KATRINE FYLKING MENER

Kære alle sammen. Glædelig 1. maj og glædelig kampdag.

Der er indgået forlig for alle offentligt ansatte, og vi skal stemme om overenskomsterne på alle tre områder. Jeg skriver her om mine overvejelser og…

Politikerne har skabt en folkeskole, som ikke længere er for alle børn. Måske skal vi til at skrive PPV'er og underretninger på skolesystemet og ikke…

Der er politisk konsensus om, at folkeskolen skal have mere frihed. Tak for det. Holdningen deles heldigvis bredt blandt de fleste politiske partier,…

Det lidt knudrede begreb ”professionel kapital” er et forsøg på at sætte ord og begreber på de faktorer, der kan sikre et godt arbejdsliv og bedre…

Politikerne i Borgerrepræsentationen i København vedtog sidste uge forslaget om forsøg med en fire dages arbejdsuge. Der er i den forbindelse behov…

Regeringens hastigt fremsatte lovforslag om afskaffelsen af Store Bededag vil betyde, at lærerne kommer til at undervise flere timer. Det er et…

De københavnske skolepolitikere har for nyligt besluttet en mentorordning for de nyuddannede lærere, der ansættes på vores skoler. Det er en rigtig…

Den største udfordring i folkeskolen er inklusion. Lærerne efterspøger flere ressourcer og ordentlige rammer for at kunne lykkes med opgaven. Det skal…

Der er ingen tvivl om, at vi i Københavns Lærerforening kan se os selv i dette års budgetaftale kaldet ”En ny retning for København”. Jeg vil starte…

København har gode muligheder for at gå forrest i et lokalt partnerskab om skolen. KLF står klar til at tage medansvar og bidrage med viden og…