Den nyligt indgåede overenskomst på Behandlingsskolerne er en stor sejr for de sårbare børn, der visiteres til skolen, for de ansatte og for Københavns Lærerforening.