BLOG: Velfærdssamfundet er under angreb. De offentligt ansatte løber stadigvæk hurtigere for at nå opgaverne, og udsigterne til snarlig bedring ser ikke lovende ud, men sammen kan vi skabe den nødvendige forandring.

Der bliver brugt alt for mange penge på skatte- og afgiftslettelser i Danmark. Samtidigt vokser uligheden i samfundet, og de ’svageste’ 20 % af befolkningen hægtes af. Det er en farlig tendens og en reel trussel for vores velfærdssamfund og sammenhængskraft. Vi skal ikke finde os i at blive delt i A, B eller C-hold.

Danmark har råd til ordentlig velfærd. Alligevel presses kommunernes økonomi konstant. Det rammer os alle. Ikke mindst de offentligt ansattes mulighed for at udføre deres arbejde ordentligt og lykkes med opgaverne.

Ovenstående blev desværre bekræftet i sidste uge ved et stormøde for københavnske tillidsrepræsentanter. Her kunne Lars Andersen, direktør i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, og Knud Aarup, tidligere direktør for Socialstyrelsen, tegne konturerne af de sidste mange års udvikling (eller gradvise afvikling) af vores velfærdssamfund.

Knud Aarup lagde kontant ud med at betegne vores samfund som ”… et 80% velfærdssamfund”.

Fattigdommen stiger. Mens der i 2002 var færre end 20.000 fattige i Danmark, er tallet nu mere end fordoblet i dag. Det betyder også, at langt flere børn lever i fattigdom. Forskningen dokumenterer, at bare et år i relativ fattigdom kan spores som voksen. Vi ved det godt som lærere i folkeskolen. Børn, der mistrives, er bagud på point i de fleste sammenhænge. Det kræver en massiv indsats og flere resurser at vende den udvikling. Det haster!

De deprimerende, men veldokumenterede meldinger fra Knud Aarup og Lars Andersen, er nok svære at sluge – men det skal vi heller ikke. Vi skal erkende tingenes tilstand og handle på dem. Nu.

I København skal vi presse politikerne og forvaltning til at stoppe snakken om effektiviseringer, når der reelt set er tale om besparelser. Det er ødelæggende for tilliden i befolkningen og blandt de ansatte, og det blokerer for politisk handling, at virkeligheden forsøges pakket ind. Vi har brug for, at politikere og fagforeninger står sammen, og vi skal kræve et opgør med minusvækst i kommunerne, når økonomien forhandles med finansministeren.

Når budgetterne ’rammer’ den enkelte arbejdsplads, er det nødvendigt at lederen, med inddragelse af de tillidsvalgte og ansatte, foretager en prioritering og sortering af de sparsomme ressourcer. Det skal ske med udgangspunkt i kernen i arbejdet, og med opmærksomhed på, at der for den enkelte skal være balance mellem opgaverne, og den tid vi har til rådighed. Det gør, at vi som ansatte ikke bliver syge af vores arbejde, og at vi kan holde til et langt arbejdsliv.

Den store kamp for velfærden og forsvarlige rammer for vores arbejde skal vi tage sammen med resten af fagbevægelsen i København.

Derfor har vi indkaldt til demonstration foran Københavns Rådhus torsdag 6. september kl. 17.30. Se programmet her. Det er vigtigt, at vi bliver mange!

Forud for demonstrationen mødes KLF på Regnbuepladsen ved Københavns Rådhus kl. 17.15.

Jeg håber, at mange medlemmer kommer og bakker op, så vi sammen kan sende et tydeligt signal til politikerne på rådhuset om, at der i kommunens budget ikke er råd til nye, spændende projekter eller til afgiftslettelser for byens erhvervsliv.  Brug pengene på velfærd – for vores allesammens skyld!

Få nyheder fra KLFnet.dk i din indbakke.
Tilmeld dig her.