Vi kan som ansatte ikke løfte kerneopgaven i skolen alene. Det skal ske i fællesskab med kollegerne og ledelsen. Den enkelte lærer lykkes bedst i…

Efter et langt forhandlingsforløb henover efterår og vinter er det lykkedes at få en ny arbejdstidsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i den…

De fleste har efterhånden forstået, at der i hele hovedstadsområdet er et stigende smittetryk, som får myndigheder og eksperter til at tale om en…

Der er gode takter i coronaskolen, som skolerne skal tage med sig, mener KLF-formand Lars Sørensen.

Den nyligt indgåede overenskomst på Behandlingsskolerne er en stor sejr for de sårbare børn, der visiteres til skolen, for de ansatte og for…

"Den enkelte arbejdsplads skal have klare retningslinjer, der beskriver, hvordan der handles, når ansatte udsættes for vold. Det er ikke ok, at man…

Både lokalt i København og på landsplan er der mulighed for positive forandringer for folkeskolen – KLF er i arbejdstøjet og klar til at tage fat.

"Mine mange års erfaring siger mig, at nedskæringer altid rammer skævt, og at det desværre typisk er indsatsen overfor de elever, der har brug for…

Samarbejde er kernen i den fælles opgaveløsning på skoleområdet, mener Lars Sørensen: Samarbejde på arbejdspladsen skaber engagement, motivation og…

Et stærkt rygklap fra 3F's formand giver fortsat håb i kampen for vores fælles folkeskole, mener Lars Sørensen, der også ser et stort potentiale i den…

Blev folkeskolen overset i budgetforliget, som politikerne på rådhuset indgik fredag? KLF-formand Lars Sørensen giver sit bud her.

BLOG: Velfærdssamfundet er under angreb. De offentligt ansatte løber stadigvæk hurtigere for at nå opgaverne, og udsigterne til snarlig bedring ser…

"Hvis vi skal hamle op med arbejdsgivere, der ikke frygter konflikt, og som uden tøven modsvarer strejke med en altomfattende lockout – hvor…