"Den enkelte arbejdsplads skal have klare retningslinjer, der beskriver, hvordan der handles, når ansatte udsættes for vold. Det er ikke ok, at man som ansat umiddelbart efter et tilfælde af vold står sammen med den elev, der var skyld i volden."

På årets generalforsamling havde vi en god, tankevækkende, men også bekymrende debat om indsatsen i forhold til vold og trusler ude på skolerne.

Der var mange indlæg fra skolehverdagen præsenteret fra talerstolen. Blandt andet blev det pointeret, at det ikke var det enkelte barn, der var problemet, men de rammer som barnet placeres i. Det var også en væsentlig pointe, at ansvaret i alt for høj grad placeres hos læreren, og at løsningen fra forvaltningen er, at vi ændrer tilgangen til eleven. Flere lærere beskrev også at eleven umiddelbart efter episoden med vold, igen var i klassen med læreren.

Årets trivselsundersøgelse og indsamling af kommunale arbejdsmiljødata viser, at lærere og børnehaveklasseledere, der oplever fysisk vold, er i kraftig stigning – og det på trods af at Børne- og Ungdomsforvaltningen/BUF har haft det som særligt indsatsområde de seneste år. Der er desværre 1/5 af de, der oplever vold, der melder, at arbejdspladsen ikke gør en indsats for at tage hånd om problemet, og 3/5 der oplyser, at den fysiske vold stadig finder sted.

Den enkelte arbejdsplads skal have klare retningslinjer, der beskriver, hvordan der handles, når ansatte udsættes for vold. Det er ikke ok, at man som ansat umiddelbart efter et tilfælde af vold står sammen med den elev, der var skyld i volden. Ligeledes skal der være en plan for det forebyggende arbejde.

Det er i sidste ende lederen og forvaltningen, der er ansvarlige for den enkelte medarbejders fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Men det er helt nødvendig at løsninger og handlinger aftales i et lokalt samarbejde, hvor arbejdsmiljørepræsentant og tillidsrepræsentanter er involveret.

Nul-tolerance må betyde, at vold ikke tolereres, og at arbejdspladsen sætter de nødvendige ressourcer ind for at løse problemet. I sidste ende må det være BUF centralt, der tager ansvaret for at finde en holdbar løsning, hvis dette ikke er muligt for skolen.

På det seneste bestyrelsesmøde, havde vi første drøftelse af, hvordan vi følger op på vedtagelser og tilsagn fra generalforsamlingen. Der er ingen tvivl om at arbejdet med, at nul-tolerance i praksis bliver den oplevede virkelighed på skolerne, kommer til at fylde i vores arbejde – og vi får brug for hjælp og inspiration fra tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter med eksempler på en sund og økonomisk bæredygtig praksis i arbejdet med at forebygge og håndtere vold.

Her kan du finde link til resolutionen fra Kirsebærhavens Skole, der blev vedtaget af en enig generalforsamling.

Få nyheder fra KLFnet.dk i din indbakke.
Tilmeld dig her.