Der er ingen tvivl om, at vi i Københavns Lærerforening kan se os selv i dette års budgetaftale kaldet ”En ny retning for København”. Jeg vil starte med at sige tak til alle de partier, som dels har lyttet til os og dels har inddraget os i processen i forhold til at prioritere i de mange forslag og udspil, som har været i spil.

Vi har et meget aktivt Børne- og Ungdomsudvalg i København. Forud for forhandlingerne havde medlemmerne budgetønsker for i alt 3,4 milliarder kroner. Der var således rigeligt at gå i gang med, da budgetforhandlingerne startede den 2. september. Fredag den 9. september blev der landet en bred aftale, hvor børne- og ungeområdet tilføres en rund milliard - dog uden S og SF. Jeg har læst aftaleteksten  igennem, og jeg vil i det følgende kommentere på noget af det, som vedrører Københavns Lærerforening og vores medlemmer.

Vores første prioritet: Ikke flere økonomiske overraskelser!
Københavns Lærerforenings førsteprioritet i budgetforhandlingerne har været det nødlidende specialiserede område. I kommuneaftalen mellem regeringen og KL blev der ikke afsat en eneste krone til det specialiserede område. Det var dermed med ført hånd fra regeringen, at politikerne i Børne- og Ungdomsudvalget i sommer førte sparekniven og tog 33 millioner kroner fra de almene folkeskoler og dækkede et merforbrug på det specialiserede område.
Der var protester fra de faglige organisationer, herunder Københavns Lærerforening, som kunne se konsekvenserne på skolerne, når der igen skulle prioriteres i de enkelte skolers budgetter og dermed opgaver – og det endda midt i skoleåret. Det kan ikke undgå at give negative konsekvenser for kvaliteten og kerneopgaven.
I budgetaftalen kan jeg se, at Københavns Lærerforening er blevet hørt. Der er nu afsat 70 millioner kroner i varige midler til at dække det stigende behov på det specialiserede område. Hvordan de midler konkret skal udmøntes, ved vi endnu ikke. Og med usikkerheden om det stigende behov indenfor det specialiserede område in mente, er det svært at vurdere, om de 70 millioner kroner er tilstrækkeligt. 

Der er afsat 180 millioner til at udvide antallet af specialskolepladser i kommunen gennem nye skolebyggerier og udvidelse af allerede eksisterende tilbud. Det er helt nødvendige investeringer, så vi kan komme det alt for høje pres til livs. Alle elever har ret til det rette skoletilbud, og det gælder også for alle elever i København. Vi har de senere år set et stigende antal elever, som visiteres til specialområdet, komme på private behandlingsskoler. Jeg mener, det er helt rigtigt, at kommunen i højere grad selv får mulighed for at løse denne opgave – og dermed ikke betaler til private, som genererer et overskud på opgaven.

To-lærerordninger anbefales nu af borgmester
I Københavns Lærerforening har vi arbejdet for co-teaching med to lærere og kortere skoledage. Se blandt andet det fælles Åbne brev fra KLF og LFS. Det er positivt, at borgmester Jakob Næsager (K) nu melder klart ud, at hvis der skal ansættes flere på skolerne, så mener han, at det skal være til to-lærerordninger og præciserer, at to uddannede voksne skal være to uddannede lærere, hvilket han også vil anbefale udvalget. Det vil betyde en øget kvalitet i undervisningen og et bedre arbejdsmiljø for lærerne. Det er en dagsorden, som vi forfølger i Københavns Lærerforening, og der er brug for investeringer på dette område.

Fastholdelse OG rekruttering er høj prioritet i KK
Børne- og ungdomsborgmester Jakob Næsager (K) udtaler om aftalen: ”For Københavns børn og unge er det et godt budget, vi har landet. Med 162 mio. kr. over de næste fire år til rekruttering kan vi for alvor sætte skub i fx merituddannelserne og selv være med til at uddanne lærere og pædagoger, for uddannede voksne er hele forudsætningen for børn og unges trivsel, udvikling og læring. Det er også afgørende, at vi nu får dækket de store ekstraudgifter til specialundervisning, så Københavns børn og deres lærere og pædagoger ikke skal udsættes for besparelser, fordi flere børn har særlige behov.”

Jakob Næsager nævner ikke fastholdelse her, og det noterer jeg mig. Jeg mener, at fastholdelse skal vægtes langt højere end rekruttering, som jeg blandt andet har skrevet et indlæg om på Altinget.dk.

I aftalen fremgår det dog, at midlerne både er afsat til fastholdelse og rekruttering, og der er lagt op til, at der tages udgangspunkt i de 13 anbefalinger fra Københavns Kommunes personalepolitiske rapport, hvor der er lagt vægt på at styrke arbejdsmiljøet. Et bedret arbejdsmiljø er helt centralt for fastholdelsesudfordringen. Det nytter ikke at investere i rekruttering, hvis ikke vi kan fastholde.

Vi i Københavns Lærerforening følger selvfølgelig udmøntningen af midlerne tæt. Vi er klar til at byde ind med vores viden og erfaringer, og jeg forventer, at vi bliver inddraget.

Mit stærkeste budskab til politikerne er: Inddrag de faglige organisationer! Vi har den helt nødvendige viden, som I har brug for, for at kunne træffe de klogeste og bedste beslutninger for byens børn og for byens ansatte. Vi kan rigtig meget i København, hvis vi gør det sammen.

Læs flere blogindlæg her. 

Få nyheder fra KLFnet.dk i din indbakke.
Tilmeld dig her.