Efter et langt forhandlingsforløb henover efterår og vinter er det lykkedes at få en ny arbejdstidsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i den københavnske folkeskole.

Med den nye aftale, der træder i kraft efter sommerferien, har vi fået implementeret den centrale arbejdstidsaftale, A20, som Lærernes Centralorganisation indgik med Kommunernes Landsforening sidste år.

Vi fastholder vores faktor på 0,5 til individuel og fælles forberedelse, muligheden for fleksibel fastlæggelse af forberedelsestiden og planlægning med 7,4 timer, når vi skal på arbejde på elevfridage. Det har været vigtigt for os i forhandlingerne med forvaltningen.

Forvaltningen har til gengæld ønsket, at den kvartalsvise opgørelse af arbejdstiden bortfalder. Det har vi accepteret. Det skyldes, at formuleringerne i den centrale arbejdstidsaftale, A20, om gennemskuelighed i opgaveoversigten, er ret klare. For de fleste lærere vil der ikke være mere end 200 timer til ikke-tidsfastsatte opgaver, der skal holdes øje med, når undervisning, forberedelse og elevpauser er fratrukket.

Bestyrelsen har samtidigt besluttet, at aftalen om de minimum 330 timer til tillidsrepræsentant, suppleant og arbejdsmiljørepræsentant ikke længere giver værdi. Vi kan se, at de minimum 330 timer mange steder bliver dét timetal, der samlet set tildeles, på trods af større arbejdspladser og stadig flere områder, hvor KLF og arbejdsgiverne har en forventning om, at de tillidsvalgte involveres. De tillidsvalgte er så beskyttet af det regelsæt, der gælder for tillidsvalgte i kommunen, og her fremgår det, at der skal tildeles den nødvendige tid.

Jeg forventer, at A20’s samarbejdsspor vil få stor betydning for, hvordan de lokale arbejdspladsressourcer prioriteres, og hvilke indsatser der er økonomi til at igangsætte. Her skal kreds, tillidsrepræsentant og lærergruppe involveres, og når denne involvering kommer til at fungere, vil prioriteringer i langt højere grad end i dag være med udgangspunkt i kernen i vores arbejde.

Når jeg fx ser på, hvorfor arbejdet med inkluderende fællesskaber og indsatsen for at minimere vold og trusler i praksis ikke virker, så handler det oftest om, at det er et arbejde, som ikke i tilstrækkelig grad prioriteres lokalt på skolerne. Det skal man finde frem til i fællesskab. Samarbejdssporet er derfor også den lige vej frem for folkeskolen. På den måde bliver indsatserne på skolen et fælles anliggende og et fælles ansvar.

Indenfor den næste måned vil KLF afholde webinar med tillidsrepræsentanterne for her at drøfte og forberede det lokale arbejde. Målet med de virtuelle møder er blandt andet, at vi får viden om, hvordan vi bedst muligt støtter TR og skole i forhold til det lokale samarbejde.

Følg KLF på Facebook

Tilmeld klfnet's nyhedsbrev

Få nyheder fra KLFnet.dk i din indbakke.
Tilmeld dig her.