Regeringens hastigt fremsatte lovforslag om afskaffelsen af Store Bededag vil betyde, at lærerne kommer til at undervise flere timer. Det er et grotesk indgreb i den danske model, som regeringen ikke skal slippe afsted med.

Overenskomstforhandlinger for de private OK23

Overenskomstforhandlingerne på det private område er skudt i gang i sidste uge, hvor vi i fagbevægelsen klappede forhandlerne ind foran Dansk Industri. Københavns Lærerforenings smukke fane var også repræsenteret i faneborgen – de offentlige støtter de private.

Resultatet af overenskomstforhandlingerne på det private område danner som oftest rammerne for forhandlingerne på det offentlige område i 2024, og derfor er resultatet af stor betydning for alle.

Det ser ud til at blive nogle meget vanskelige forhandlinger, der kan ende i konflikt. Den økonomiske situation, inflation, usikkerhed på grund af krig i Ukraine, reallønsfald og en historisk lav arbejdsløshed skaber svære rammer for et godt resultat. Det viste sig ikke at være de eneste udfordringer i forhandlingerne, der nu er blevet yderligere voldsomt udfordret, med et forslag fra regeringen om at afskaffe en helligdag fuldkommen i uoverensstemmelse med den danske model – et direkte brud på overenskomsterne og på den danske aftalemodel.

Konsekvenser for lærernes arbejde – vi skal undervise mere

Forslaget vil betyde, at vi samlet set skal være færre lærere til at undervise og varetage andre opgaver på skolerne, og en konsekvens vil derfor være, at lærerne skal undervise mere.

Vores undersøgelser viser, at det høje undervisningstal har en negativ konsekvens for kvaliteten af undervisningen i folkeskolen. Der er brug for det helt modsatte ­­­– at vi bliver flere lærere om opgaven, og at lærerne bliver sat ned i undervisningstid og får mere tid til forberedelse, som kan hæve kvaliteten i undervisningen.

Direkte linjer tilbage til 2013 og indgrebet i lærernes overenskomstforhandlinger

Det er 10 år siden, at regeringen, også dengang bestående af Socialdemokratiet, foretog et indgreb i overenskomstforhandlingerne i strid med den danske model, erstattede lærernes arbejdstidsaftale med en lov og samtidig fjernede mange overenskomstmidler. Politikerne skal ikke blande sig i vores aftaler, det er et skred af dimensioner, som på sigt kan få uoverskuelige negative konsekvenser for vores samfund.

”Jeg er bekymret for konsekvenserne ved at sætte arbejdstiden op. Det vil højest sandsynligt betyde et mere presset arbejdsmiljø, et stigende sygefravær og mindre arbejdsglæde.”

 

Regeringen har lagt en plan, som de nu følger. Store Bededag skal afskaffes til fordel for finansieringen af forsvarsforliget. Argumentationen holder ikke, det har været tydeligt fra start. Det kan lige så godt være til finansiering af skattelettelser. Regeringen har ydermere et stærkt ønske om at hæve arbejdsudbuddet, hvor det konkrete forslag betyder nedlæggelse af 2700 offentlige stillinger, da regeringen ikke ønsker flere arbejdstimer samlet set til offentligt ansatte.

Det viser sig også, at der er usikkerhed ved udregningerne bag forslaget. Ifølge overvismand Carl- Johan Dalgaard i Politiken 12. januar, kan man ikke lave den slags konsekvensberegninger, som regeringen anfører i deres argumentation: ”I almindelig økonomisk arbejde vil man sige, at hvis vi ikke kan løfte bevisbyrden om adfærdsvirkninger, så lader vi effekten være nul. Men her vælger man altså bare at tro på, at der er en effekt, fordi man ser det som sandsynligt”.

Jeg er bekymret for konsekvenserne ved at sætte arbejdstiden op. Det vil højest sandsynligt betyde et mere presset arbejdsmiljø, et stigende sygefravær og mindre arbejdsglæde. I min optik er der behov for at gå i den modsatte retning, undersøge muligheder for fleksibilitet: en 30 timers arbejdsuge, 4-dages arbejdsuge og i det hele taget styrke balancen mellem arbejdsliv og privatliv. Flere undersøgelser viser, at det betyder øget produktivitet og skaber højere livskvalitet.

Vi skal stå fast om den danske model

Samtlige faglige organisationer har modsat sig regeringsforslaget og står alle fast på, at det er et brud med den danske model, og at regeringen skal trække forslaget tilbage. Jeg vil opfordre alle lærere i hele landet til at deltage i kampen imod regeringens forslag om at afskaffe Store Bededag.

Regeringen skal under ingen omstændigheder lykkes med at foretage endnu et indgreb i den danske model i strid med vores forhandlingssystem. Vi skal stå sammen. Her er ikke kun en helligdag på spil, men noget helt principielt omkring vores samfundsmodel og aftalesystem med den danske model som fundamentet og grundlaget for hele vores velfærdssamfund.

Forslaget fra regeringen mudrer fuldkommen partssystemet i overenskomstforhandlingerne. Hverken regering eller arbejdsgivere skal tro, at hvis de fornuftigvis ender med at tage lovforslaget om afskaffelse af Store Bededag af bordet, at der så er tilføjet noget til forhandlingerne. Hvis regeringen tager forslaget af bordet, så starter vi i nul af respekt for den danske model.

Få nyheder fra KLFnet.dk i din indbakke.
Tilmeld dig her.