Nyheds artikler

Det blev uden det store valgdrama, da Københavns Lærerforening torsdag eftermiddag fik ny formand. Katrine Fylking stillede op til posten uden…

Inge Thomsen (tv.) og Janne Riise Hansen vil begge være KLF's næstformand i den kommende valgperiode.

Mens der foreløbigt ikke venter det store drama om formandsposten ved det kommende valg i KLF, har to kandidater allerede nu meldt sig ind i kampen om…

Det nye Børne- og Ungdomsudvalg i Københavns Kommune. Foto: Københavns Kommune

En ny politisk sæson er skudt i gang på Københavns Rådhus med både nye og velkendte ansigter i Børne- og Ungdomsudvalget. KLFnet har talt med nogle af…

Københavns Lærerforenings formand stopper efter fire år på posten og går på velfortjent pension 24. februar, når der afholdes…

Selv de mest skoletrætte elever i udskolingen kan få en god skolegang, hvis man som lærer engagerer sig og ikke opgiver dem, fortæller lærer Esben Schønwandt i sin social talk. ​Foto: Clara Lykke

Social Talks er et nyt koncept, hvor stærke lærerprofiler deler deres viden med andre lærere via en kort video-fortælling. De første fire talks…

Smitten med coronavirus stiger på skolerne i København. Grafik: Jan Klint Poulsen

Selvom Covid-19 igen betragtes som en samfundskritisk sygdom af sundhedsmyndighederne, skal de ansattes fravær i forbindelse med corona fortsat…

Aid Sarcevic (t.v.), Simon Nagel og Amalie Rydholt læser alle på Københavns Professionshøjskole. En gang om ugen har de en hel dag sammen med deres skolementor Maria Bertelsen, hvor de følger hendes undervisning og andre arbejdsopgaver.

Som et nyt forsøg får lærerstuderende fra Københavns Professionshøjskole en ugentlig dag på en folkeskole. Ordningen skal mindske de studerendes…

Henrik Svendsen fortalte, at Dansk Folkeparti vil gøre op med skolereformen ved at forkorte skoledagen og give lærerne mere forberedelsestid. Dansk Folkeparti vil også have mere praksisfaglighed ind i folkeskolen. Foto: Nils Meilvang

Københavns Lærerforenings valgmøde rundede emner som inklusion og lærermangel, der blev diskuteret mellem de fremmødte lærere og kommunalpolitikerne…

Den københavnske folkeskole skal være en attraktiv arbejdsplads for uddannede lærere, der oplever rammer for arbejdet, der gør det muligt at lykkes…

Københavns Lærerforenings kongresdelegerede samlet til gruppefoto. Foto: Jan Klint Poulsen

I de næste dage skal de kongresdelegerede i Danmarks Lærerforening sætte retningen for foreningens arbejde i de kommende år. KLFnet har talt med nogle…

Jesper Christensen (S) har stået i spidsen for Børne- og Ungdomsforvaltningen siden januar 2018. Han var også borgmester på området i en kortere periode i 2013, da Anne Vang (S) stoppede i politik. Foto: Jan Klint Poulsen

Selvom medarbejdertrivslen er stigende, kæmper Københavns Kommune med at fastholde og tiltrække uddannede lærere til folkeskolen. Hver fjerde lærer i…

Foto: Nils Meilvang

Flere elever med særlige behov skal blive i folkeskolen, og det stiller store krav til lærerne, der føler sig pressede på tid, ressourcer og…

Lærer Maj-Britt Termansen er årets modtager af Den Gyldne Pegepind. Foto: Nils Meilvang

Den Gyldne Pegepind går i år til lærer Maj-Britt Termansen for hendes store indsats med elevernes læsefærdigheder på Gerbrandskolen. En indsats, der…

Næstformand Inge Thomsen er grundlæggende tilfreds med budgettet for skolerne til næste år. Foto: Jan Klint Poulsen

”Det er svært at sige, at vi er utilfredse, for politikerne har lyttet til os,” siger KLF’s næstformand Inge Thomsen om det indgåede budgetforlig i…

I 2022 skal Københavns Kommune undersøge omfanget af sexisme blandt kommunens omkring 45.000 medarbejdere. Undersøgelsen var ellers i første omgang…

Kira Rosander troede ikke, at hendes graviditet ville påvirke hendes jobsøgning som folkeskolelærer. Men to gange blev hun afvist af netop den grund.…

To lange tove er bundet sammen, så der trækkes i fire retninger. Overborgmesteren slap fra dysten med æren i behold. Foto: Peter Garde

Pilotprojekt til gavn for børn fra fattige familier i og omkring Urbanplanen er med i budgetaftalen for 2022 i København. Uformelt samarbejde med…

Næstformanden i KLF, Inge Thomsen, mener, at skolerne og lærerne skal bruge de frihedsgrader, der nu er mulige i dette skoleår. Foto: Jan Klint Poulsen

Lærerne bør presse på ude på skolerne for at få indført kortere skoledage med flere tolærer-timer, mens muligheden for større frihedsgrader er der,…

Det ser sort ud for lærernes deltagelse i den traditionsrige DHL Stafet. Grafik: Jan Klint Poulsen

Når DHL Stafetten finder sted næste uge, bliver det uden lærerne fra Bellahøj Skole. Børne- og Ungdomsforvaltningen i København har nemlig besluttet,…

Der blev lyttet intenst og spurgt nysgerrigt og åbent ind til sygeplejerskernes strejke, da to repræsentanter fra Dansk Sygeplejeråd fredag…