Kort før kolonisæsonen starter er tidligere forretningsfører Lars Fabricius afgået ved døden.

Lars blev udnævnt til leder af Københavns Lærerforenings Kolonier i 1990 og var således en af de ledere, der længst har stået i spidsen for kolonikontoret. Lars var samtidig nok den leder, der forestod de største forandringer i kolonidriften.

Forud for udnævnelsen til leder af kolonikontoret var Lars Fabricius medlem af KLF´s bestyrelse i 6 år, hvor han også kandiderede til posten som formand for KLF.

Da Lars overtog administrationen i 1990, var der både ansat en forretningsfører og en kasserer. Lars gennemførte en omfattende ændring af hele den administrative opbygning af kolonikontoret og varetog begge funktioner.

Kolonierne gennemgik i den periode Lars var leder en voldsom forandring. Lars bidrog med sine mange kreative ideer både på det indholdsmæssige, det bygningsmæssige og den økonomiske drift af kolonierne.

Den bygningsmæssige standard af de nedslidte kolonier blev voldsom forbedret, og det var en vel vedligeholdt bygningsmasse, som han gav videre til efterfølgeren Søren Freiesleben. Der var i perioden stigende myndighedskrav i form af køkkener og sanitære installationer, men der skete også andre forandringer. De store sovesale blev næsten alle steder forladt og erstattet af firemandsstuer. Men karakteristisk nok for Lars, var han dog også fortaler for enkelte steder at beholde større sovesale, da der var skoler, der fortsat efterlyste den ´gamle´ koloni og lejrskole.

På det indholdsmæssige skete fornyelser i form af temakolonier fx teater-, idræts- og billedkolonier. Samtidig blev de tidligere lange koloniophold opdelt i kortere ophold af en til to ugers varighed. Nyskabelser for skolerne var dengang indskolingslejrskoler og pædagogiske weekend-tilbud.

I 1990 var der årligt knap 10.000 gæster på kolonierne. I 2011 var det vokset til omkring 50.000. Forøgelsen skyldes især, at der skete udlejning i meget stor stil. Dette var også et af de resultater, som Lars og hans medarbejdere med rette kunne være stolte af. På den økonomiske side sørgede kolonikontoret i form af udlejning for, at ca. halvdelen af driftsbudgettet kom hjem i form af lejeindtægter udefra. Da Lars tiltrådte var kolonierne stort set afhængige af driftstilskuddet fra Københavns Kommune. I dag dækker tilskuddet stort set kun udgifterne til elevernes koloniophold i sommerferien. Med de nyligt bebudede nedskæringer af tilskuddet fra kommunen til driften af kolonierne, vil der desværre være en fortsat nedgang i det antal elever, der kan tilbydes et koloniophold.

Lars sørgede i sin tid også for at skaffe finansiering til den første nybyggede koloni ─ Næsbystrand ved Storebælt ─ som blev opført med bidrag fra A.P. Møllers fond, Realdania, Veluxfonden samt Københavns Kommune og præmieret af Slagelse Kommune. Denne koloni blev bygget handicapvenlig, og Lars satte sit store præg både på det arkitektoniske og indretningsmæssige.

Lars fik på alle måder efterladt et meget flot eftermæle, og vi mindes Lars som en utrættelig leder af Københavns Lærerforenings kolonier.

Lars Fabricius fik desværre ikke så lykkelig en pensionisttilværelse, som han havde håbet. Nogle få år efter pensioneringen døde Ulla og Lars begyndte at blive dement, så døden kom ikke uventet.

 Ivan Jespersen

Få nyheder fra KLFnet.dk i din indbakke.
Tilmeld dig her.