På et ekstraordinært møde i Københavns Kommunes Børne- og Ungdomsudvalg den 26. juni blev det besluttet at droppe planerne om et måltal for, hvor mange elever, der kan visiteres til specialundervisning.

Det ekstraordinære møde i BUU var indkaldt, efter at udvalget i første omgang havde bedt om udsættelse af behandlingen af en indstilling fra forvaltningen i forlængelse af den såkaldte ”specialanalyse”. Den ville betyde, at maksimalt 3 pct af eleverne i den københavnske folkeskole på længere sigt ville kunne henvises til specialundervisning. Indstillingen har mødt kraftig modstand fra både lærere, ledere og forældre.

Udvalget udsatte desuden beslutningen om, hvordan visitationen til specialundervisning fremover skal organiseres og en tilhørende indstilling om økonomi.

Gorm Anker Gunnarsen, der er næstformand af BU-udvalget for Enhedslisten, siger om beslutningen: ”Det er glædeligt, at et enigt udvalg droppede måltallet. Enhver elev har nemlig ret til undervisning. Det er det uomgængelige retskrav, vi skal imødekomme - og det kan folkeskolen ikke, hvis vi politisk satte måltal for særlige skoletilbud. Vi skal utvetydigt bede systemet en retvisende forståelse af den enkelte elevs unikke udfordringer - og derefter finde frem til den differentierede, nærværende, trygge undervisning, som ikke skaber traumer og angst. Udvalget står nu mere samlet om at ønske investeringer i forbedringer, der kan betyde, at flere elever om nogle år trives med almenskolens undervisning.”

Til fagbladet Folkeskolen siger udvalgsmedlem Rasmus Steenberg fra SF: ” Vi har hældt mange af forvaltningens forslag ned af brættet. Lige nu har vi en meget presset folkeskole, der ikke er klar til at tage imod elever med særlige behov. Vi har bedt om et nyt budgetnotat, men det bliver et langt sejt træk gennem budgetforhandlingerne at skaffe flere midler til folkeskolen.”

KLF’s formand, Katrine Fylking, glæder sig i første omgang over beslutningen: ”Et kommunalt måltal må aldrig blive afgørende for, om den enkelte elev kan modtage den rette undervisning. Det vil kræve massive investeringer i almenundervisningen, hvis vi skal kunne inkludere flere elever med særlige behov på en ordentlig måde. Jeg vil først og fremmest sige tak til udvalgets politikere, der har lyttet til lærernes bekymringer og afvist indstillingen fra forvaltningen.”

”Jeg vil følge udviklingen tæt i det næste skoleår. Det bliver afgørende, hvor mange ressourcer der afsættes til folkeskolen i det kommende års budget. Og det bliver mindst lige så afgørende, at forvaltningens planer om at samle ansvaret for visitation og ansvaret for økonomi det samme sted, også bliver skrottet”, slutter Katrine Fylking.

Få nyheder fra KLFnet.dk i din indbakke.
Tilmeld dig her.