Nyheds artikler

Aflyste brobygningsforløb og lukkede uddannelsesmesser har ikke gjort det nemt for de ældste elever i folkeskolen at få et overblik over deres…

Efter 20 års pædagogisk, didaktisk og skolepolitisk stormvejr er det nu igen muligt at tale om undervisning på en seriøs og realistisk måde, mener…

Lærerne i København får fortsat en pulje med fleksibel forberedelsestid og den samme forberedelsesfaktor, når en ny arbejdstidsaftale træder i kraft…

Københavns Rådhus

Onsdag aften vedtog Børne- og Ungdomsudvalget et medlemsforslag fra Enhedslisten, Radikale, Konservative og Frie Grønne, der pålægger forvaltningen at…

Kritik af Københavns Kommune for ikke at overholde reglerne for sprogstøtte til nyankommne, udenlandske elever prellede af på den ansvarlige…

Lektor Stinus Storm Mikkelsen. Foto: Jan Klint Poulsen

På skoler, hvor der er meget fokus på test- og prøveresultater, oplever lærerne deres undervisning som ringere. I København bruger 1/3 af lærerne også…

Fælles Mål har sendt skolens formålsparagraf ud i mørket. ”Dybt problematisk”, mener Keld Skovmand og Lene Tanggaard. De har skrevet en bog, der…

Professor på DPU ved Aarhus Universitet Per Fibæk Laursen.

Bindende mål, nationale test, kvalitetsrapporter og andre forsøg på kontrol og topstyring af lærerne er et didaktisk kiks af historiske dimensioner,…

Digitalt indfødte bliver nutidens børn og unge kaldt, men de er ikke klar over, hvilken indflydelse de teknologier, som de bruger, har på dem selv og…

Lærernes nye arbejdstidsaftale og OK21 er hovedemnerne, der er til debat på Danmarks Lærerforenings afkortede kongres, der afholdes onsdag på…

I næste års budget for Københavns Kommune er der afsat midler til etableringer af flere nye skoler. Til gengæld er der ikke afsat mange ressourcer til…

Resultatet af urafstemningen om A20 blev på landsplan til et sikkert ja, mens man i København er endt med et snævert flertal for aftalen.

Det kræver et godt samarbejde mellem ledelse og tillidsvalgte, når skolen kastes ud i en total omvæltning, som det var tilfældet i marts, da…

Forud for de kommende budgetforhandlinger foreslår Enhedslisten flere møder i pædagogisk råd på de københavnske folkeskoler. Det giver en mere…

Der blev spidset ører og noteret grundigt på skriveblokkene, da de københavnske tillidsrepræsentanter i sidste uge var samlet til en gennemgang af den…

Selv om der er kommet gang i klassebesøgene i de eksterne læringsmiljøer i byen, er besøgstallene lavere end normalt. Skoletjenesten fortæller, at…

Kompetencecentre på almenområdet, der gør en vigtig indsats på skolerne i København, bør måske ikke spares væk, mener flere politikere i Børne- og…

De skulle egentlig understøtte områder, hvor der er behov for særlig udvikling indenfor idræt og bevægelse, matematik, sprog samt læring og IT på de…

Det intensive læringsforløb Københavnerskademiet har ingen gavnlig effekt på elevernes faglige niveau, konkluderer en rapport fra Rambøll. Rapporten…

Til september kan unge københavnere mellem 12 og 20 år stemme eller selv stille op, når der er valg til Ungeråd KBH. Her får de mulighed for at sætte…