Vi kan som ansatte ikke løfte kerneopgaven i skolen alene. Det skal ske i fællesskab med kollegerne og ledelsen. Den enkelte lærer lykkes bedst i samspil med de nærmeste kolleger. Derfor skal vi styrke og værne om arbejdsfællesskabet på skolen, så alle oplever et sundt, inkluderende arbejdsmiljø og en meningsfuld, sammenhængende arbejdsdag.

Jeg håber, at I har haft en god sommerferie. Jeg er sikker på, at den i år har været ekstra tiltrængt.

Det sidste halvandet års høje grad af uforudsigelighed skal nu gerne afløses af en genkendelig arbejdsdag, hvor arbejdet med faglighed, social udvikling og trivsel går hånd i hånd.

Jeg håber på et skoleår, hvor de nye kolleger oplever sig godt modtaget, og hvor der for alle er gode rammer for arbejdet. Jeg ved fra arbejdsmiljøforskningen og fra egen praksis, at et godt kollegialt netværk har fundamental betydning for den enkeltes arbejdsmiljø. Det er de nære kolleger, der aftaler rammerne for arbejdet med klassen og for samarbejdet med forældrene, og det er de nære kolleger, der vil være netværket for den nye lærer og for de mere erfarne i teamet.

Det er min forventning, at I på arbejdspladsen har været inddraget i prioriteringerne af ressourcer og indsatser. Det skal fremstå med glasklar tydelighed for alle, at der er sammenhæng mellem arbejdspladsens prioriteringer og de centrale dele af lærerarbejdet.

Desto flere projekter og opgaver, der ikke har relevans for kerneopgaven, man ønsker løst på en skole, jo mere presset bliver den tid, der er til arbejdet med klassen og eleverne. Dermed presses vores arbejdsmiljø også. Derfor er det glædeligt at høre fra medlemmer og fra flere arbejdspladser, at der i prioriteringerne er fokus på arbejde i forhold til klassen og den enkelte elev.

Endelig vil jeg hejse flaget i forhold til opgaveoversigten. I vil alle have modtaget en opgaveoversigt, og her skal det tydeligt fremgå, hvilke arbejdsopgaver der skal varetages, og hvordan omfanget af arbejdsopgaverne er.

Opgaveoversigten skal være udarbejdet i dialog mellem leder og medarbejder, og det er vigtigt, at I tydeligt meddeler lederen, hvis I ikke oplever, at opgaveoversigten giver de nødvendige og klare rammer for arbejdet – eksempelvis skal elevpauser fremgå med den tid, der på årsplan bruges til dette. I kan på KLF’s facebookside og på hjemmesiden KLFnet.dk se en video med en kort introduktion til opgaveoversigten.

I København har arbejdet med at skabe stærke arbejdsfællesskaber på kommunens arbejdspladser været en central politisk indsats for kommunen. Det er samtidig en indsats, som de københavnske fagforeninger støtter, og samtidig en indsats hvor fagforeningerne og vores tillidsvalgte og medlemmer er centrale aktører. Et stærkt lokalt arbejdsfællesskab vil med prioriteringen af arbejdspladsens ressourcer være med til at styrke arbejdet med kerneopgaven, og medvirke til at nye kolleger hurtigt bliver en integreret del af arbejdspladsen.

Vi har fra skoleårets start en række medlemsarrangementer, hvor vi håber, at I deltager – eksempelvis grillfesten i haven ved Frydendalsvej 24 og kanalrundfart i anledning af Copenhagen Pride. I kan orientere jer om disse under ’Begivenheder’ på foreningens hjemmeside KLFnet.dk.

Få nyheder fra KLFnet.dk i din indbakke.
Tilmeld dig her.