I dag starter afstemningen til overenskomst 24. Vi opfordrer alle medlemmer af Københavns Lærerforening til at bruge jeres stemme, og vi anbefaler, at…

Efter et langt forløb, hvor Danmarks Lærerforening lagde sig i selen i forhold at inddrage medlemmerne ad flere omgange, for at kongressen på denne…

Overenskomstaftalerne for alle offentligt ansatte, som er blevet indgået i løbet af foråret, kommer nu til afstemning blandt medlemmerne af de faglige…

Der er indgået forlig for alle offentligt ansatte, og vi skal stemme om overenskomsterne på alle tre områder. Jeg skriver her om mine overvejelser og…

Syv partier har besluttet, hvad de midler, der ikke blev anvendt sidste år, skal bruges til. Desværre bliver skoleområdet ikke højt prioriteret i…

Valget til KLF’s bestyrelse og som kongresdelegerede er afgjort. 2041 stemte ved valget. Det gav en stemmeprocent på 35,93. Formand, Katrine Fylking,…

Jeg kan ikke se, at denne aftale for alvor kan sikre eller forbedre hverken medlemmernes løn eller arbejdsforhold.

OK24 - det gode arbejdsliv er titlen på det overenskomstforslag, som vi skal stemme ja eller nej til. Hvem kan stemme nej til det gode arbejdsliv?…

I DLF’s medlemsundersøgelse fra 2022 svarer ca. 70 % af de adspurgte lærere, at de ”ikke har forberedelsestid nok”.

Spørgelysten var stor, da professor, Lene Tanggaard, og formand for KLF, Katrine Fylking, deltog i en debat om dannelse i skolen under overskriften…

Kvote to tallene for optagelse på velfærdsuddannelserne er netop kommet. Efter en lille stigning sidste år, ses der Igen i år et fald i optagelsen til…

Fra torsdag d. 14. marts kl. 8.00 til torsdag 21. marts kl. 16.00 afholder KLF bestyrelsesvalg samt valg af yderligere kongresdelegerede. Disse valg…

3F Byggegruppen har taget initiativ til nye undervisningsmaterialer om den danske model på arbejdsmarkedet. Det skriver Fagbladet 3F.

Den 29/2 vedtog Borgerrepræsentationen et forslag fra Enhedslisten om at opdele Harrestrup Å Skole. Jeg motiverede Enhedslistens forslag med denne…

På en opstillingsgeneralforsamling den 29. februar blev KLF’s formand, Katrine Fylking, og næstformand Janne Riise Hansen, genvalgt. Nu venter valget…

I vinterferien - uge 7 - har Københavns Lærerforening også åbent. Men vi har andre åbningstider end normalt. Se åbningstiderne her.

Tillykke til alle, der arbejder med vejledning!

Rekruttering og fastholdelse af lærere i alle faser af arbejdslivet er i disse år helt afgørende for at skabe en god folkeskole. Det kræver helt…

Nu har du mulighed for at besøge Arbejdermuseet gratis.

Åbent brev til Mattias Tesfaye