Generalforsamling i Lærernes Kunstforening for København og omegn

Torsdag den 9. september 2020 kl. 19.00 på Tingbjerg Skoles lærerværelse.

Generalforsamlingen afvikles efter foreningens vedtægter. Bagefter går vi over til det, der for nogen er det vigtigste:

Lodtrækningerne:

Der er dels den store lodtrækning mellem alle medlemmerne, dels den lille mellem de tilstedeværende medlemmer. I begge tilfælde er gevinsterne kunstbøger og indrammet grafik.

Skolernes repræsentanter kan afhente nytårstryk 2020 til skolens medlemmer.

Er DU ikke medlem, men interesseret, kan du møde op melde dig ind og betale til bestyrelsen, og du deltager da i lodtrækningen blandt de tilstedeværende.

Der vil blive serveret kaffe/the og et stykke brød.

Vi glæder os til at se rigtig mange medlemmer.

På bestyrelsens vegne

Bendt Petersen

Ps. 1. Efter generalforsamlingen vil der i en halv time være mulighed for at købe kunst i depotet.

Ps. 2. Bemærk at vi begynder kl. 19.00

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning for 2020

3. Regnskab for 2020 fremlægges og kontingent fastsættes

4. Årets arrangementer (2020)

5. Årets nytårstryk

6. Indkomne forslag

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

8. Valg af revisor og revisorsuppleant

9. Eventuelt

10. Lodtrækning af kunsttryk og kunstbøger

11. Uddeling af nytårstryk

12. ”Åbent Hus” i kælderen