”På det teoretiske plan er der stort set enighed om, at mennesker – for at kunne leve et godt liv – nødvendigvis skal være medbestemmende om deres egen tilværelse og deres egne handlinger for at kunne være sig deres ansvar bevidst.”

 

Tilbageblik er en ny artikelserie på KLFnet.dk, hvor tidligere lærer Helge Maarup dykker ned i det gamle KK-arkiv og finder artikler fra foreningens over hundrede år lange tradition med et stolt fagblad. Mange af de gamle artikler har stadigvæk noget at byde på i en nutidig kontekst - det guider Helge Maarup læserne igennem på bedste vis. (KK -Københavns Kommuneskole udkom fra 1907 - 2014)

 

Underrubrikken ovenfor skrev psykolog Ole Varming i KK nr. 22 den 5. september 1990. Medbestemmelsen er afgørende, og hans ærinde i den københavnske skoleverden var dengang en opfordring til at deltage i en systematisk indsamling af gode erfaringer om medansvarlighed.

Medbestemmelsen er forudsætningen for, at børn udvikler en forståelse for rettigheder og pligter, for ansvaret for sig selv og andre, for identiteten som samfundsborger. Medbestemmelsen er krumtappen i den demokratiske dannelsesproces.

Kan man forestille sig, at voksne mennesker/lærere i skolen kan opdrage børn til demokrati, hvis ikke de selv arbejder under vilkår, de har indflydelse på? Nej vel. Tanken om, at lydige, ansvarsløse lærere opdrager børn til demokrati, er absurd. 

Her i slutningen af 2016 kan jeg så fristes til med enkelte omskrivninger at gøre Ole Varmings ord til mine:

Måske kan man sige, at nutidens lærere og pædagoger bevidst og ubevidst reagerer mod holdninger og praksis i forvaltningen og i det politiske liv, som efter traditionel målestok sigter mod at gøre dem uansvarlige og lydige. Det er derfor vigtigt at ændre disse holdninger med deraf afledt praksis.

Eleverne lærer demokrati ved at arbejde demokratisk, og lærerne præsterer demokratiundervisning, når demokratiske aftaler fastlægger vilkår, der gør det muligt.

Den nyligt indgåede kollektive aftale i København er da et skridt i den rigtige retning, men den forholder sig ikke til hverdagens massive arbejdspres med alt for mange opgaver til alt for lidt tid. Begivenheder på den internationale scene er med til at understrege vigtigheden af, at der gives plads til den demokratiske samtale.

– Helge Maarup

Få nyheder fra KLFnet.dk i din indbakke.
Tilmeld dig her.