser og tests skal vise, hvordan niveauet er hos børnene.…

Torben Fleckner fik i dag sit første stik i armen med vaccinen mod Covid-19. Foto: Privatfoto

Specialskolelærere, der arbejder på de københavnske specialskoler med særligt sårbare elever, fik i sidste uge besked om, at det nu er muligt for dem…

Kviktest. Foto: Emil Helms, Ritzau

En misligholdt kontrakt mellem regionerne og SOS International betyder, at de ansatte på specialskolerne har måttet spejde forgæves efter ugentlige…

Janne Riise Hansen stiller op ved suppleringsvalget til Danmarks Lærerforenings hovedstyrelse. Foto: Berit Jørgensen

En ledig plads i Danmarks Lærerforenings hovedstyrelse har allerede fået flere kandidater til at stille op til den centrale, politiske post. Nu melder…

Katrine Fylking er medlem af Københavns Lærerforenings bestyrelse og hovedstyrelsen i Danmarks Lærerforening. Foto: Jan Klint Poulsen

Det første år som medlem af Danmarks Lærerforenings hovedstyrelse har været alt andet end roligt for Katrine Fylking, der blev valgt til den politiske…

Københavns Rådhus. Foto: Andreas Brøns Riise

Et stort flertal i Københavns Borgerrepræsentation vedtog torsdag i sidste uge, at kommunen skal søge Undervisningsministeriet om fritagelse fra de…

Fra på mandag vil der igen være børn og voksne i skolegårdene, når de mindste elever vender tilbage til fysisk skolegang. Arkivfoto: Ola Saltin

Lærerne i indskolingen skal nu igen mødes deres kolleger og tage imod elever. Selvom der er en vis bekymring over smitterisiko, bobler forventningens…

Grafik: Jan Klint Poulsen

Torsdag eftermiddag behandler Borgerrepræsentationen et forslag fra Enhedslisten, der ønsker de københavnske skoleelever fritaget fra de nationale…

Aflyste brobygningsforløb og lukkede uddannelsesmesser har ikke gjort det nemt for de ældste elever i folkeskolen at få et overblik over deres…