Samarbejde er kernen i den fælles opgaveløsning på skoleområdet, mener Lars Sørensen: Samarbejde på arbejdspladsen skaber engagement, motivation og gensidig pligtfølelse, der igen skaber rum for de bedste løsninger. Det gælder for samarbejdet på alle niveauer.

Mit særlige håb for 2019 er, at et stærkt og forbilledligt samarbejde om kerneopgaven bliver en væsentlig del af det indtryk, som 2019 efterlader for lærerarbejdet. 

Samarbejde på arbejdspladsen skaber engagement, motivation og gensidig pligtfølelse, der igen skaber rum for de bedste løsninger. Det gælder for samarbejdet på alle niveauer.

Da jeg var lærer på Skolen i Ryparken, en specialskole for elever med store og vidtgående vanskeligheder, var det netop det tætte samarbejde mellem ledelse, ansatte, forældre og specialister, som gjorde skolen til en kompetent og handlekraftig arbejdsplads. Det kunne jeg ønske var tilfældet på alle byens folkeskoler og arbejdspladser. 

Samarbejdet på den enkelte arbejdsplads

På folkeskolerne i København, og på andre arbejdspladser med KLF-medlemmer, har vi brug for, at ledelsen har et tæt og forpligtende samarbejde med de ansatte og de tillidsvalgte. 

I Københavns Kommune er TRIO’en den del af arbejdspladsens organisation, der skal sørge for, at det daglige samarbejde fungerer, at de ansatte involveres i udviklingen af arbejdspladsen, og at der rettidigt tages hånd om forhold, som kan udvikle sig til problemer. 

Vi presses konstant af en systemtankegang om ’mere for mindre’, og af dogmet om en offentlig sektor med et stort fedtlag, der uden problemer kan skrælles af, og som blokerer for nytænkning. Derfor er det befriende og helt nødvendigt, at der i den virkelige verden i stor stil foretages prioriteringer og diskuteres opgavebortfald. 

Det er også den enkelte arbejdsplads, som skal sørge for at have en fælles praksis, som gør, at nyansatte og nyuddannede hurtigt integreres. Her er det kollegiale samarbejde, arbejdsfælleskabet, det kit, der understøtter og introducerer arbejdets rammer og vilkår for den nyansatte, og som samtidig fungerer som sikkerhedsnet for alle ansatte.

Samarbejdet og forhandlingerne med BUF

Ny Start-samarbejdet med forvaltningen har til formål at styrke den københavnske folkeskoles situation, undervisningens kvalitet og de ansattes arbejdsmiljø. Vi har indsamlet og diskuteret en række data, som beskriver problemer, udfordringer og vilkår for lærerarbejdet, og vi har brugt den store viden, vi har fået fra de mange skolebesøg, som KLF’s bestyrelse i starten af skoleåret havde på byens folkeskoler. 

KLF og direktionen i forvaltningen har netop besluttet, at vi i de næste uger besøger en håndfuld folkeskoler for at få TRIO og lærernes bud på, hvordan folkeskolen skal udvikles. Samtidig starter vi med de egentlige forhandlinger om en ny lokalaftale i København. Her vil vi tage udgangspunkt i sidste års generalforsamling i foreningen – hvor budskabet om ’størst mulig kvalitet i undervisningen’ blev adresseret til de københavnske politikere. Centralt står derfor også kravet (ønsket) om en klar prioritering af forberedelse og fleksibilitet som kerneværdier for medlemmerne ude på skolerne.

Vi er enige med forvaltningen om, at en række svære vilkår for lærerarbejdet, som fx vilkår for inklusion, skal søges løst efterfølgende.

Et barsk forår i 2018

2018 var præget af svære overenskomstforhandlinger, hvor det efter lang tids armlægning lykkedes at lande en aftale, der forpligter os og Kommunernes Landsforening til et styrket lokalt og centralt samarbejde. 

Lokalt er der i en lang række kommuner, på linje med København, et tæt og forpligtende samarbejde om folkeskolen. På centralt plan er parterne forpligtet til at forhandle med udgangspunkt i de anbefalinger og forslag til løsninger, som arbejdstidskommissionen inden udgangen af 2019 kommer med. Det betyder i praksis, at forhandlinger om vores arbejdstid godt kan afsluttes inden næste overenskomst - OK21. Det er vi mange, der ser frem til. 

Godt nytår!

Lars Sørensen, formand

Få nyheder fra KLFnet.dk i din indbakke.
Tilmeld dig her.