Efter pres fra KLF og andre faglige organisationer er beslutningen om forvaltningens indstilling, der lægger op til, at flere elever med særlige behov skal inkluderes i den almene undervisning, blevet udskudt i 14 dage.

Det har været en begivenhedsrig uge efter offentliggørelsen af BUF’s specialanalyse. Politikerne skulle onsdag den 12. juni 2024 mødes og tage stilling til indstillingen om ”Mangfoldige børnefællesskaber” med blandt andet en målsætning på 97 % om, at flere elever med særlige behov skal inkluderes i folkeskolen. Og derfor havde lærerne fra skolerne i København sendt flag afsted med budskaber til politikerne om, at det er den helt forkerte vej at gå. KLF’s formand Katrine Fylking siger:

”Det er glædeligt, at politikerne har udskudt beslutningen. Tak til alle, der har støttet op og skrevet budskaber på flagene. Vi skal stå fast på, at alle børn har ret til det rette undervisningstilbud. Og at alle børn har ret til god undervisning. Det skal altid være en faglig begrundelse, der skal ligge til grund for, om den enkelte elev skal visiteres til et specialtilbud. Den enkelte elevs fremtid må ikke blive dikteret af besparelser i et regneark,” siger Katrine Fylking.

”Det er en travl tid frem til den 26. juni, hvor politikerne skal træffe beslutning om forslaget til den øgede målsætning for at inkludere flere børn i den almene undervisning. For det er fuldstændig afgørende for elevers og læreres trivsel, at der investeres i folkeskolen, før vi kan skabe en inkluderende folkeskole i København,” fortæller Katrine Fylking:

”Efter mange års nedskæringer på almenområdet er det ikke ansvarligt at inkludere flere elever med særlige behov. Der skal massive investeringer til at genoprette folkeskolen, først derefter er det ansvarligt, at flere børn med særlige behov inkluderes, siger Katrine Fylking.

Få nyheder fra KLFnet.dk i din indbakke.
Tilmeld dig her.